Επιτροπή Εξωτερικών: Έκδοση εγγράφων από διπλωματικές αποστολές, διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων και προσχέδια ψηφίσματος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/07/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η δυνατότητα των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου ή/και ταυτότητας Κυπρίων πολιτών

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η δυνατότητα των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω πλήρους συστήματος και υποδομής λήψης βιομετρικών στοιχείων για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου ή/και ταυτότητας Κυπρίων πολιτών που διαμένουν ή βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό και χρειάζεται η έκδοση ή η ανανέωση διαβατηρίου ή/και ταυτότητας ή/και άλλου πιστοποιητικού τους.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι μόνο σε 24 διπλωματικές αποστολές υπάρχουν βιομετρικοί σταθμοί και ότι αυτό, λόγω της έλλειψης πόρων, γίνεται στη βάση της ζήτησης που υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των Κυπρίων που διαμένουν στην εκάστοτε χώρα. Σημείωσε δε ότι, σε περίπτωση που κάποιος πολίτης χρειάζεται να ταξιδέψει και κωλύεται να το πράξει λόγω απώλειας του ταξιδιωτικού του εγγράφου, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

Η εκπρόσωπος του γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας ανέφερε ότι το θέμα αυτό είναι από τα πιο συχνά παράπονα που υποβάλλονται στο γραφείο του Επιτρόπου από πλευράς αποδήμων και ότι έχουν τροχοδρομηθεί διαδικασίες για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων, κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα για ταχύτερη εξυπηρέτηση των Κυπρίων πολιτών.

Τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών όπως στον επόμενο κρατικό προϋπολογισμό συμπεριλάβει πιστώσεις για την αγορά βιομετρικών σταθμών που θα εξυπηρετήσουν τουλάχιστον τις πρεσβείες ή/και τα προξενεία που βρίσκονται σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τη συζήτηση του θέματος, ο Bουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, δήλωσε ότι, μέσω της αξιοποίησης ενός συστήματος λήψης βιομετρικών στοιχείων, θα δίνεται η δυνατότητα σε Κύπριους πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό ή είναι προσωρινοί επισκέπτες να εκδίδουν ή να ανανεώνουν το διαβατήριο και την ταυτότητά τους.

“Αυτή τη στιγμή μόνο σε 24 από τις 50 διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Άλλες 26 διπλωματικές αποστολές, 10 εκ των οποίων βρίσκονται στο έδαφος της ΕΕ, δεν διαθέτουν σύστημα λήψης βιομετρικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά τους Κύπριους πολίτες”, σημείωσε ο κ. Παντελίδης, προσθέτοντας ότι “αυτό δημιουργεί μια δυσμενή διάκριση σε βάρος Κυπρίων πολιτών και δεν συνάδει με τα πρότυπα που ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος πρέπει να πληροί, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες του στο εξωτερικό”.

Ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών να ιεραρχήσει τις διπλωματικές αποστολές που δεν διαθέτουν αυτό το σύστημα και να καταρτίσει έναν προγραμματισμό, ούτως ώστε στα επόμενα χρόνια, με αρχή τον προϋπολογισμό του 2023, να είναι σε θέση να εξοπλίσουν όλες τις διπλωματικές μας αποστολές με αυτή την υποδομή.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα σχέδια νόμου:

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο περαιτέρω περιορισμός της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων καθώς επεκτείνεται η χρονολογική περίοδος στην οποία εμπίπτει το προστατευόμενο αρχαιολογικό υλικό. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, προνοείται η επιβολή περιορισμών από τις ΗΠΑ στην εισαγωγή κυπριακών αρχαιολογικών αντικειμένων τα οποία χρονολογούνται από την 11η χιλιετία π.Χ.. μέχρι το 1770 μ.Χ.. και εθνολογικών αντικειμένων από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως το 1878. Σημειώνεται ότι, στο Μνημόνιο Συναντίληψης περιλαμβάνονταν βυζαντινά εκκλησιαστικά και εθνολογικά αντικείμενα καθώς και νομίσματα, που χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1500 μ.Χ. καθώς και αντικείμενα λατρευτικής και εθνολογικής φύσεως, που χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1850.

Οι πρόνοιες της Συμφωνίας εστιάζουν στο γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κυπριακών πολιτιστικών αγαθών που εμπίπτουν στον Καθορισμένο Κατάλογο κυπριακού αρχαιολογικού υλικού, τον οποίο έχει δημοσιεύσει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτός εάν συνοδεύονται από άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα παράνομα αρχαιολογικά και εθνογραφικά αντικείμενα που εντοπίζονται στις ΗΠΑ θα επιστρέφονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόσθετα, καθορίζονται τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικής περιουσίας (ανταλλαγή πληροφοριών για ανασκαφές, ανταλλαγή αρχαιολογικού υλικού μέσω μακροπρόθεσμων δανεισμών).

Η Επιτροπή, λόγω της σημαντικότητας του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως αυτό οδηγηθεί για ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια του σώματος.

Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

ξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου κυρώνεται η Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στη Μάλτα, στις 7 Αυγούστου 2017.

Σκοπός της Συμφωνίας είναι να καθιερώσει μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ των δυο μερών, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος.

Ο περί της Συμφωνίας Μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου κυρώνεται η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την κατάργηση θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων, η οποία υπογράφηκε στη Μάναμα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η διευκόλυνση των επαφών μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων και υπηρεσιακών λειτουργών των δύο χωρών, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση των διμερών πολιτικών, εμπορικών, οικονομικών και άλλων σχέσεων.

Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, η οποία υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 92.285 ημερομηνία 13.12.2021.

Η ως άνω υπό κύρωση Συμφωνία ακολουθεί τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγοδίκων του 1957. Συνοπτικά, προνοεί για την υποχρέωση των Συμβαλλομένων Κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες και κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου κράτους, πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος τους και που αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές του αντισυμβαλλομένου κράτους, είτε για να διωχθούν για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, είτε για να εκτίσουν ποινή φυλάκισης που τους έχει επιβληθεί, ελάχιστης διάρκειας έξι (6) μηνών.

Επιπρόσθετα, εξαιρεί την έκδοση υπηκόων του Κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση, καθώς και την έκδοση προσώπου για στρατιωτικά ή πολιτικά αδικήματα, ή την έκδοση προσώπου όταν αυτή αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του εφαρμοστέου δικαίου του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται.

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα ψηφίσματα:

(α) Προσχέδιο ψηφίσματος για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, αντίστοιχες με εκείνες που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις έκνομες τουρκικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Κατατέθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο στις 14.04.2022)

(β) Προσχέδιο ψηφίσματος για τους Κούρδους. (Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών στις 9.06.2022)

(γ) Προσχέδιο Ψηφίσματος του Δημοκρατικού Κόμματος για την Αναθεωρητική Πολιτική της Τουρκίας. (Κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα στις 30.06.2022)

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση για το περιεχόμενο των πιο πάνω ψηφισμάτων και αποφάσισε, λόγω της σημασίας τους, όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί αυτών στην επόμενη συνεδρία της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, σημείωσε ότι είναι μια πρωτοβουλία, η οποία και καταδικάζει, αλλά κυρίως αναδεικνύει, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, «έναν αναθεωρητισμό ο οποίος θα πρέπει να προβληματίσει κυρίως την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την ΕΕ και τον διεθνή παράγοντα, γιατί η εμπειρία δείχνει πως όσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση σε επεκτατικές, επιθετικές και αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας, πολύ περισσότερο σε τέτοιου είδους δράση της Τουρκίας, τα πράγματα εξελίσσονται πολύ χειρότερα με την πάροδο του χρόνου».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα