Ενώπιον Ολομέλειας σχέδια νόμου για εκποιήσεις, αίτημα για ξεπάγωμα 400 θέσεων στο δημόσιο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η έκδοση οδηγιών Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου να δύναται να ορίσει με την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αριθμό δικαστών για σκοπούς εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του δανειολήπτη, του εγγυητή και του παρόχου εξασφάλισης με τον πιστωτή αναφορικά με πιστωτική διευκόλυνση η οποία εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), 

(β) η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως νόμου ώστε μεταξύ άλλων να διευρυνθεί το πεδίου εφαρμογής του καθώς επίσης να επιτευχθεί η κατάλληλη οργανωτική δομή και προϋποθέσεις διακυβέρνησης, στη βάση καλών πρακτικών, 

(γ) η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για εξωδικαστική επίλυση διαφορών εντός 45 ημερών μεταξύ του ενυπόθηκου δανειστή και ενυπόθηκου οφειλέτη αναφορικά με το ύψος του ποσού που δηλώνει ο ενυπόθηκος δανειστής στην ειδοποίηση «ΙΑ» κατά την εκποίηση κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350.000 και  

(δ) η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη κύριας κατοικίας με την τροποποίηση των σχετικών όρων και ορισμών.  

Στη Ολομέλεια τα σχέδια νόμου για τις εκποιήσεις με αριθμό τροπολογιών 

Στην Ολομέλεια οδηγούνται την ερχόμενη Παρασκευή τα σχέδια νόμου της Κυβέρνησης που αφορούν την προστασία των δανειοληπτών σε σχέση με τις εκποιήσεις. Τα σχέδια νόμου αφορούν τον ορισμό αριθμού δικαστών με την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων αυτών για πρώτη κατοικία μέχρι €350.000 αλλά και την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. 

Αριθμός τροπολογιών αλλά και εναλλακτικών προτάσεων νόμου αναμένεται να κατατεθεί στην Ολομέλεια, αφού κόμματα δεν θεωρούν ότι τα σχέδια νόμου αυτά δίνουν αποτελεσματικές λύσεις για όλους τους δανειολήπτες που το έχουν ανάγκη. 

Το Υπουργείο Οικονομικών ήρθε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών με τροποποιημένο νομοσχέδιο όσον αφορά τα δικαστήρια με το οποίο εισάγεται διάταξη ώστε για εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου, ο διάδικος να μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Πρωτοκολλητείο για να εκδικαστεί η υπόθεσή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, νοουμένου ότι δεν έχει ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Οικονομικών Γιώργος Παντελή Παντελή είπε ότι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου προσπαθεί να στοχεύσει συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Σε αιτήματα Βουλευτών να περιληφθεί στο νόμο συγκεκριμένη πρόνοια για αριθμό ημερών κατά την οποία πρέπει να εκδικαστεί η υπόθεση, είπε ότι φαίνεται να προσκρούει στο Σύνταγμα και στη διάκριση των εξουσιών. 

Είπε επίσης ότι στην εκτίμηση της αξίας δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός του ακινήτου και της γης, ούτε να ληφθεί υπόψη αν υπήρξε ανατίμηση του ακινήτου λόγω γεωγραφικής τοποθεσίας. 

Μιλώντας στην Επιτροπή, η Πρόεδρός της, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι για πρώτη φορά σε αντίθεση με όλα όσα έλεγαν προηγούμενοι υπάρχει σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει συγκεκριμένη ώθηση στη διαδικασία επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών. Σημείωσε ότι θα είναι μια διαδικασία που θα τελεί υπό τη συνεχή επίβλεψη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Νομικής Υπηρεσίας, ενώ αν χρειάζεται θα υπάρχει βελτίωση. 

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για επέκταση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου είπε ότι το εύρος του νομοσχεδίου είναι πλέον πρωτόγνωρο αφού περιλήφθηκε και η επαγγελματική στέγη ενώ καλύπτονται και τερματισμένα δάνεια. Είπε ότι ο νόμος θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και αν υπάρχουν αδυναμίες να επανεξεταστεί. 

Οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ δεν έφεραν ένσταση στα νομοσχέδια. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή είπε  ότι τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια δεν απαντούν στο βασικότερο ζητούμενο που είναι να επιτευχθεί η ουσιαστική διαφοροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης δανείων. 

Εξέφρασε την άποψη ότι ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτε και είπε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε με απόφασή του και σήμερα να διορίζει δικαστές για να εξετάζουν αυτές τις υποθέσεις. Παράλληλα είπε ότι το ΑΚΕΛ θα μελετήσει σοβαρά το ενδεχόμενο της επαναφοράς προτάσεων νόμου που στοχεύουν στην αποκατάσταση του δικαιώματος πρόσβασης της δικαιοσύνης για το δανειολήπτη για τερματισμό της διαδικασίας εκποίησης. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι παρόλο που τους ικανοποιεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας για γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων που αφορά δανειολήπτες, δεν τους ικανοποιεί απόλυτα το περιεχόμενο. Εντόπισε τρία κενά, αναφέροντας ότι δημιουργεί συνθήκες αδικίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και ιδιαίτερα αδικούνται αυτοί των οποίων η τιμή του ακινήτου ανέβηκε λόγω περιοχής στην οποία διαμένουν.  Είπε επίσης ότι επιθυμούν τα ειδικά τμήματα να στελεχώνονται από δικαστές για να εκδικάζουν αυτές τις υποθέσεις γρήγορα. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ο χρόνος εκδίκασης να είναι ανεξέλεγκτος αλλά θα πρέπει να υπάρχει προσδιορισμός χρόνου. 

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπου ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους είπε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν εντελώς τα ανώτατα όρια στην αξία των ακινήτων. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Συνεργασίας Αλέκος Τρυφωνίδης χαιρέτισε την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για τα δικαστήρια καθώς και τη συμπερίληψη των υπερχρεώσεων και των καταχρηστικών ρητρών. Διερωτήθηκε τι μπορεί να γίνει με το θέμα του χρόνου εκδίκασης και του ζήτημα της διαφοροποίησης των αξιών αναλόγως της περιοχής. Το ίδιο επεσήμανε και για το νομοσχέδιο που αφορά τον Ενιαίο Φορέα Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, ενώ είπε ότι θα μπορούσαν να μπουν και πρόνοιες ώστε να μην μπορούν να επωφεληθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 

Ο Βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης εισηγήθηκε το ανώτατο ποσό για προσφυγή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να αυξηθεί από 350.000 ευρώ στο μισό εκατομμύριο, κάτι που μπορεί να αποτελέσει συναινετική λύση. Όσον αφορά την ψήφιση των νομοσχεδίων στην Ολομέλεια ανέφερε ότι υπολογίζει ότι θα υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που θα αφορούν κυρίως το ανώτατο ποσό αξίας του ακινήτου. Είπε επίσης ότι υπάρχει και πρόταση νόμου για συνέχιση της αναστολής των εκποιήσεων μέχρι 31 Ιανουαρίου και ίσως υπάρξει και πρόταση εκ μέρους του για δυνατότητα πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Στο παρασκήνιο οι αποφάσεις για εκποιήσεις 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους €11.800.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και συναφείς νομοθεσίες 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών για τη ρύθμιση του φορολογικού χειρισμού σε σχέση με δάνεια που εντάσσονται στο Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ώστε, η θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή της Δικαστικής Υπηρεσίας να εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν στη διατμηματική προαγωγή. 

Εξέταση κυβερνητικών τροποποιήσεων επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των κυβερνητικών τροποποιήσεων επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2024.  

Κυβερνητικές τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό εξέτασε η Επιτροπή Οικονομικών 

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε 43 τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-26 οι οποίες εξετάστηκαν την Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. 

Οι τροποποιήσεις, ανέρχονται στα €64.078.364 για το 2024, €29.446.619 για το 2025, ενώ για το 2026 υπάρχει μείωση κατά €1.642.381. 

Οι Τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τη δημιουργία 680 συνολικά νέων/πρόσθετων θέσεων, εκ των οποίων οι 604 αφορούν θέσεις Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας/ Εκπαίδευση. Καταργούνται επίσης συνολικά 27 θέσεις καθώς και σημειώνεται μια θέση με διπλό σταυρό ώστε με την κένωση της να καταργηθεί. Στο σχετικό σημείωμα, αναφέρεται ότι, σε σχέση με τις θέσεις Εκπαιδευτικών η πρόσθετη ετήσια δαπάνη είναι μικρή, δεδομένου ότι με την πλήρωση των θέσεων θα μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί έναντι πρόσθετων αναγκών και η οροφή της συνολικής απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού δεν θα διαφοροποιηθεί. 

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει επίσης το ξεστάυρωμα θέσεων στο Υφυπουργείο Τουρισμού οι οποίες είχαν μεταφερθεί από τον ΚΟΤ. Όπως σημειώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών οι θέσεις στον ΚΟΤ ήταν 240 και τώρα στον προϋπολογισμό είναι 177. 

Υπάρχει επίσης η περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €10.000. σε σχέση με τη χρηματοδότηση της κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή του τερματικού του Βασιλικού αν και εφόσον αυτό επιτευχθεί. 

Υπάρχει επίσης περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €20.000.000 για υλοποίηση του «Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών Δανείων», που συνάφθηκαν από 1/1/2022-31/12/2023 που τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ζητείται επίσης η περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €3.570.000 για το κόστος μετατροπής του πρώην κτηρίου του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στη Λευκωσία, σε κτήριο κατάλληλο να αξιοποιηθεί, για τις ανάγκες της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το α΄ εξάμηνο του 2026. 

Επίσης συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €1.000.000, για την δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (ΕΙΚ), το οποίο θα αποτελέσει τον επιστημονικό φορέα εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα καρκίνου, με όρους εντολής την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Σαραντατρείς «εκπλήξεις» στον προϋπολογισμό 

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων και Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων Πρώτου Διορισμού στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε αποδεσμεύσεις κονδυλίων που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων-Διοίκηση και το Υπουργείο Οικονομικών-Διοίκηση, καθώς και την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Αίτημα για ξεπάγωμα 400 θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 

Αίτημα για ξεπάγωμα 298 θέσεων στον δημόσιο τομέα και 99 θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. 

Από τις 400 κενές αυτές θέσεις περίπου οι 38 αφορούν τη δικαστική υπηρεσία, 22 το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 61 το Υπουργείο Γεωργίας, 60 το Υπουργείο Οικονομικών, 26 το Υπουργείο Μεταφορών και 85 θέσεις την ΑΗΚ. 

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε ότι οι θέσεις της ΑΗΚ αφορούν θέσεις που είτε κενώθηκαν ήδη είτε αναμένεται να κενωθούν λόγω προαγωγών και κρίνονται απαραίτητες για κάλυψη των αναγκών. Επίσης υπάρχουν 14 θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση που κρίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών ως αναγκαίες. 

Οι 38 θέσεις στη δικαστική υπηρεσία, αναφέρθηκε, αφορούν τη στελέχωση των νέων δικαστηρίων που θεσπίστηκαν με νομοθεσίες και αφορούν την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. 

Αναφέρθηκε επίσης ότι υπάρχουν 14 θέσεις λειτουργών κυβερνοασφάλειας στο Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας.   

Στο Υπουργείο Γεωργίας κάποιες από τις θέσεις αφορούν τους περιβαλλοντικούς ελέγχους στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Στο Υπουργείο Οικονομικών οι 49 από τις 60 θέσεις είναι κενές θέσεις τελωνειακών λειτουργών για τους ελέγχους στα οδοφράγματα. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι οι 228 θέσεις ήταν πληρωμένες και κενώθηκαν, ενώ 70 θέσεις δημιουργήθηκαν με συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ήρθε ήδη στην Επιτροπή. 

Συνολικά, είπε, ο αριθμός των θέσεων που θα ξεπαγώσουν εντός του 2023 είναι 1.834 σε σχέση με 1.222 άτομα που αφυπηρέτησαν το 2022 και 1.337 που θα αφυπηρετήσουν συνολικά το 2023. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά, ανέφερε ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών όπως φαίνεται ανησυχεί για το κόστος του κρατικού μισθολογίου και ότι άλλα φαίνεται να λέγονται, άλλες οι προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών και άλλα κάνουν οι Υπουργοί. 

Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να συναινέσει σε αυτό το πακέτο και ζήτησε να περιοριστεί η αύξηση για να επανεξεταστεί. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι όσον αφορά τις θέσεις στη δικαστική υπηρεσία δεν υπάρχει πρόνοια για δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας για υποθέσεις των τραπεζών. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σημείωσε ότι ίσως να υπάρχει πλεονασμός σε κάποιες θέσεις όπως των τελωνειακών ή για την ΤΑ που η μεταρρύθμιση θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση θέσεων κι όχι αύξηση. Ανέφερε ακόμα ότι ήλπιζε ότι οι 85 θέσεις στην ΑΗΚ θα αφορούσαν την αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς, ωστόσο είναι υπηρεσιακές. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι οι θέσεις είναι εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό του 2023 από την προηγούμενη κυβέρνηση. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Μποναμάς εκατοντάδων νέων θέσεων στο δημόσιο 

Stockwatch: Προβληματισμός για άνοιγμα 397 νέων θέσεων στο δημόσιο 

Προβληματισμός για το κτήριο της πρώην Λαϊκής 

Ερωτήματα έθεσαν βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, μετά το αίτημα για αποδέσμευση 18,5 εκ. ευρώ για αγορά του κτηρίου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στην είσοδο της Λευκωσίας και προσωρινή μεταφορά εκεί του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα προχωρήσουν με την αγορά μόνο όταν εκδοθεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου στην κατηγορία Β+, οι Βουλευτές ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Μιλώντας στην Επιτροπή, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επέκρινε την ολιγωρία της κρατικής μηχανής να εκδώσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης ή να πάρει οποιαδήποτε απόφαση για ένα κτήριο που είναι 27 ετών. Πρόσθεσε ότι συμμερίζεται τις ενστάσεις ως προς την ενεργειακή απόδοση, ωστόσο ανέφερε ότι βλέπει αιτήματα από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες για κτήρια 80 και 100 εκ., που είναι πολύ μεγάλο ποσό σε σχέση με τα 18 εκ. ευρώ. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού διερωτήθηκε αν υπήρξαν μελέτες επιπτώσεων για τη μετακίνηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο συγκεκριμένο κτήριο και ζήτησε να κατατεθούν. Διερωτήθηκε επίσης αν υπάρχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και πότε θα δοθεί. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος διερωτήθηκε πόσα εκατομμύρια δίνει το κράτος κάθε χρόνο για ακατάλληλα κτήρια που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες και είπε ότι το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 40 εκ. ευρώ. Ζήτησε από το κράτος να κάνει ένα πλάνο για την ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων για στέγαση των κυβερνητικών υπηρεσιών. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου επεσήμανε ότι με βάση τη νομοθεσία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων απαγορεύεται να ενοικιάσει και να αγοράσει το κράτος κτήριο που να μην είναι στα κριτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και επεσήμανε ιδιαίτερα ότι το συγκεκριμένο κτήριο που είναι όλο γυαλί θα έχει ιδιαίτερο κόστος. 

Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί.   

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω