Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2023.

Η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλει έγκαιρα τις αιτήσεις για εγγραφή των καταλυμάτων που διαθέτει στο υπό αναφορά Μητρώο, λόγω δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Καταλύματα, Ξενοδοχειακά, Τουρισμός

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα