Ο περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου, ώστε για την έκδοση παραχωρητηρίου να απαιτείται από τον εκτελεστή ή διαχειριστή της κληρονομιάς του αποθανόντος η παροχή εγγύησης από ένα μόνο πρόσωπο, ανεξαρτήτως της αξίας της κληρονομιάς.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Κληρονομιών, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας, Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα