Ο περί Προγεννητικών και Νεογνικών Ανιχνευτικών Προγραμμάτων Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διενέργειας προγραμμάτων προγεννητικών και νεογνικών ανιχνευτικών ελέγχων για την πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο διασφαλίζεται μέσω των προβλεπόμενων σε αυτόν προγραμμάτων η έγκαιρη διάγνωση ασθενειών που ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο τόσο κατά τον προγεννητικό όσο και τον νεογνικό έλεγχο, με στόχο την αντιμετώπισή τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Φωτεινή Τσιρίδου

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα