Επιτροπή Νομικών: Σε καλό δρόμο οι Πρωτοβουλίες Πολιτών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017 

Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η θέσπιση των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας του θεσμού της πρωτοβουλίας των πολιτών με βάση τον οποίο παρέχεται ευχέρεια στους πολίτες της Δημοκρατίας να υποβάλλουν αίτημα προς την Κυβέρνηση για να αναλάβει δράση σε συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητας της συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομοσχεδίου ή άλλης πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και παράλληλα ρυθμίζει την υποχρέωση της Κυβέρνησης να εξετάζει τέτοιο αίτημα στην περίπτωση που υποστηρίζεται από ικανό αριθμό πολιτών και  

(β) η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία εισάγεται ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Νίκος Τορναρίτης είπε πως η ΕΕ έχει ήδη καθιερώσει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, σύμφωνα με την οποία με 1 εκ. υπογραφές οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να οδηγήσουν ένα θέμα προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή όπως είπε ο κ. Τορναρίτης, συζήτησε σήμερα το δικαίωμα της πρωτοβουλίας των Κυπρίων πολιτών, καθώς υπάρχει κυβερνητικό νομοσχέδιο με βάση το οποίο αν εξασφαλιστούν 8 χιλιάδες υπογραφές, μια αρμόδια επιτροπή, που διορίζεται από το Υπουργικό, μπορεί να οδηγήσει ένα σοβαρό θέμα στο Υπουργικό για λήψη ή ανάκληση κυβερνητικής απόφασης. 

Είπε πως είναι η δεύτερη φορά που συζητείται το θέμα στην Επιτροπή και θα ακολουθήσει η κατ΄άρθρο συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου το οποίο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια. 

Παράλληλα, είπε, έχει κατατεθεί Πρόταση Νόμου της Βουλεύτριας Χριστιάνας Ερωτοκρίτου σύμφωνα με την οποία με 5 χιλιάδες υπογραφές μπορεί να προκληθεί η νομοθετική παρέμβαση της Βουλής. 

Όπως είπε ο κ. Τορναρίτης για το κυβερνητικό νομοσχέδιο, η διαβούλευση έχει προχωρήσει και σύμφωνα με την ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Καινοτομίας, μπορεί να γίνει το ψηφιακό σύστημα για να λαμβάνονται τα αιτήματα και οι υπογραφές ψηφιακά και συνεπώς το θέμα μπορεί να προχωρήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως το κυβερνητικό νομοσχέδιο αναφέρεται στη συλλογή 8 χιλιάδων υπογραφών και εξέφρασε τη θέση πως ο συγκεκριμένος αριθμός θα πρέπει να μειωθεί στις 5 χιλιάδες. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε για το θέμα των υπογραφών από πολίτες, πως πρόκειται για μια πρόταση με την οποία συμφωνεί το κόμμα του. Πρόσθεσε πως το ΕΛΑΜ πριν από 3 χρόνια είχε συλλέξει 20 χιλιάδες υπογραφές μαζί με άλλα οργανωμένα σύνολα για το κλείσιμο όλων των οδοφραγμάτων και το παρέδωσε στην Κυβέρνηση, η οποία το αγνόησε. «Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μια αρχή η οποία θα καταθέτει προτάσεις προς τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αλλά, θέτουμε ιδιαίτερους προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργεί αυτό το ζήτημα αφού θεωρούμε πως θα υπάρχει και ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης», είπε, και σημείωσε πως το ΕΛΑΜ θα τοποθετηθεί ανάλογα αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή. 

Εκπρόσωπος του υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,  ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είναι έτοιμοι να στηρίξουν την πρωτοβουλία μέσω πλατφόρμας η οποία μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σε διάστημα πέντε-έξι μηνών. Όσον αφορά την πιστοποίηση των πολιτών που θα υπογράφουν τις προτάσεις της πρωτοβουλίας, δήλωσε ότι υπάρχει ο σχετικός μηχανισμός, ώστε η διαδικασία να γίνεται αυτόματα από το σύστημα στην πλατφόρμα.    

Ο Επίτροπος του Πολίτη, Παναγιώτης Σεντώνας, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο αφορά την εκτελεστική εξουσία και η πρόταση νόμου τη νομοθετική και ζήτησε τη συμβολή της Βουλής για το πως θα αντιμετωπισθούν. Πρότεινε από την πλευρά του, όπως προωθηθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο και όσον αφορά την πρόταση νόμου να ενσωματωθούν πρόνοιες της στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Εκπρόσωποι άμεσα εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν την στήριξη τους για τα δύο σχέδια νόμου.  

Εκπρόσωπος του μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxygono κατέθεσε γραπτό υπόμνημα στην Επιτροπή, μέσω του οποίου καταγράφονται τροπολογίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τον θεσμό. Μεταξύ άλλων, το γραπτό υπόμνημα προτείνει:  

(α) ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης Πρωτοβουλιών Πολιτών,  

(β) διάχυση της πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινό, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχικότητας και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω δράσης, 

(γ) ο αριθμός των διοργανωτών που απαιτείται για συγκρότηση επιτροπής πολιτών να καθοριστεί στα τουλάχιστον πέντε (5) άτομα, 

(δ) οι πληροφορίες που υποβάλλονται, να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική ή και τουρκική γλώσσα, 

(ε) ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης που να επιτρέπει την εξέταση προτεινόμενης πρωτοβουλίας να ανέρχεται στις πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500),  

(ζ) η διαφύλαξη του δικαιώματος των διοργανωτών να συνομιλήσουν με το αρμόδιο υπουργείο, διοικητικό όργανο ή αρχή και να ακουστούν οι απόψεις τους και 

(η) ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ενημερώνει την κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδια αρχή και ακολούθως προωθεί την πρωτοβουλία πολιτών στο αρμόδιο υπουργείο ή διοικητικό όργανο ή αρχή, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για παραπομπή αυτής στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Οι πολίτες θα προτείνουν νόμους για ψήφιση 

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων 99Γ, 99Δ, 99Ε και 99ΣΤ, τα οποία αναπαράγουν ελαφρώς αναδιατυπωμένα τα υφιστάμενα αδικήματα του άρθρου 149(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, (Ν.112(Ι)/2004), τα οποία όμως δεν περιλήφθηκαν στο Νομοσχέδιο για νέο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο το οποίο προωθείται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για αντικατάσταση του ισχύοντος νόμου. 

Ειδικότερα το νομοσχέδιο τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα ώστε να περιληφθούν εκεί τα αδικήματα που καλύπτουν τις περιπτώσεις αναρτήσεων και μηνυμάτων στο διαδίκτυο, αλλά και τηλεφωνημάτων δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, τα οποία στρέφονται κατά άλλου προσώπου και είναι κατάφωρα προσβλητικά ή και υβριστικού ή και απειλητικού ή και άσεμνου χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως μελετήσει περαιτέρω τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου σε συνάρτηση με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο άλλων χωρών και όπως συνεχίσει τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 44 του περί Δικαστηρίων νόμου, ώστε να αρθούν πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις εν λόγω πρόνοιες και να παρέχεται επαρκής χρόνος στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίσει Δικαστήριο το οποίο να εκδικάσει το αδίκημα της καταφρόνησης του Δικαστηρίου, καθώς και στο Δικαστήριο που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο, να προετοιμασθεί καλύτερα και να μελετήσει το φάκελο που θα τεθεί ενώπιον του. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός τη οποίας είναι η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλοι Διατάξεις) Νόμου, ώστε στις συνεδρίες, αφενός του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του οποίου η λειτουργία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2023, και αφετέρου του μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, σε σχέση με διαδικασία διορισμού, προαγωγής ή μετάθεσης Δικαστή του Εφετείου ή πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι δύο (2) νομικοί εγνωσμένου κύρους και ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, αντί να παρίστανται σε αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως η εν ισχύι ρύθμιση. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών της εν λόγω πρότασης νόμου στην επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να καλύψει τη συνεργασία στα θέματα νομικής συνδρομής με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας , δυνάμει της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , αφ’ ενός , και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου, η οποία διέπει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, για το οποίο δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στην Ολομέλεια του Σώματος στις 6 Οκτωβρίου 2022. 

Οικογενειακό δίκαιο 

Όσον αφορά το οικογενειακό Δίκαιο, ο κ. Τορναρίτης είπε πως σε επικοινωνία που είχε με την Υπουργό Δικαιοσύνης είναι έτοιμη και έχει απαντήσεις σε σχέση με τα τέσσερα πρώτα νομοσχέδια, και συνεπώς την ερχόμενη Τετάρτη θα βρίσκεται η κ. Δράκου ενώπιον της Επιτροπής για συζήτηση του θέματος.  

Επίσης, είπε, σήμερα είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ορίστηκε επίσκεψη της Επιτροπής Νομικών στο Ανώτατο για συζήτηση πολλών θεμάτων την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ