Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί  Δικηγόρων Νόμου ώστε να διαγραφεί η πρόνοια που καθιστά πειθαρχικό παράπτωμα τη λήψη αμοιβής μικρότερης από αυτή που ορίζεται ως ελάχιστη από τους εκάστοτε εν ισχύι Κανονισμούς συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Η εν λόγω πρόνοια είναι πλέον άνευ αντικειμένου αφού η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών των ασκούντων δικηγορία, καθώς επίσης και τα κριτήρια για την αμοιβή δικηγόρου ρυθμίζονται από τις πρόνοιες των περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμών του   2018  (ΚΔΠ 171/2018), οι οποiοι εφαρμόζονται στην παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους για την αμοιβή των οποίων δεν υπάρχει πρόνοια σε οποιουσδήποτε Διαδικαστικούς Κανονισμούς που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νίκος Τορναρίτης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

10 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

17 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα