Η διαχείριση των φίλτρων χρησιμοποιημένων τσιγάρων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα Καπνού) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση και συμμόρφωση με το άρθρο 360 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Η διαχείριση των φίλτρων χρησιμοποιημένων τσιγάρων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ξεκίνησε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος η συζήτηση για τη συλλογή και διαχείριση των φίλτρων των χρησιμοποιημένων τσιγάρων, δηλαδή τις γόπες, είπε, σε σημερινές του δηλώσεις, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, προσθέτοντας ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία αυτό που συζητήθηκε.

«Με βάση τη νομοθεσία θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη καθαρισμού οι εταιρείες που εισάγουν τσιγάρα στην Κύπρο. Θα πρέπει να συστήσουν ένα Οργανισμό, ο οποίος σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, θα πρέπει να τοποθετήσουν τους σωστούς κάδους για να μαζεύουν τις γόπες των τσιγάρων και να συνεισφέρουν επίσης και να βοηθούν τις τοπικές αρχές στους καθαρισμούς τους οποίους πρέπει να γίνονται», σημείωσε.

Αυτό το μέτρο,  συνέχισε ο κ. Θεοπέμπτου, «ελπίζω ότι με όλες τις πρόνοιες που περιέχει η νομοθεσία θα βοηθήσει να μειωθούν όλα αυτά τα αποτσίγαρα, τα οποία βλέπουμε πεταμένα δεξιά και αριστερά, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι η λύση στο πρόβλημα είναι πρώτα να ξεκινήσει και στην Κύπρο όπως είναι και σε πολλές άλλες χώρες η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και έξω, και να είναι σε συγκεκριμένα σημεία ακόμα και έξω που θα δικαιούσαι να καπνίσεις, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να μειώσουμε και το κάπνισμα το οποίο υπάρχει στην Κύπρο». 

Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ο κ. Θεοπέμπτου, ανέφερε, ταυτόχρονα, ότι επειδή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εμπεριέχουν μπαταρία είναι υπόχρεες οι εταιρείες που τα εισάγουν να είναι εγγεγραμμένες ήδη στο συλλογικό σύστημα του WEEE που είναι για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή ακόμα και στο σύστημα της ΑΦΗΣ επειδή εμπεριέχουν μπαταρίες.

«Είναι εξοπλισμός που δουλεύει με ρεύμα. Άρα, είναι υπόχρεοι και μας έχουν πει μέσα ότι ήδη είναι εγγεγραμμένες οι μεγάλες εταιρείες στο συλλογικό σύστημα για να καταλήγουν αυτά στην ανακύκλωση, γιατί είναι συσκευές που εργάζονται με ηλεκτρισμό», κατέληξε.

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η μείωση του ετήσιου αριθμού κινήσεων (απογειώσεις-προσγειώσεις) από τις πενήντα χιλιάδες (50.000) στις δέκα χιλιάδες (10.000) κινήσεις , ώστε και οι δύο (2) αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμπίπτουν στην υποχρέωση για έλεγχο του θορύβου, για υποβολή εκθέσεων περιβαλλοντικού θορύβου με τη χαρτογράφηση του θορύβου, για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις επιδράσεις του στους πολίτες, καθώς και για ετοιμασία σχεδίων δράσης βασισμένα στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το Μητρώο Μελετητών (ως Συντονιστές εκπόνησης ΜΕΕΠ) που να διασφαλίζει τις πρόνοιες της Οδηγίας, να συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς, να είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να έχει φτάσει σε μια μορφής γενικής συναίνεσης και να περιοριστεί σε Μητρώο Συντονιστών.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον