Προς ολοκλήρωση η συζήτηση για λειτουργία σχολικών εφορειών, πτυχή αρνητικού ανταγωνισμού η σκοποβολή

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο να συνάδουν με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία προβλέπει για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφοριών από τους δήμους, ύστερα από την πάροδο καθορισμένης μεταβατικής περιόδου.

Προς ολοκλήρωση η συζήτηση στην Επ. Εσωτερικών για λειτουργία σχολικών εφορειών

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι η Επιτροπή Εσωτερικών θα ολοκληρώσει, κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα, τη συζήτηση για τις σχολικές εφορείες, για να οδηγηθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, ένα θέμα το οποίο, όπως είπε, άπτεται εξάλλου της μεταρρύθμισης και των εκλογών του ερχόμενου Ιουνίου.

Εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρά τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει υπάρξει από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η συζήτηση αναφορικά με τις σχολικές εφορείες και ειδικότερα σε σχέση με το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο περί Ιδρύσεως Σκοπευτηρίων και Άσκησης των Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμος του 2019

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας σκοπευτηρίων και ειδικότερα για:

(α) τον καθορισμό των τρόπων άσκησης των διάφορων αθλημάτων σκοποβολής,

(β) τη ρύθμιση κατοχής και χρήσης εντός σκοπευτηρίων συγκεκριμένων ειδών όπλων,

(γ) τη ρύθμιση των διαδικασιών δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων,

(δ) τον καθορισμό κριτηρίων και των προϋποθέσεων δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(ε) τον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων εργοδότησης προσώπου σε αδειοδοτημένο σκοπευτήριο και

(ζ) τον καθορισμό διαδικασιών κατοχής, φύλαξης και μεταφοράς όλων των ειδών όπλων και πυρομαχικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός σκοπευτηρίων.

Πτυχή αρνητικού πολιτικού ανταγωνισμού του ψευδοκράτους η σκοποβολή

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά στη λειτουργία σκοπευτηρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία και την άσκηση αθλημάτων που σχετίζονται με την σκοποβολή, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα κενό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία και πως η Επιτροπή Εσωτερικών θεώρησε σωστό να εγκύψει σε αυτό το ζήτημα, από τη στιγμή μάλιστα που αφορά και μια πτυχή αρνητικού πολιτικού ανταγωνισμού του ψευδοκράτους, το οποίο έχει παρεισφρήσει σε διεθνείς δραστηριότητες και ομοσπονδίες.

«Θεωρούμε ότι πρέπει με την αίσθηση του επείγοντος να δούμε αυτό το ζήτημα και μέσα από ένα γόνιμο διάλογο να οδηγήσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής ένα αναφερόμενο πλαίσιο για τη λειτουργία σκοπευτηρίων στη Δημοκρατία και για την άσκηση συγκεκριμένων αθλημάτων», συμπλήρωσε σχετικά.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Δαμιανού είπε ότι επειδή υπάρχει μερική ρύθμιση των ζητημάτων, αλλά και σοβαρές πολεοδομικές αδειοδοτικές και άλλες εκκρεμότητες, καθώς και ζητήματα αθλημάτων που εμπίπτουν στη σκοποβολή, η νομοθεσία αυτή έρχεται υπό τη μορφή της ομπρέλας να ρυθμίζει συνολικά τα ζητήματα και την ίδια ώρα να αποσαφηνίσει κάποιες πρόνοιες, ένεκα και του γεγονότος ότι τον προπερασμένο χρόνο η Ολομέλεια έχει ψηφίσει παρόμοια νομοθεσία.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των δύο νομοθεσιών. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι δραστηριότητας, είναι και κομμάτι επιχειρηματικής αλλά και αθλητικής δραστηριότητας, για αυτό θεωρούμε σημαντικό να το ρυθμίσουμε», ανέφερε.

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, καθώς και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για την τοποθέτηση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων που συμβάλλουν στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση σημείων φόρτισης-επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε πρατήρια πετρελαιοειδών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Άνιση μεταχείριση στην επιβολή ενοικίων σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες και πιστοποίηση πιστοποιούντων υπαλλήλων

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Εσωτερικών έχει αποφασίσει να επαναφέρει τη συζήτηση για την ετοιμότητα των αρχών να επιλύσουν προβλήματα αναφορικά με την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σε σχέση με την άνιση μεταχείριση στην επιβολή ενοικίων σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες, ένα πρόβλημα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει το σύνολο των επαρχιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφορά ιδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες βιοτεχνίες, και το οποίο αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε και σε ένα, χρονίζον, όπως το χαρακτήρισε, πρόβλημα που δεν επιλύεται, αλλά έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, αυτό της πιστοποίησης πιστοποιούντων υπαλλήλων, ένα επάγγελμα το οποίο αδειοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και σχετικά με το οποίο καταγράφονται προβλήματα εδώ και χρόνια, όπως είπε.

Συμπλήρωσε ότι γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία και πως στόχος της επιτροπής είναι να βεβαιωθεί ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν θα οδηγήσει ανθρώπους εκτός επαγγέλματος και, για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Εσωτερικών αποφάσισε ομόφωνα την εγγραφή και συζήτηση του θέματος.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον