Ο περί Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων Επί Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Τα κράτη μέρη της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων επί Αεροσκαφών, η οποία υπογράφηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1963 και κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον Κυρωτικό Νόμο Ν. 73 (111)/1972, έκριναν ότι επιβάλλεται η υιοθέτηση νέων προνοιών στην εν λόγω Σύμβαση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της απείθαρχης συμπεριφοράς επί αεροσκαφών, η οποία δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των προσώπων ή της περιουσίας σε αυτό ή να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη τάξη ή την πειθαρχία επί του αεροσκάφους. Ως εκ τούτου, προχώρησαν στην υπογραφή του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων Επί Αεροσκαφών, το οποίο ανοίχθηκε για υπογραφή στο Μόντρεαλ στις 4 Απριλίου, 2014.

Οι κύριες τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου, αφορούν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης συνοδού ασφαλείας πτήσης (in flight security officer), καθώς και την επέκταση της δικαιοδοσίας των συμβαλλόμενων κρατών, εκτός από το κράτος εγγραφής του αεροσκάφους, αλλά και στο κράτος προσγείωσης, καθώς και στο κράτος χειριστή, ποινικοποιώντας πράξεις που προκαλούν βλάβη ή διακινδύνευση της ασφάλειας αεροσκάφους ή των επ’ αυτού προσώπων ή πραγμάτων, καθόσον χρόνο το αεροσκάφος αυτό βρίσκεται είτε εν πτήση, είτε επί της επιφανείας της ανοικτής θαλάσσης, είτε επί οιασδήποτε άλλης περιοχής, εκτός του εδάφους οιουδήποτε Κράτους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αεροπορία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Υπηρεσίες ασφάλειας
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα