Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων, να αυξηθεί η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και των ξεναγών, να διευρυνθούν οι λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε σχέση με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

20 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

10 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα