Ο περί της Σύμβασης Σχετικά με τις Διεθνείς Εμπράγματες Ασφάλειες επί Κινητού Εξοπλισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Στις 16 Νοεμβρίου 2001, ανοίχθηκε για υπογραφή στο Κέιπ Τάουν, η Σύμβαση περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού και το Πρωτόκολλο της Σύμβασης περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού, για τα θέματα που αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό αεροσκαφών.

Με την εν λόγω Σύμβαση και το Πρωτόκολλο, επιδιώκεται να διασφαλιστεί η διεθνής αναγνώριση και προστασία των εμπράγματων ασφαλειών επί συγκεκριμένου εξοπλισμού των αεροσκαφών, καθιερώνοντας το νομικό πλαίσιο για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί του εξοπλισμού αυτού και δημιουργώντας, για το σκοπό αυτό, ένα διεθνές σύστημα νηολόγησης για την προστασία τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αεροπορία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα