Με «μισθούς πείνας» οι δικηγόροι, χρήση συστήματος SIS και πάταξη εικονικών υιοθεσιών-καταναγκαστικών γάμων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/10/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ετεροαπασχολούμενοι και με «μισθούς πείνας» οι δικηγόροι στην Κύπρο

Η απασχόληση των – νέων κυρίως – δικηγόρων σε επαγγέλματα άσχετα προς τη δικηγορία, καθώς και οι πολύ χαμηλές απολαβές κάποιων από όσους εργάζονται στο επάγγελμα, απασχόλησαν τη συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, με το νέο συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι υπάρχει «σύγχρονη δουλεία» στη δικηγορία και ότι νέοι δικηγόροι εργάζονται με «μισθούς πείνας», ενώ χειρίζονται υποθέσεις εκατομμυρίων.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρίαση, ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, ανέδειξε το ζήτημα αυτό ως μία από τις προτεραιότητες που θα απασχολήσουν τον Σύλλογο την ερχόμενη τριετία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την αδυναμία εξεύρεσης δικηγόρων, όταν αποφοιτούν 300-400 δικηγόροι κάθε χρόνο, όπως αναφέρθηκε και κατά τη συνάντηση με την Επιτροπή, ο κ. Βορκάς σημείωσε ότι η απουσία δικηγορικής ύλης, μη ύπαρξη αποτελεσματικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και οι σοβαρές καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, οδηγούν μεγάλη μερίδα των νέων παιδιών, των νέων δικηγόρων να καταφεύγουν στην εξεύρεση άλλης εργασίας.

Επίσης, κληθείς να αναφερθεί στην τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής περί «μισθού πείνας», ο κ. Βορκάς ανέφερε ότι όντως αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό και ότι είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει ο Σύλλογος.

Σε ερώτηση σχετικά με τις προτεραιότητες που τίθενται, ο κ. Βορκάς ανέφερε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος προχωρά στην οργάνωση πέραν των 30 ειδικών επιτροπών, οι οποίες θα ασχολούνται με ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, πτυχές της καθημερινότητας των δικηγόρων, ζητήματα φορολογίας, εταιρικού δικαίου, ζητήματα που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία στην νομική επιστήμη κ.α.

«Ξεκινούμε, λοιπόν, με τις ιδιαίτερες επιτροπές, οι οποίες θα μελετούν, θα καταλήγουν σε αποτέλεσμα και μέσα από το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου θα προωθούνται τόσο στη νομοθετική, όσο και στην εκτελεστική εξουσία», εξήγησε ο κ. Βορκάς. Εξάλλου, στις δηλώσεις του σημείωσε ότι τα ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη γενικότερα και το λειτούργημα του δικηγόρου, θέματα, τα οποία απολήγουν σίγουρα στο δημόσιο συμφέρον και στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας.

Εξέφρασε, δε, την προσδοκία ότι, μέσα στη τριετία την οποία θα διανύσει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα υπάρξουν νομοθετήματα που θα αγγίζουν και θα επιλύουν ζητήματα, αναφέροντας ενδεικτικά το θέμα της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, θέμα το οποίο χρονολογείται, όπως είπε ο κ. Βορκάς, καθώς και το θέμα της αύξησης της δικηγορικής ύλης, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα είναι προς την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του δικηγορικού κόσμου, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.

«Η συμβολή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις εργασίες της Επιτροπής Οικονομικών και της Βουλής γενικότερα, θα είναι συνεχής και θα αγγίζει όλα εκείνα τα νομοθετήματα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, και ζητήματα της κοινωνίας, τα οποία θα σχετίζονται με τη δικηγορική επιστήμη», υπογράμμισε ο κ. Βορκάς στις δηλώσεις του.

Στη συνάντηση με την Επιτροπή Νομικών, πέρα από τον νέο Πρόεδρο και Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, παρευρίσκονταν επίσης μέλη και εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων όλων των επαρχιών. Ο κ. Βορκάς διαβεβαίωσε κατά τη συνάντηση, ότι θα υπάρχει πάντα εκπροσώπηση του Συλλόγου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών.

Με παρέμβασή του στην Επιτροπή, ο Πρόεδρος και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, αναφέρθηκε με ικανοποίηση στη στενή σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου και της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Συλλόγου και στη μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Βαθμίδα της Δικαιοσύνης, αλλά και σε άλλα νομοθετήματα. «Θεωρώ ότι με το ίδιο πάθος και αφοσίωση θα λειτουργήσετε κι εσείς, για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, που είναι να υπηρετήσουμε το δίκαιο», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού εξέφρασε ετοιμότητα από μέρους των μελών της Επιτροπής για να συνδράμουν στην προσπάθεια του δικηγορικού κόσμου, «που είναι προσπάθεια του κράτους δικαίου», όπως είπε. Σημείωσε ότι πρέπει να εστιάσουν στην αναβάθμιση του συστήματος δικαιοσύνης, αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων και αναφέρθηκε ιδιαίτερα έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσει η προσπάθεια αναβάθμισης των δικαστηρίων Λευκωσίας.

«Αν δουλέψουμε όλοι μαζί θα πετύχουμε πολλά πράγματα, όχι μόνο για τον δικηγορικό κόσμο, αλλά για όλους τους πολίτες του κράτους, που προσβλέπουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής», ανέφερε κατά τη συνάντηση ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, πρόσθεσε σε όσα προαναφέρθηκαν στη συνάντηση, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και στα μικρά του επαγγέλματος, αναφέροντας ενδεικτικά ζητήματα που άπτονται στις αγορεύσεις των δικηγόρων, στις ανακρίσεις μέσα σε αστυνομικούς σταθμούς κ.α.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Με «μισθούς πείνας» οι νέοι δικηγόροι στην Κύπρο

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων (Κανονισμός(ΕΕ) 2018/1861), στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 και η χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (Κανονισμός 2018/1860).

Επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών και συλλήψεις καταζητούμενων μέσω συστήματος SIS

Στον εντοπισμό και στη σύλληψη ατόμων που καταζητούνται στο εξωτερικό έχει προχωρήσει η Αστυνομία Κύπρου, μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) που έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις 25 Ιουλίου. Αυτό αναφέρθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η οποία ενημερώθηκε σχετικά με τις παραμέτρους λειτουργίας του Συστήματος.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι μεταξύ 1-7 Οκτωβρίου πέρασε από αξιολόγηση το σύστημα και ότι εκκρεμεί επαναξιολόγησή του στον τομέα των επιστροφών. Όπως εξήγησε, όσον αφορά τις επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών, καταχωρούνται στο SIS όλες οι αποφάσεις επιστροφής, ώστε να διαπιστώνεται ότι αυτές εκτελούνται.

Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου ανέφερε στην Επιτροπή ότι το σύστημα έχει ελεγχθεί από το Γραφείο της, τόσο πριν, όσο και μετά τη λειτουργία του και σημείωσε ότι αυτού του είδους οι έλεγχοι θα γίνονται συνεχώς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι προκύπτουν ερωτήματα πολιτικής φύσης από την λειτουργία χρήσης του SIS στην Κύπρο, η οποία δεν είναι μέλος της ζώνης Σένγκεν και το σύστημα εφαρμόζεται, χωρίς να υπάρχει νομοθεσία. Ερωτηθείς αν αυτό καθιστά το σύστημα ευάλωτο εφόσον προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου, ο κ. Τορναρίτης είπε ότι αυτό απασχόλησε και τον ίδιο και ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ότι υπερισχύει ο κανονισμός.

«Πρέπει να βιαστούν οι νομοθεσίες και πρέπει να υπάρξει νομοθεσία, γιατί η Κύπρος πρέπει να εναρμονίζεται και στην πράξη με όσα συμβαίνουν και όσα συναποφασίζονται στην ΕΕ», υπογράμμισε ο κ. Τορναρίτης. Ανέφερε, εξάλλου, ότι ζητήθηκε ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης της Κύπρου για πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν και αν υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που εμποδίζουν την πλήρη ένταξη.

Ζητήθηκε, όπως είπε, η άποψη των αρμοδίων πολιτικών προϊσταμένων, δηλαδή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, με παρουσία τους σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών, κάτι, όμως, που δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα. «Δόθηκε περιθώριο δύο εβδομάδων για να βρεθεί κοινή ώρα και ημέρα για να μπορέσουν να ανταλλάξουμε και σε πολιτικό επίπεδο απόψεις για το πού πάει η Κύπρος σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα», κατέληξε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Στη Βουλή τρεις υπουργοί για σύστημα Σένγκεν

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε να προβλέπεται ότι στο τέλος της δίκης ο κατήγορος ή ο δικηγόρος της κατηγορίας αγορεύει πρώτος και ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του αγορεύει πάντοτε τελευταίος σε απάντηση.

Πρόταση για αλλαγή στη σειρά αγόρευσης συνηγόρων κατηγορούμενου και κατηγόρου

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Πρόεδρός της, Νίκος Τορναρίτης, κατατέθηκε πρόταση εκ μέρους των Βουλευτών Κωστή Ευσταθίου και Πανίκου Λεωνίδου, ώστε να μπορεί ο συνήγορος του κατηγορουμένου να αγορεύει τελευταίος σε μία δικαστική διαδικασία. «Σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα και θα το οδηγήσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής», είπε ο κ. Τορναρίτης.

Ανέφερε, ακόμα, ότι από έρευνα που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Βουλής, διαπιστώθηκε ότι σε 22 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νομοθεσία προβλέπει ότι μιλά τελευταίος ο κατηγορούμενος. Ο κ. Τορναρίτης εξέφρασε την άποψη ότι αυτό υπηρετεί καλύτερα το δίκαιο και ότι υπάρχει στην κατεύθυνση αυτή και η συνεισφορά της Γενικής Εισαγγελίας, η οποία στην αρχή ήταν αρνητική.

Ο περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου, ώστε για την έκδοση παραχωρητηρίου να απαιτείται από τον εκτελεστή ή διαχειριστή της κληρονομιάς του αποθανόντος η παροχή εγγύησης από ένα μόνο πρόσωπο, ανεξαρτήτως της αξίας της κληρονομιάς.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι στην Επιτροπή συζητήθηκε και πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές Ζαχαρίας Κουλίας και Πανίκος Λεωνίδου, η οποία αφορά τους εγγυητές που μπαίνουν στη διαχείριση της περιουσίας κάποιου αποθανόντα. Όπως είπε ο κ. Τορναρίτης, η πρόταση του κ. Κουλία λέει ότι πρέπει να περιοριστεί σε ένα ο αριθμός των εγγυητών, αλλά και ότι υπήρξαν διάφορες απόψεις, γι’ αυτό θα συνεχίσει να συζητείται το θέμα.

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) (Καταργητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμων, εφόσον μέσω της σκοπούμενης μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου προωθείται ο εκσυγχρονισμός της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Όρκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Όρκων Νόμου, ώστε στην ερμηνεία του όρου «Πρωτοκολλητής» να περιλαμβάνονται και πρωτοκολλητές που εργάζονται στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, καθώς και υπάλληλοι που εξουσιοδοτούνται από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας για έγκριση.

Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Ακόμη, η Επιτροπή εξέτασε την Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της [έγγραφο COM(2022)732].

Πάταξη εικονικών υιοθεσιών και καταναγκαστικών γάμων με τροποποίηση νομοθεσίας

Στην πάταξη των εικονικών υιοθεσιών με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση προσώπων, όπως επίσης και των καταναγκαστικών γάμων, αποσκοπεί η τροποποίηση που προωθείται στην νομοθεσία για την εμπορία προσώπων, κατόπιν οδηγίας της ΕΕ. Το θέμα τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η οποία, όπως ανέφερε σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρός της, Νίκος Τορναρίτης, αποφάσισε ότι θα στείλει συγκεκριμένες θέσεις εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Τορναρίτης εξήγησε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία αφορά στην πρόληψη για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, όπως επίσης και την προστασία των θυμάτων της εμπορίας. «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να έχει και λόγο και ρόλο στα θεσμικά κέντρα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι «μπορεί να είμαστε μικρό κράτος και σε πληθυσμό και σε έκταση, όμως έχουμε την υποχρέωση από τη στιγμή που είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταθέτουμε τις απόψεις μας αν είναι δυνατόν για κάθε θέμα».

Σημείωσε, ακόμα, ότι με τη συνδρομή επίσημων φορέων και μη κρατικών οργανώσεων, θα υπάρξει μία κωδικοποίηση των εισηγήσεων και η Κύπρος μέσω της Επιτροπής Νομικών θα καταθέσει τις δικές τις απόψεις για την οδηγία, που αναφέρεται στη συμπερίληψη του καταναγκαστικού γάμου και της παράνομης υιοθεσίας στη ρητή αναφορά σε αδικήματα εμπορίας προσώπων, στις υποχρεωτικές κυρώσεις και για νομικά πρόσωπα που μετέρχονται τέτοιων πράξεων, στη θέσπιση εθνικών μηχανισμών παραπομπής για έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και για παροχή βοήθειας σε αυτά.

Επιπρόσθετα, εξήγησε, με την τροποποίηση αυτή καθίσταται ποινικό αδίκημα για τα άτομα εκείνα που εν γνώσει τους χρησιμοποιούν «τις υπηρεσίες» που παρέχονται από θύματα εμπορίας προσώπων. «Τέλος θα υπάρχει ετήσια συλλογή δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή θα γίνει ένα μικρό Schengen και για τούτο το πολύ τραγικό έγκλημα, στο οποίο μετέρχονται δυστυχώς κάποιοι εξευτελίζοντας ανθρώπινες ψυχές», είπε ο κ. Τορναρίτης.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει ενημέρωση για το βαθμό στον οποίο διαπράττονται τέτοια εγκλήματα στην Κύπρο, ο κ. Τορναρίτης είπε ότι θα ζητηθεί ενημέρωση στο πλαίσιο της συζήτησης που θα συνεχιστεί στην Επιτροπή.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, σε δηλώσεις του για το θέμα, μετά το τέλος της συνεδρίασης, έκανε λόγο σε «νοσηρό φαινόμενο της εμπορίας προσώπων», σημειώνοντας ότι «ως Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και της τήρησης των διεθνών μας και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων».

«Όσοι εμπλέκονται με το νοσηρό και απάνθρωπο αυτό φαινόμενο της σύγχρονης δουλείας, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες δυνατές ποινές ενώπιον δικαστηρίων, γι’ αυτό πέρα από την πρόληψη είναι πολύ σημαντική και η πάταξη, αλλά και η παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο», δήλωσε.

Υποεπιτροπή Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών

Τέλος, η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια υπηρεσίας:

Οι περί Τελωνείων – Θέση Βοηθού Τελωνείων 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023

Η Υποεπιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για συζήτηση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον