Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της προτεινόμενής τροποποίησης είναι η εφαρμογή παρόμοιας διαδικασίας πρόσληψης για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 (και Α11 με προσθήκη) του κυβερνητικού μισθολογίου με αυτές που ισχύουν για τις θέσεις για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η μισθολογική κλίμακα δεν υπερβαίνει αυτή της Α8.

Με την πιο πάνω τροποποίηση αναμένεται να επιτευχθεί :

  1. Η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης στη Δημοσία Υπηρεσία σε θέσεις πρώτου διορισμού στην μισθολογική κλίμακα Α9 (και Α11).
  2. Η μείωση του διοικητικού κόστους , με το οποίο επιβαρύνεται το Δημόσιο με τη διεξαγωγή ξεχωριστών εξετάσεων για κάθε διαδικασία χωριστά .
  3. Η ελάφρυνση του όγκου εργασίας των Συμβουλευτικών Επιτροπών σε ό,τι αφορά την πλήρωση θέσεων εισδοχής.
  4. Η αντιμετώπιση της δυσκολίας που υφίσταται στην εξεύρεση οργανισμού για τη διενέργεια εξετάσεων που αφορούν στη μισθολογική κλίμακα Α9 (και Α11).
  5. Η απλοποίηση της διαδικασίας και για τους υποψηφίους, στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλουν αίτηση για πλήρωση πέραν της μίας θέσης.
  6. Η προαγωγή των αξιών της Δημοκρατίας για αξιοκρατία και διαφάνεια αφού θα εφαρμόζεται παρόμοια διαδικασία πρόσληψης με αυτή που ισχύει για τη μισθολογική.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Δημήτρης Δημητρίου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

16 Μαΐου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα