Επιτροπή Προσφύγων: Ο ρόλος, τα προβλήματα και τα μέτρα στήριξής των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της στις 9/11/2021, συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Τον ρόλο, τα προβλήματα και τα μέτρα στήριξής των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τον Προϋπολογισμό του κεντρικού φορέα ισότιμης κατανομής βαρών.
  • Τον Προϋπολογισμό του ταμείου Τ/κ περιουσιών.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επιπροσθέτως των ποσών τα οποία έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή τα οποία θα προϋπολογισθούν αργότερα, νόμιμα, για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€111.520.890) για την κάλυψη των δαπανών του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2021

Ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός για το έτος 2022 προβλέπει συνολικά έσοδα, €16.240.083, εκ των οποίων ποσό €7.500.000 παρέχεται ως κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών, ποσό €4.840.040 υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια μίσθωσης Τ/Κ Περιουσιών και ποσό €3.837.333 από εκτέλεση διαφόρων έργων (εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων), έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον Προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς. Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του Ταμείου για το έτος 2022 ανέρχονται στα €16.725.133. Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται με έλλειμμα χρήσης για το έτος 2022 το ποσό των €485.050. Σημειώνεται ότι η Κρατική Χορηγία προς τον Κηδεμόνα για το έτος 2022 παραμένει στα €7.500.000 και αναμένεται το πρόσθετο ποσό των €485.050, για τον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού, να προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2020 ανέρχονταν στο ποσό των €2.910.570.

Δηλώσεις:

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι σήμερα ο Πρόεδρος του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών αποκάλυψε ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων ότι εδώ και ένα χρόνο παρέδωσε συγκεκριμένη μελέτη στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών  με λεπτομέρειες και διάφορα σενάρια, για τη στήριξη ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών.

«Φαίνεται», είπε, «πως και αυτό ήταν ακόμα ένα θέμα που αφορούσε προεκλογικό πυροτέχνημα, το οποίο θα βρει το χώρο του δίπλα στην Τράπεζα Προσφύγων και στη μεταφορά συντελεστή δόμησης από τις κατεχόμενες περιουσίες. Θέματα τα οποία πούλησε προεκλογικά κατά διαστήματα στους πρόσφυγες ο Συναγερμός».

Ο κ. Κέττηρος είπε πως η Επιτροπή Προσφύγων ζήτησε από τον Πρόεδρο του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών να καταθέσει άμεσα ενώπιον της Επιτροπής τη συγκεκριμένη έκθεση, ώστε να τη μελετήσουν και αν είναι δυνατόν την κοινοποιήσουν στον προσφυγικό κόσμο «για να ξέρει πλέον ποιος του λέει αλήθειες και ποιος ψέματα».

Πρόσθεσε πως ο Πρόεδρος του Φορέα δεσμεύτηκε ότι μέχρι αύριο θα καταθέσει τη συγκεκριμένη μελέτη ενώπιον της Επιτροπής.

Σε σχέση με τα δάνεια πολιτών από τον Φορέα τα οποία δεν μπορούν να αποπληρωθούν, ο κ. Κέττηρος είπε πως «υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν δάνεια, οι οποίοι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν», για να προσθέσει πως «κάποιοι από αυτούς έχουν αποβιώσει και οι τράπεζες τρέχουν τους εγγυητές».

Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, «πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν ούτε περιουσία για να τους πάρουν, ούτε λεφτά και το μόνο το οποίο τους έχει απομείνει είναι η ψυχή και μόνο αυτή έλειψε να πάρουν».

«Θα πρέπει το κράτος να εξετάσει αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει εισήγηση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος να μπορέσει να αγοράσει αυτά τα δάνεια, τα οποία μαζεύτηκαν με κεφάλαια του Φορέα και δεν αφορούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια», είπε.

Αναφορικά με τα δάνεια φοιτητών, εξήγησε πως οι φοιτητές όταν υποβάλλουν αιτήσεις στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών υποχρεούνται να υποβάλουν ταυτόχρονα και το πιστοποιητικό εγγραφής τους στα πανεπιστήμια.

«Αυτό το πιστοποιητικό πολλοί το λαμβάνουν καθυστερημένα. Είτε Μάρτιο, είτε ακόμα και ένα χρόνο μετά. Μπορεί να πάρει από τρεις μέχρι δέκα μήνες, για πάρουν αυτό το πιστοποιητικό και δεν  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να πάρουν αυτά τα λεφτά από τον Φορέα».

Είπε πως έχει ζητηθεί από τον Φορέα να υποβάλλονται οι αιτήσεις και να εκκρεμεί η καταβολή του πόσου μέχρι την ημέρα που θα υποβληθεί απλά το πιστοποιητικό εγγραφής, ώστε να τρέχει η διαδικασία και να ολοκληρώνεται η εξέταση των αιτήσεων, για τους φοιτητές που ενδεχομένως να χρειάζονται αυτά τα λεφτά, ώστε να ξεκινήσουν τις σπουδές τους.

Σε ό,τι αφορά στο ρόλο, τα προβλήματα και τα μέτρα στήριξης των κατεχομένων δήμων και κοινοτήτων, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου είπε πως «οι παράγοντες και τα στελέχη των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων αποτελούν τη φωνή του προσφυγικού κόσμου και μέσα από τις διάφορες δράσεις τους κρατούν την ελπίδα ζωντανή που συντηρεί τις ρίζες μας, τις εθνικές πολιτιστικές και οικογενειακές καταβολές μας».

Ανέφερε πως η διαφώτιση και η συνοχή αποτελούν τους κύριους στόχους των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων, για να προσθέσει πως το κράτος θα πρέπει να είναι αρωγός στην ενίσχυση και στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, είτε αφορά την στελέχωση σε επαγγελματικό προσωπικό την στέγαση τους, την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων τους, καθότι ο αντικατοχικός αγώνας και η ιστορική μνήμη των κατεχομένων δεν αποτελεί για αυτούς μια επετειακή ενασχόληση αλλά ένα καθημερινό αγώνα προσφοράς».

O βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, ανέφερε πως «χρειάζονται νομοθετικές ρύθμισες, ώστε να διορθωθούν στρεβλώσεις για τους πολίτες, που για πραγματικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και η οικονομική ασφυξία τούς οδηγεί στο ξεπούλημα της κατεχόμενης περιούσιας για να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια τους». «Όσο ξεπουλιέται  η κατεχόμενη γη μας, χάνεται ο τόπος μας και το περιουσιακό θα κλείσει μοιραία το κυπριακό πρόβλημα χωρίς να το καταλάβουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται να καταδικαστεί άλλη μια γενιά προσφύγων με την πρόφαση της προσωρινότητας και του ωχαδελφισμού», για να σημειώσει ότι «υπάρχει πολιτική βούληση, η οποία θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη, για αναδιαμόρφωση της προσφυγικής πολιτικής και η ευθύνη βαραίνει όλους ανεξαίρετα».

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στα συρτάρια η μελέτη για απώλεια χρήσης περιουσιών

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων