Οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός της παρούσας τροποποίησης είναι η υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για την τοποθέτηση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων που συμβάλλουν στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση σημείων φόρτισης-επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε πρατήρια πετρελαιοειδών.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Ηλεκτροκίνηση, Πρατήρια πετρελαιοειδών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

29 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

9 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα