Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων 99Γ, 99Δ, 99Ε και 99ΣΤ, τα οποία αναπαράγουν ελαφρώς αναδιατυπωμένα τα υφιστάμενα αδικήματα του άρθρου 149(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, (Ν.112(Ι)/2004), τα οποία όμως δεν περιλήφθηκαν στο Νομοσχέδιο για νέο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο το οποίο προωθείται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για αντικατάσταση του ισχύοντος νόμου.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα ώστε να περιληφθούν εκεί τα αδικήματα που καλύπτουν τις περιπτώσεις αναρτήσεων και μηνυμάτων στο διαδίκτυο, αλλά και τηλεφωνημάτων δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, τα οποία στρέφονται κατά άλλου προσώπου και είναι κατάφωρα προσβλητικά ή και υβριστικού ή και απειλητικού ή και άσεμνου χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Ελευθερία έκφρασης
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα