Επιτροπή Προσφύγων: Συμπαράσταση προς Φορέα, λύσεις για φροντίδα συγγενών αγνουμένων και προβλήματα υποδομών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/11/2022, εξέτασε τα πιο κάτω σχέδια νόμου: 

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ο οποίος είναι ισοσκελισμένος, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €112 εκ. και είναι οριακά αυξημένος κατά €0.4 εκ. ή σε ποσοστό κατά 0.3% σε σχέση με το 2022. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος, ενώ είναι περεταίρω αυξημένος, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €112.4 εκ.. 

Στα έσοδα περιλαμβάνεται κρατική χορηγία για Διαχειριστικά Έξοδα, Επιχορήγηση Επιτοκίου, περιλαμβανομένων των τραπεζικών εξόδων, συνολικού ύψους €28 εκ.. Άλλα έσοδα, αποτελούν οι πρόσοδοι από τους τόκους εκδοθέντων δανείων του Σχεδίου Φερεγγυότητας ύψους €4.5 εκ., η αποπληρωμή εκδοθέντων δανείων ύψους €33.5 εκ. και οι αναλήψεις άτοκων δανείων ύψους €46 εκ. (άτοκο δάνειο από το κράτος για το Σχέδιο Φερεγγυότητας). 

Στις δαπάνες, πέραν των Διαχειριστικών Εξόδων, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46 εκ., για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από το οποίο €40 εκ. αφορά δάνεια για σπουδές, €1.5 εκ. αφορά δάνεια για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και €4.5 εκ. αφορά δάνεια Επαγγελματικής Δραστηριοποίησης. Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €22.7 εκ. για Επιχορήγηση Επιτοκίου, καθώς και €2.6 εκ. έξοδα και προμήθειες τραπεζών. 

Αμέριστη συμπαράστασή για αύξηση κονδυλίων 

Την «αμέριστη συμπαράστασή» τους προς τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για την αύξηση των κονδυλίων του, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, ζητώντας και από τον Φορέα να μεριμνήσει για πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων του για να επωφεληθεί περισσότερος κόσμος. 

Ο κ. Κέττηρος αναφέρθηκε και σε πρόταση που έκαναν προς τον Φορέα για να μπορούν οι προσφυγικές οικογένειες να εξασφαλίζουν δανειοδότηση από τον Φορέα, μέχρι €10.000 για να μπορούν να επιδιορθώσουν τις προσφυγικές του κατοικίες. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συζήτηση στη Επιτροπή του προϋπολογισμού του Φορέα για το 2023, ο κ. Κέττηρος είπε ότι ενώ προσπαθούν να αυξήσουν τα κονδύλια τα οποία μπορεί να δαπανήσει ο Φορέας, βλέπουν ότι υπάρχει μια στασιμότητα από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς τις προτάσεις που έχει υποβάλει ο Φορέας, για νέα σχέδια, τα οποία δεν έχουν εξεταστεί. Πρόσθεσε ότι, βρίσκονται στην έγκριση του προϋπολογισμού, και δεν έχουν εγκριθεί νέα σχέδια τα οποία μπορεί να υλοποιήσει ο Φορέας βάσει των κονδυλίων που έχει και των χρημάτων που εξασφαλίζονται και με την φορολογία του 0,4% επί των πωλήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα. 

Αυτές οι προτάσεις, είπε, αφορούν σε επιδότηση των επιτοκίων, δηλαδή, πρόσφυγες να κάνουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο με 0% επιτόκιο, άτοκο δηλαδή, που θα επιδοτείται από τον Φορέα, σε πρόνοιες για αύξηση των στεγαστικών δανείων για τον προσφυγικό κόσμο που έχει περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές, και για αναθεώρηση του ποσού το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί ως δάνειο σε φοιτητές ανάλογα με την χώρα φοίτησής τους. 

«Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην ισότιμη κατανομή βαρών και στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που βλέπουμε κάθε χρόνο για την αποζημίωση για την απώλεια χρήσης της κατεχόμενης περιουσίας», είπε ο κ. Κέττηρος.  Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, πρόσθεσε, και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Φορέα εξέφρασε την απογοήτευση του γιατί δεν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός από πλευρά της Κυβέρνησης για το θέμα της αποζημίωσης της απώλειας χρήσης. 

Ο κ. Κέττηρος είπε ότι έχουν εκφράσει «την αμέριστη συμπαράσταση» τους στον Φορέα και θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν στην αύξηση των κονδυλίων του. «Ζητήσαμε όμως από τον Φορέα να δει πως θα αντιμετωπίσει το θέμα της απορρόφηση των κονδυλίων», είπε, προσθέτοντας ότι φέτος η απορρόφηση των κονδυλίων θα είναι στο 80%. «Μιλούμε για μερικά εκατομμύρια ευρώ και θέλουμε να αυξηθούν τα σχέδια του Φορέα ούτως ώστε περισσότερος κόσμος να μπορεί να επωφεληθεί, για να απορροφούνται τα κονδύλια στο 100%», είπε. 

Ένα σχέδιο που εισηγήθηκαν, είπε, είναι, χωρίς εξασφαλίσεις, να μπορούν οι οικογένειες να εξασφαλίζουν δανειοδότηση από τον Φορέα, μέχρι €10.000 για να μπορούν να επιδιορθώσουν τις προσφυγικές τους κατοικίες. Είπε ότι θα βοηθήσει να διορθωθούν πάρα πολλές προσφυγικές κατοικίες στους συνοικισμούς αφού είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουν σε διάφορα επίπεδα κάθε φορά που υπάρχουν προβλήματα σε προσφυγικές κατοικίες.  

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, σε δηλώσεις της, είπε ότι ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών αποτελεί σήμερα «τον πιο βασικό πυλώνα οικονομικής στήριξης και βοήθειας προς τον προσφυγικό κόσμο και ως εκ τούτου η βιωσιμότητά του είναι ζωτικής σημασίας». 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, είπε, ο Πρόεδρος του Φορέα αναφέρθηκε και σε νέα αναθεωρημένα σχέδια τα οποία ο φορέας σκοπεύει να εφαρμόσει και να προσφέρει στον προσφυγικό κόσμο, τα οποία θα καλύψουν ευρύτερες ανάγκες του προσφυγικού κόσμου. Πρόσθεσε ότι, αναφορικά με τη διαχείριση του ποσού που προκύπτει από την αποκοπή του 0,4%, ο φορέας στην παρούσα φάση προχωρεί με κανονισμούς για τον τρόπο αξιοποίησης του ποσού αυτού. Η κ. Σούπερμαν διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξουν «με κάθε δυνατό τρόπο», κάθε προσπάθεια του Φορέα για  απάμβλυνση των προβλημάτων των εκτοπισμένων. 

Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, ώστε να καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των εκτοπισμένων, καθώς η διαδικασία αυτή παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες επηρεάζουν αλυσιδωτά και ουσιαστικά τον προγραμματισμό των δικαιούχων για παροχή στεγαστικής βοήθειας. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Διακρίσεις σε σχέση με τη στήριξη των οικογενειών αγνοουμένων 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι διακρίσεις που έγιναν σε σχέση με τη στήριξη των οικογενειών αγνοουμένων. 

Με νομοθετική πρόταση, ενδεχομένως με εξαιρέσεις στην νομοθεσία που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προτίθεται να προχωρήσει η Επιτροπή αν δεν παρουσιάσουν σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες λύσεις σε θέματα που αφορούν στην φροντίδα οικογενειών αγνοουμένων, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Κέττηρος. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή για τις διακρίσεις που έγιναν σε σχέση με τη στήριξη των οικογενειών αγνοουμένων, ο κ. Κέττηρος είπε ότι έχουν πλέον βαρεθεί τα λόγια. 

«Ή θα το λύσουν το ζήτημα ή θα το λύσουμε εμείς διαφορετικά,» είπε. 

Ανέφερε ότι η Επιτροπή έβαλε κάποια χρονοδιάγραμμα και ζήτησαν από το γραφείο του Επίτροπου Προεδρίας και του Υφυπουργείου Πρόνοιας να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις που αφορούν την φροντίδα των συζύγων, γονιών και παιδιών των αγνοουμένων, «σε πολύ σύντομο διάστημα διαφορετικά θα αναγκαστούμε να νομοθετήσουμε, ενδεχομένως με εξαιρέσεις στην νομοθεσία που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». 

Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, είναι κάτι το οποίο θέλει να αποφύγει το Υφυπουργείο Πρόνοιας, «αλλά αν δεν δείξουν βούληση για να λύσουν το ζήτημα, τότε, αναγκαστικά θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση». 

Σε δικές της δηλώσεις για το θέμα, η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, σημείωσε ότι, για το θέμα, αυτό το Υφυπουργείο Πρόνοιας δεσμεύτηκε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα προωθήσει σε κοστολόγηση για την στήριξη παιδιών, χήρων και γονέων των αγνοουμένων και πεσόντων. 

Κατά τη συζήτηση εκπρόσωποι παιδιών αγνοουμένων εξέφρασαν την αγανάκτησή τους από την αδιαφορία, όπως είπαν, του Κράτους και της Πολιτείας εδώ και 48 χρόνια και ζήτησαν οικονομική στήριξη για όλους, χωρίς διακρίσεις. 

Η Ιφιγένεια Παπακωνσταντίνου είπε στην Επιτροπή ότι πρέπει να καταλάβει ο καθένας τον αντίκτυπο της απώλειας που υπέφεραν οι οικογένειες αγνοουμένων, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ζητούν ελεημοσύνη. Είπε ότι οι δικοί τους πήγαν να πολεμήσουν για να προστατεύσουν τις οικογένειες τους και όλων, και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, «στερήθηκαν τα πάντα». «Δεν θέλουμε να γινόμαστε πλέον τα θύματα», είπε, προσθέτοντας ότι τους κατηγορούν ότι έχουν πάρει πολλά χρήματα. Η ίδια, είπε, έχει πάρει 100 λίρες. 

Είπε ότι περιμένουν τουλάχιστον μια ειλικρινή απάντηση καθώς, όπως είπε, το μόνο που παίρνουν από όλες τις Κυβερνήσεις μέχρι τώρα, είναι υποσχέσεις. 

Η Μαρία Παπαδοπούλου είπε ότι το κράτος ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα προβλήματα τους για να τους βοηθήσει είτε με την εκπαίδευσή τους είτε αλλού και σημείωσε ότι αυτοί, ως ανήλικοι, δεν ήξεραν τα δικαιώματά τους, ενώ οι γονείς τους ήταν καταρρακωμένοι από τα προβλήματά τους, και έπρεπε το κράτος να έρθει από μόνο του να τους πει τα δικαιώματά τους αντί να τα ζητούν οι ίδιοι, τόσα χρόνια μετά. 

Η Κούλα Θεοδώρου είπε ότι δεν ζητούν ηθική στήριξη, γιατί από μόνοι τους μπορέσαν να σταθούν στα πόδια τους, και ότι το μόνο που ζητούν πλέον είναι οικονομική στήριξη, «ούτε τιμητικές πλακέτες, ούτε λύπηση». 

Η Ευανθία Αντωνίου είπε ότι δεν ξέρουν οι αρχές πόσα παιδιά αγνοουμένων υπάρχουν, αλλά και σε συζητήσεις για οικονομική βοήθεια σε αυτή την ομάδα, συμπεριφέρονται οι αρμόδιοι, «λες και θα φτωχύνει το κράτος». 

Προβλήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και διενέργεια ελέγχων εξέτασης στατικότητας  

Η Επιτροπή συζήτησε τα πιο πάνω θέματα μέσω των οποίων εξετάστηκαν τα προβλήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των προσφυγικών συνοικισμών και ειδικότερα στον συνοικισμό «Μακάριος Γ΄» και η ανάγκη αναβάθμισής τους, καθώς και η διενέργεια ελέγχων εξέτασης της στατικότητας των πολυκατοικιών από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στους προσφυγικούς συνοικισμούς του Αποστόλου Ανδρέα, του Αποστόλου Λουκά και του Αγίου Ελευθερίου στον δήμο Λατσιών και η λήψη μέτρων αποκατάστασής τους. 

Για τον συνοικισμό στις Καμάρες, ο κ. Κέττηρος είπε ότι δεν είχαν «καλή ανταπόκριση» στο αίτημα της Επιτροπής να καλύψει τα έξοδα για να μπουν παροχές σε κάθε οικία ή τουλάχιστον σε κοινόχρηστους χώρους.  Εξήγησε ότι αυτή την στιγμή υπάρχει ένα κουτί ανά τρεις κατοικίες και βρίσκονται σε ιδιωτική περιουσία γεγονός που αναγκάζει κατοίκους, σε περιπτώσεις  διακοπής ρεύματος, να μπουν στην αυλή του γείτονά τους, για να ελέγξουν τον μετρητή τους αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ακόμα και υπό βροχή, ενώ αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις που υπάρχει σκύλος σε αυτές τις περιουσίες. 

Είπε ότι όταν έχουν ενώπιών τους τα σχετικά κονδύλια για το Τμήμα Πολεοδομίας θα δουν πως θα τοποθετηθούν, είτε με σταύρωμα είτε με έλεγχο «για να τους αναγκάσουμε να δώσουν περισσότερο βάρος στο συγκεκριμένο θέμα» όχι μόνο για τις Καμάρες, αλλά και για όλους τους συνοικισμούς. 

Όσον αφορά καταλληλόλητα πέραν των 1.000 μονάδων στους συνοικισμούς στα Λατσιά, ο κ. Κέττηρος είπε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας δεν ήταν σε θέση να ενημερώσει την Επιτροπή Προσφύγων, για τις εισηγήσεις που έκανε στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Είπε ότι έχουν ορίσει νέα συνεδρία για τους ενημερώσει για το τι προτίθεται να κάνει και ποιες λύσεις μπορούν να ληφθούν και να δώσει κατευθύνσεις στο Δήμο Λατσιών, «που ζητά απεγνωσμένα», όπως είπε, να μάθει τι μπορεί να κάνει για τους δημότες του που βρίσκονται σε αυτές τις ενδεχομένως ακατάλληλες κατοικίες.  

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον