Ο περί Ιδρύσεως Σκοπευτηρίων και Άσκησης των Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας σκοπευτηρίων και ειδικότερα για:

(α) τον καθορισμό των τρόπων άσκησης των διάφορων αθλημάτων σκοποβολής,

(β) τη ρύθμιση κατοχής και χρήσης εντός σκοπευτηρίων συγκεκριμένων ειδών όπλων,

(γ) τη ρύθμιση των διαδικασιών δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων,

(δ) τον καθορισμό κριτηρίων και των προϋποθέσεων δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(ε) τον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων εργοδότησης προσώπου σε αδειοδοτημένο σκοπευτήριο και

(ζ) τον καθορισμό διαδικασιών κατοχής, φύλαξης και μεταφοράς όλων των ειδών όπλων και πυρομαχικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός σκοπευτηρίων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, Σκοποβολή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

11 Νοεμβρίου, 2019

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα