Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2021

Ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός για το έτος 2022 προβλέπει συνολικά έσοδα, €16.240.083, εκ των οποίων ποσό €7.500.000 παρέχεται ως κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών, ποσό €4.840.040 υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια μίσθωσης Τ/Κ Περιουσιών και ποσό €3.837.333 από εκτέλεση διαφόρων έργων (εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων), έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον Προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς. Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του Ταμείου για το έτος 2022 ανέρχονται στα €16.725.133. Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται με έλλειμμα χρήσης για το έτος 2022 το ποσό των €485.050. Σημειώνεται ότι η Κρατική Χορηγία προς τον Κηδεμόνα για το έτος 2022 παραμένει στα €7.500.000 και αναμένεται το πρόσθετο ποσό των €485.050, για τον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού, να προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2020 ανέρχονταν στο ποσό των €2.910.570.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

October 21, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

November 18, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα