Επιτροπή Θεσμών: Προβληματισμός για Πόθεν Έσχες, προτάσεις για κυβερνητικές εξετάσεις και έλεγχος Αρχής Στοιχημάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/06/2023, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου: 

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του. 

Προβληματισμός για νόμο ελέγχου Πόθεν Έσχες αξιωματούχων 

Εκ νέου μετατέθηκε η συζήτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών γύρω από την πρόταση νόμου για τη δήλωση και έλεγχο περιουσιακών στοιχείων των αξιωματούχων του κράτους. Οι Βουλευτές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το κατά πόσο η Βουλή πρέπει να νομοθετήσει για τον έλεγχο της περιουσίας των Εισαγγελέων και Δικαστών, διακινδυνεύοντας ο νόμος να αναπεμφθεί αντισυνταγματικότητας, παρά το γεγονός ότι το θέμα του πόθεν έσχες δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα από τη δικαστική εξουσία. 

Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, πρόθεσή του ήταν να προχωρήσει ικανοποιητικά η κατ’ άρθρο συζήτηση, προκειμένου η πρόταση νόμου να τεθεί ακολούθως ενώπιον των κοινοβουλευτικών ομάδων και να προχωρήσει σε ψηφοφορία κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής στις 13 Ιουλίου πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. 

Μετά τη συζήτηση για τον έλεγχο του πόθεν έσχες και τη διατύπωση των προβληματισμών από τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Δημητρίου έδωσε οδηγίες στη γραμματεία να προχωρήσει τη διαδικασία για τροποποίηση του κειμένου με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι αξιωματούχοι του κράτους, όπως οι Επίτροποι και Σύμβουλοι που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όσον αφορά την περίπτωση των Δικαστών, σημείωσε ότι η Επιτροπή θα αναμένει να δει τους κανονισμούς που προτίθεται να ετοιμάσει η δικαστική εξουσία για το πόθεν έσχες και, εάν αυτοί δεν ετοιμαστούν, θα πράξει αναλόγως. 

Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, ήταν και η ετοιμασία ξεχωριστού νομοθετικού κειμένου που να καλύπτει το πόθεν έσχες των Δικαστών, προκειμένου να μην επηρεαστεί η νομοθεσία που αφορά άλλους αξιωματούχους, σε περίπτωση που μία τέτοια νομοθεσία κριθεί αντισυνταγματική λόγω παρέμβασης μεταξύ διακριτών εξουσιών. 

Με παρέμβασή της η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στη συνεδρίαση ανέφερε ότι δεν τίθεται θέμα συγκάλυψης των Δικαστών, οι οποίοι έχουν δικές τους διαδικασίες ελέγχου και ότι χρειάζεται προσοχή κατά τη διαμόρφωση των κειμένων, για να μην υπάρξουν αναπομπές των νόμων μετά την ψήφισή τους. 

Εξάλλου, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, με παρέμβασή του εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με την εκμετάλλευση των στοιχείων από τη δήλωση πόθεν έσχες για άλλους σκοπούς, μετά τη δημοσιοποίησή τους. Με αφορμή αυτή την επισήμανση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι πρόθεση της Βουλής είναι να ελέγχονται αυστηρά τα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να δημοσιοποιούνται αναλυτικά. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Κωλύματα για πόθεν έσχες ΠτΔ, υπουργών και βουλευτών 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η εφαρμογή παρόμοιας διαδικασίας πρόσληψης για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 (και Α11 με προσθήκη) του κυβερνητικού μισθολογίου με αυτές που ισχύουν για τις θέσεις για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η μισθολογική κλίμακα δεν υπερβαίνει αυτή της Α8 και 

(β) η γραπτή εξέταση για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία να διεξάγεται κάθε δύο έτη αντί κάθε έτος και η αποδοχή διορισμού σε θέση από επιτυχόντα υποψήφιο να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση άλλης θέσης που προκηρύσσεται εντός της περιόδου των δύο ετών που έπονται της ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης. 

Πρόταση για κυβερνητικές εξετάσεις ανά διετία 

Την τροποποίηση του νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, κατόπιν πρότασης νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας.   

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), κατά την παρέμβασή του στη συνεδρία, είπε ότι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες σχετικά το σύστημα αξιολόγησης που ισχύει. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το 2021, για να καταλήξει η ΕΔΥ σε 520 υποψηφίους για θέση πρώτου διορισμού, είχε γίνει προσφορά σε 728 άτομα. Αντίστοιχα για το 2022, για 622 θέσεις, έγινε προσφορά σε 1.125 άτομα. 

Εκ μέρους της Υπηρεσίας Εξετάσεων, φάνηκε να μην υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή κυβερνητικών εξετάσεων ανά διετία. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι εφόσον ανά διετία διεξάγονται και οι εξετάσεις διορισίμων εκπαιδευτικών, μπορούν οι εξετάσεις να διεξάγονται εναλλάξ. Σημειώθηκε, ακόμα, ότι εξετάζεται και η θέσπιση εξετάσεων για διορισμούς σε κλίμακα Α9 σε δύο σκέλη, ένα για αξιολόγηση αναγνωστικής και λεκτικής ικανότητας με πολλαπλή επιλογή και αξιολόγηση της κριτικής ικανότητας, και ένα δεύτερο με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης. 

Ενστάσεις διατυπώθηκαν από συντεχνίες, καθώς εκφράστηκε προβληματισμός για το ενδεχόμενο αποκλεισμού ατόμων που αποκτούν προσόντα στον ενδιάμεσο διάστημα των δύο ετών. Σε απάντηση προς αυτό, αναφέρθηκε ότι σε εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν όσοι την ημέρα της εξέτασης δεν έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα, αλλά πρόκειται να τα αποκτήσουν πριν την προσφορά θέσης. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση καταλόγων θέσεων εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. 

Εγγραφή θέματος για έλεγχο λειτουργίας Αρχής Στοιχημάτων 

Την αυτεπάγγελτη εξέταση θέματος για έλεγχο της λειτουργίας της Αρχής Στοιχημάτων αποφάσισε σήμερα να εγγράψει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, έπειτα από εισήγηση της Βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Η εισήγηση τέθηκε σε ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής και αποφασίστηκε πλειοψηφικά η εγγραφή του. 

Ένσταση διατύπωσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η υπόθεση που αφορά τα στημένα παιχνίδια. Εξάλλου, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να γίνει έλεγχος ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να μην επηρεαστεί η εξέλιξη της υπόθεσης, δεδομένου ότι κάποια θέματα ενδέχεται να συνδέονται με την εν λόγω υπόθεση. 

Τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην υπερψήφιση της εγγραφής του θέματος, καθώς αυτό αναμένεται ότι θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής με την επανέναρξη της λειτουργίας της Βουλής το Φθινόπωρο. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω