Ο περί της Συμφωνίας Πλαισίου Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Αυστραλίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο κυρώνεται η Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στη Μάλτα, στις 7 Αυγούστου 2017.

Σκοπός της Συμφωνίας είναι να καθιερώσει μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ των δυο μερών, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εξωτερικών

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα