Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Σχετικά με την Επιβολή Περιορισμών στις Εισαγωγές σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Με την υπό αναφορά συμφωνία σκοπείται ο περαιτέρω περιορισμός της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων καθώς επεκτείνεται η χρονολογική περίοδος στην οποία εμπίπτει το προστατευόμενο αρχαιολογικό υλικό. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, προνοείται η επιβολή περιορισμών από τις ΗΠΑ στην εισαγωγή κυπριακών αρχαιολογικών αντικειμένων τα οποία χρονολογούνται από την 11η χιλιετία π.Χ.. μέχρι το 1770 μ.Χ.. και εθνολογικών αντικειμένων από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως το 1878. Σημειώνεται ότι, στο Μνημόνιο Συναντίληψης περιλαμβάνονταν βυζαντινά εκκλησιαστικά και εθνολογικά αντικείμενα καθώς και νομίσματα, που χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1500 μ.Χ. καθώς και αντικείμενα λατρευτικής και εθνολογικής φύσεως, που χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1850.

Οι πρόνοιες της Συμφωνίας εστιάζουν στο γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κυπριακών πολιτιστικών αγαθών που εμπίπτουν στον Καθορισμένο Κατάλογο κυπριακού αρχαιολογικού υλικού, τον οποίο έχει δημοσιεύσει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτός εάν συνοδεύονται από άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα παράνομα αρχαιολογικά και εθνογραφικά αντικείμενα που εντοπίζονται στις ΗΠΑ θα επιστρέφονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόσθετα, καθορίζονται τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικής περιουσίας (ανταλλαγή πληροφοριών για ανασκαφές, ανταλλαγή αρχαιολογικού υλικού μέσω μακροπρόθεσμων δανεισμών).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Ιστορία-Αρχαιολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα