Επιτροπή Ενέργειας: Youth hostels, αυξήσεις τελών στο λιμάνι Λεμεσού και γραφεία τουρισμού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την άρση εμποδίων στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών, ως επίσης και την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας Γραφείων Τουρισμού και άδειας ξεναγού.
  • Την παράταση της μεταβατικής περιόδου για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2023.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε θέματα που αφορούν:

  • Τη λειτουργία των ξενώνων τύπου «Youth hostel» στην Κύπρο και η απουσία οποιουδήποτε νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τη λειτουργία τους.
  • Την αύξηση των τελών διαμετακόμισης των προϊόντων και οι επιπτώσεις της στο εμπόριο και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Τις νέες και αυξημένες χρεώσεις των τραπεζικών τελών και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η άρση εμποδίων στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών, ως επίσης και η απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας Γραφείων Τουρισμού και άδειας ξεναγού.

Με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου, παρατείνεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας Γραφείου και άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού από δύο χρόνια (2) σε τρία χρόνια (3). Καθώς και διευρύνονται οι λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών.

Με το παρόν νομοσχέδιο απλοποιούνται οι πρόνοιες που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα του Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών. Επίσης, εισάγονται αποτελεσματικότερες πρόνοιες αντιμετώπισης του αδικήματος της λειτουργίας Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών χωρίς άδεια, μεταξύ των οποίων η σφράγιση του Γραφείου. Εισάγεται, περαιτέρω, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η είσπραξη διοικητικών προστίμων στους παραβάτες της υπό αναφορά νομοθεσίας.

Τέλος, προβλέπονται πρόνοιες αποτελεσματικής αντιμετώπ1σης αδικημάτων τα οποία προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών των Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών μέσω διαδικτύου.

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2023.

Η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλει έγκαιρα τις αιτήσεις για εγγραφή των καταλυμάτων που διαθέτει στο υπό αναφορά Μητρώο, λόγω δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων.

Δηλώσεις:

Η θεσμοθέτηση των hostels συζητήθηκε στην Επιτροπή Ενέργειας

Η ανάγκη θεσμοθέτησης των ξενώνων τύπου hostel, συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας,  Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σήμερα λειτουργούν 10 μονάδες hostel παγκύπρια, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Cyprus Youth Hostel Federation Ηλία Ηλιάδη, που πρόσθεσε ότι λειτουργούν τα τελευταία 10 χρόνια χωρίς νομοθετικό πλαίσιο. Οι ξενώνες τύπου hostels αφορούν τουρισμό χαμηλού εισοδήματος, κυρίως από νεολαία, backpackers, φοιτητές Erasmus και ψηφιακούς νομάδες (digital nomads), δήλωσε. “Είναι ποιοτικός τουρισμός από κόσμο που ενδιαφέρεται να επισκεφθεί τα μουσεία και τα μονοπάτια της φύσης”. Δεν δρα ανταγωνιστικά προς τα ξενοδοχεία, καθώς απευθύνεται σε άλλο κοινό. “Αν δεν υπάρχει η επιλογή στην Κύπρο, θα καταφύγουν είτε στα κατεχόμενα είτε στους γύρω προορισμούς”, πρόσθεσε.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού δήλωσε την ετοιμότητά του να εξετάσει το θέμα, εφόσον προκύπτει ανάγκη. Αναφέρει ότι τα hostels ενοικιάζουν κλίνες, όχι δωμάτια.

Όπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπο της ΟΕΒ, η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα youth hostels, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι αν δεν θεσμοθετηθεί, πιθανώς να κατοχυρωθεί στην ΕΕ αντίστοιχη Ομοσπονδία από τα Κατεχόμενα.

Την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης υποστήριξε και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, αναφέροντας ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με αυτού του είδους επιχειρήσεις, αφού στηρίζει τη χαμηλού κόστους επιλογή για προσωρινή διαμονή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε ότι “δεν είναι θέμα τουριστικής ανάπτυξης μόνο, αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης”.

“Η Κύπρος έχει κάθε υποχρέωση να παρέχει αυτή τη δυνατότητα, είναι κοινωνική ανάγκη, ιδιαίτερα για μια χώρα που έχει αυξημένο αριθμό φοιτητών και τεράστιο πρόβλημα στη στέγαση”, πρόσθεσε σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Μετά από ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης του νομοσχεδίου, ο ίδιος απάντησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για συγκριτική μελέτη για το πώς δουλεύουν οι ξενώνες εντός άλλων χωρών και το αργότερο σε ένα μήνα θα υπάρχει προσχέδιο πρότασης νόμου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης σε δήλωσή του ανέφερε ότι “η θέσπιση ενός τέτοιου πλαισίου θα εμπλουτίσει την τουριστική αγορά της Κύπρου και θα δημιουργήσει τις συνθήκες ανάπτυξης υγιούς, ανταγωνιστικού και ποιοτικού περιβάλλοντος, σε ακόμα ένα τομέα του Τουρισμού”.

Οι αυξήσεις στα τέλη λιμανιού Λεμεσού μπορούν να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, προειδοποιεί η Επ. Εμπορίου

Το ζήτημα της αύξησης των τελών διαμετακόμισης προϊόντων και οι επιπτώσεις στο εμπόριο και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, συζητήθηκαν σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι αυξήσεις δύνανται να συμβάλουν στις αυξητικές τάσεις του πληθωρισμού και γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν, ζήτησε η Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι αυτές οι χρεώσεις είναι πολύ ανησυχητικές, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, καθώς έχουν επιπτώσεις στον πληθωρισμό. «Με τον πληθωρισμό δεν παίζουμε», ανέφερε, και κάλεσε σε συγκράτηση. Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρίαση, ανέφερε ότι δόθηκε προθεσμία δύο βδομάδες προκειμένου αυτή η προσπάθεια να καταλήξει κάπου, με τη μεσολάβηση του Υπουργείου Μεταφορών. Το ζητούμενο της Επιτροπής είναι οι εταιρείες να παγοποιήσουν τις αυξήσεις, δήλωσε, καθώς υπάρχει κίνδυνος για όλη την οικονομία.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Σταύρος Μιχαήλ ανέφερε ότι στη σύμβαση περιλαμβάνεται δείκτης, που υπάρχει σε όλες τις συμβάσεις, για αναπροσαρμογή των τιμών. «Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι οι αυξήσεις θα προκαλέσουν πληθωρισμό που θα μετακυλίσει στους καταναλωτές». Ανέφερε ότι το Υπουργείο αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, καλώντας στις 14 Ιανουαρίου όλους τους εμπλεκόμενους, κάνοντας έκκληση προς τις εταιρείες να αποφύγουν την όποια επιβάρυνση. Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν αναθεωρήσουν τις αυξημένες χρεώσεις, το Υπουργείο μελετά τρόπους να αμβλυνθεί το πρόβλημα. Σε 15 μέρες θα είναι σε θέση να αναφέρουν συγκεκριμένες δράσεις του κράτους για αυτό το πρόβλημα, είπε.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ανέφερε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και του εξαγωγικού εμπορίου. Οι αυξήσεις στα λιμάνια δεν συνεισφέρουν προς τον σκοπό αυτό, σημείωσε και κάλεσε τις εταιρείες να δείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής ανέφερε ότι οι εταιρείες διαχείρισης του λιμανιού είναι μέλη του Επιμελητηρίου και αντιλαμβάνεται ότι όντως έχουν αύξηση στα κόστη λειτουργίας τους. Από την άλλη, όλες οι επιχειρήσεις βάλλονται με αυξήσεις που υποχρεωτικά μεταφέρονται στους καταναλωτές. Επομένως, μία αύξηση του 16%, θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς μέρος της αφορά εισαγόμενο πληθωρισμό που συνυπολογίζεται στον δείκτη υπολογισμού για την αύξηση των τελών. Σημείωσε επίσης ότι και το κράτος πρέπει να αποποιηθεί το μερίδιο των αυξημένων εσόδων που του αναλογεί.

Από την πλευρά τους οι εταιρείες διαχείρισης του λιμανιού Λεμεσού Eurogate, DP World Limassol και P&O Maritime Cyprus ανέφεραν ότι τηρούν όλες τις πρόνοιες της συμφωνίας παραχώρησης. Σημείωσαν ότι οι αυξήσεις δικαιολογούνται με βάση τις συμφωνίες και αυτές προκύπτουν από τη φόρμουλα που υπάρχει στις συμβάσεις. Σημείωσαν ότι τα προηγούμενα χρόνια απορρόφησαν την αύξηση στο κόστος λειτουργίας.

Η εταιρεία P&O Maritime Logistics, όπως λέχθηκε, προχώρησε σε μικρότερες αυξήσεις από αυτές που προβλέπονται (6-7% αντί 16%). Η Eurogate ανέφερε ότι θα αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο για το θέμα.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων ανέφερε ότι παρευρέθηκαν σε συνάντηση που συγκάλεσε το Υπουργείο Μεταφορών, στην οποία επιβεβαιώθηκε ότι η αύξηση 16,6% είναι ορθή με βάση τη φόρμουλα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η φόρμουλα είναι ελλιπής. Ο Σύνδεσμος ζητά από την πλευρά του οι εταιρείες να επαναμελετήσουν την αύξηση για να είναι μικρότερη, ενώ σημείωσε ότι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες συγκρατούν τις αυξήσεις από και προς τα ευρωπαϊκά λιμάνια και τα λιμάνια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου συμφώνησε ότι όντως προκύπτει το πρόβλημα από τις συμβάσεις. Ωστόσο, το θέμα της παραχώρησης των εργασιών του λιμανιού ήταν μια από τις πρώτες, μεγαλύτερες, μεταρρυθμίσεις που έγιναν, και είναι λογικό ότι θα έχει ζητήματα που χρήζουν διαχείρισης, είπε. Σημείωσε ότι με βάση τις συμβάσεις παραχώρησης για το λιμάνι Λεμεσού, 63% επί των εσόδων της μίας διαχειρίστριας εταιρείας που ασχολείται με τα εμπορευματοκιβώτια και 52% των εσόδων της άλλης εταιρείας πηγαίνουν στο κράτος, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να εισρεύσουν €201,6 εκ. στα ταμεία του κράτους.

Ανέφερε επίσης ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης φορτηγών μειώθηκε στα 18 λεπτά. Αναμένεται, σημείωσε, από την κυβέρνηση να μελετήσει τις χρεώσεις και να καταλήξει σε τρόπους να αποφορτίσει το εμπόριο από αυτή την οδυνηρή αύξηση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα έκανε λόγο για σκανδαλώδες ξεπούλημα δημόσιου πλούτου. Ήδη υπήρξαν κατακόρυφες αυξήσεις στα τέλη από τη μέρα που τέθηκαν σε ισχύ οι συμβάσεις, ανέφερε. Υπενθύμισε ότι η Βουλή έστειλε στον Γενικό Εισαγγελέα επιστολή τον Μάη 2018 για να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ποινικές ή άλλες ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το θέμα. Έκανε λόγο για βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης με τον καταναλωτή να πληρώνει τα σπασμένα.

Ο Χρύσης Παντελίδης, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό. «Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κλάδοι της αγοράς που συμπεριφέρονται σαν να ζουν σε άλλο πλανήτη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι κρύβονται πίσω από νομικές διατάξεις, που έγιναν χωρίς να φαντάζεται κανείς τα δεδομένα της πανδημίας.

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους δήλωσε ότι όταν ένα κρατικό μονοπώλιο γίνεται ιδιωτικό μονοπώλιο με την αντίληψη ότι θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα, πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν σε διάταξη οι εποπτικές αρχές για να επιτελέσουν το έργο τους. «Έπρεπε αυτεπάγγελτα να επέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού» για να εξετάσει κατά πόσο οι αυξήσεις είναι δικαιολογημένες, σημείωσε. Πρόσθεσε ότι αν το κράτος με αυτό τον τρόπο έχει έσοδα επί των εσόδων, πρέπει να τα δώσει ως αντιστάθμισμα, αν δεν μπορεί να περιορίσει τις αυξήσεις.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Προς ρύθμιση η λειτουργία ξενώνων τύπου «youth hostels»

Stockwatch: Λιμάνι: Ζητά χρόνο το υπουργείο, εφαρμόζονται οι αυξήσεις

Stockwatch: Έλεγχος στις τραπεζικές χρεώσεις «δια της πλαγίας»

Φιλελεύθερος: Επείγονται για τραπεζικές χρεώσεις

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την