Εξαίρεση άδειας για φωτοβολταϊκά σε κτήματα και ζητήματα πιστοποιούντων υπαλλήλων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί γεωργικών τεμαχίων για σκοπούς τροφοδότησης υδραντλιών για ίδια χρήση να μη συνιστά έργο για την εκτέλεση ή την υλοποίηση του οποίου απαιτείται προηγουμένως έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου.

Εξαίρεση άδειας για φωτοβολταϊκά σε κτήματα

Την εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής στις περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί γεωργικών τεμαχίων για σκοπούς τροφοδότησης υδραντλιών για ιδία χρήση συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Νίκος Σύκας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί η ευχέρεια στους γεωργούς να μειώσουν το κόστος παραγωγής, το οποίο αντανακλάται στον ίδιο τον πολίτη. «Το κόστος του ηλεκτρισμού είναι πασιφανές», σημείωσε.

«Ενώ υπάρχει η απόφαση να μην υπάρχει ανάγκη πολεοδομικής άδειας, προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μη χρειάζεται η έκδοση άδειας οικοδομής εάν υπάρχει διάτρηση σε γεωργικό κτήμα και ο ιδιοκτήτης προτίθεται να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά», εξήγησε ο κ. Σύκας. «Αυτό συνεπάγεται μια χρονοβόρο διαδικασία που άπτεται άλλων δαιδαλωδών παρεμφερών νομοθεσιών», συμπλήρωσε, εκφράζοντας τη βούλησή του για απλοποίηση των διαδικασιών.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στους δήμους η ευχέρεια να προβαίνουν στην εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης για σκοπούς πρόληψης πυρκαγιών και διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως προβλέπεται και για σκοπούς πρόληψης βανδαλισμών εντός των δημοτικών ορίων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Προβλήματα πιστοποιούντων υπαλλήλων

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα των πιστοποιούντων υπαλλήλων και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Τα ζητήματα των πιστοποιούντων υπαλλήλων ενώπιον της Επ. Εσωτερικών

Τα ζητήματα και τα αιτήματα των πιστοποιούντων υπαλλήλων τέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, είναι η αλλαγή του θυρεού στη σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου, η τιμολόγηση των εγγράφων και η υπαλληλική σχέση που διέπει τους πιστοποιούντες υπαλλήλους με κάποιους οργανισμούς ή φορείς. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο για ρύθμιση αυτών των θεμάτων.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Νίκος Σύκας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, έκανε λόγο για ένα «μείζον θέμα», προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή που θα ρυθμίζει το θέμα των πιστοποιούντων υπαλλήλων. Ακόμη, εξέφρασε τη θέση ότι θα πρέπει να υπάρχει εξορθολογισμός όσον αφορά τον ρόλο και τα καθήκοντα του πιστοποιούντος υπαλλήλου.

Ο κ. Σύκας ανέφερε ότι οι πιστοποιούντες υπάλληλοι έθεσαν ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών το θέμα των χρεώσεων, το οποίο είπε ότι θα λυθεί με τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της κατάργησης του θυρεού από τη σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ σημείωσε πως λέχθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής ότι σε ληξιαρχικές πράξεις γίνεται αποδεκτή η σφραγίδα του ψευδοκράτους με τον θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η θέση μας είναι ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ώστε να επανέλθει ο θυρεός», τόνισε. «Θα καλέσουμε την Κυβέρνηση και το ΥΠΕΣ να ρυθμίσουν το θέμα και να επαναφέρουν τον θυρεό. Εμείς θα αξιολογήσουμε το νομοσχέδιο και θα προβούμε σε σχετικές τροποποιήσεις όπου χρειάζεται», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ληξιαρχικές πράξεις με τη σφραγίδα του ψευδοκράτους, ο κ. Σύκας εξήγησε ότι στην έκδοση ταυτοτήτων και σε εγγραφές που άπτονται των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων γίνεται αποδεκτή η σφραγίδα του ψευδοκράτους. «Δεν είναι αποδεκτή σε όλα τα φάσματα», διευκρίνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κατάργησης του θεσμού των πιστοποιούντων υπαλλήλων, υπέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη ύπαρξης των πιστοποιούντων υπαλλήλων, αλλά ο θεσμός πρέπει να εξορθολογιστεί.

Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Γιαπατός, Πρόεδρος του Συνδέσμου Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Λευκωσίας διατύπωσε τη διαφωνία του με τους λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) αναφορικά με τον τρόπο ρύθμισης των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. «Αναμένουμε τις αλλαγές στο προτεινόμενο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους. Θα καταβάλουμε προσπάθεια ώστε τα αιτήματά μας να ικανοποιηθούν πλήρως», επεσήμανε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο είναι η αλλαγή του θυρεού στη σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου, η τιμολόγηση των εγγράφων και η υπαλληλική σχέση που διέπει τους πιστοποιούντες υπαλλήλους με κάποιους οργανισμούς ή φορείς.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εισηγήσεις που υπέβαλε ο Σύνδεσμος Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Λευκωσίας, ο κ. Γιαπατός ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος εισηγείται τη χρέωση €15 ανά έγγραφο από μία μέχρι τρεις σελίδες. «Οι υφιστάμενες χρεώσεις ισχύουν από το 2012, βάσει του νόμου που έγινε τότε, οπότε ποσώς ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Γιαπατός, υποδεικνύοντας ότι ο πιστοποιών υπάλληλος διαθέτει γραφείο και έξοδα γραφείου τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον €1000 μηνιαίως.

«Οι προτεινόμενες τιμές είναι εξευτελιστικές για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους», τόνισε. Με αυτόν τον τρόπο, πρόσθεσε, «θα γίνει η ρύθμιση ώστε ο πιστοποιών υπάλληλος να είναι και πάλι αξιοπρεπής, όπως ήταν προηγουμένως και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί να μας υποβαθμίσουν σε βαθμό που δεν αναμέναμε ποτέ».

Απαντώντας σε ερώτηση για το καθεστώς εργασίας του κλάδου, ο κ. Γιαπατός εξήγησε ότι οι πιστοποιούντες υπάλληλοι είναι αυτοεργοδοτούμενοι και θα συνεχίσουν στο ίδιο καθεστώς. Βάσει της νέας νομοθεσίας, όπως είπε, οι πιστοποιούντες υπάλληλοι θα δίνουν όλα τα στοιχεία όσον αφορά το τι παίρνει ένας πιστοποιών υπάλληλος και θα γίνεται και έλεγχος. «Έχουμε υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών από τις 28 Σεπτεμβρίου όλα μας τα αιτήματα για να είμαστε πρώτα απ’ όλα καθαροί με τον εαυτό μας», κατέληξε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Στη Βουλή η διαφωνία για νέα τέλη πιστοποιούντων υπαλλήλων

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα