Επιτροπή Εξωτερικών: Συνοδοί ασφαλείας πτήσης και εξοπλισμός αεροσκαφών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων Επί Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022 

Τα κράτη μέρη της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων επί Αεροσκαφών, η οποία υπογράφηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1963 και κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον Κυρωτικό Νόμο Ν. 73 (111)/1972, έκριναν ότι επιβάλλεται η υιοθέτηση νέων προνοιών στην εν λόγω Σύμβαση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της απείθαρχης συμπεριφοράς επί αεροσκαφών, η οποία δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των προσώπων ή της περιουσίας σε αυτό ή να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη τάξη ή την πειθαρχία επί του αεροσκάφους. Ως εκ τούτου, προχώρησαν στην υπογραφή του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων Επί Αεροσκαφών, το οποίο ανοίχθηκε για υπογραφή στο Μόντρεαλ στις 4 Απριλίου, 2014. 

Οι κύριες τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου, αφορούν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης συνοδού ασφαλείας πτήσης (in flight security officer), καθώς και την επέκταση της δικαιοδοσίας των συμβαλλόμενων κρατών, εκτός από το κράτος εγγραφής του αεροσκάφους, αλλά και στο κράτος προσγείωσης, καθώς και στο κράτος χειριστή, ποινικοποιώντας πράξεις που προκαλούν βλάβη ή διακινδύνευση της ασφάλειας αεροσκάφους ή των επ’ αυτού προσώπων ή πραγμάτων, καθόσον χρόνο το αεροσκάφος αυτό βρίσκεται είτε εν πτήση, είτε επί της επιφανείας της ανοικτής θαλάσσης, είτε επί οιασδήποτε άλλης περιοχής, εκτός του εδάφους οιουδήποτε Κράτους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος. 

Ο περί της Σύμβασης Σχετικά με τις Διεθνείς Εμπράγματες Ασφάλειες επί Κινητού Εξοπλισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2022 

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τις Διεθνείς Εμπράγματες Ασφάλειες επί Κινητού Εξοπλισμού για θέματα που αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022 

Στις 16 Νοεμβρίου 2001, ανοίχθηκε για υπογραφή στο Κέιπ Τάουν, η Σύμβαση περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού και το Πρωτόκολλο της Σύμβασης περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού, για τα θέματα που αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό αεροσκαφών. 

Με την εν λόγω Σύμβαση και το Πρωτόκολλο, επιδιώκεται να διασφαλιστεί η διεθνής αναγνώριση και προστασία των εμπράγματων ασφαλειών επί συγκεκριμένου εξοπλισμού των αεροσκαφών, καθιερώνοντας το νομικό πλαίσιο για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί του εξοπλισμού αυτού και δημιουργώντας, για το σκοπό αυτό, ένα διεθνές σύστημα νηολόγησης για την προστασία τους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος. 

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ αναφορικά με την Εξαίρεση της Απαίτησης Θεώρησης Εισόδου για Κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το Άρθρο 169(2) του Συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ αναφορικά με την εξαίρεση της απαίτησης θεώρησης εισόδου για κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων, η οποία υπογράφηκε από τα δύο μέρη στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του με αρ. 92.221 και ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2021.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος. 

Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του ορισμού του όρου «Σύμβαση» έτσι ώστε να συνάδει με την ακριβή ημερομηνία της απόφασης προσχώρησης στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών Κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και υπογραφής της Σύμβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και, η διόρθωση της λανθασμένης παραπομπής του Πίνακα του βασικού Νόμου στο άρθρο 2 αντί στο άρθρο 3.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε σχετικό προσχέδιο ψηφίσματος για την διαφύλαξη της μνήμης των ηρωικά πεσόντων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του ψηφίσματος στην Ολομέλεια του σώματος. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ   

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον