Εξαιρείται η επικαρπία από υπολογισμό εισοδημάτων για αναπηρικό επίδομα, στην Ολομέλεια η ρύθμιση για ορθοστασία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου που η εν λόγω εγγραφή έλαβε χώρα, να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να κατέχει πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογενειακής του μονάδας, για να είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και  

(β) η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να μην διακόπτεται η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν εγγεγραμμένη επ’ ονόματι τους την κατοικία συγγενών τους, κυρίως γονέων, η οποία δεν ξεπερνά τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα και την οποία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο επειδή η εν λόγω περιουσία είναι υποκείμενη σε δικαίωμα επικαρπίας εφ’ όρου ζωής. 

Εξαιρείται η επικαρπία από υπολογισμό εισοδημάτων για αναπηρικό επίδομα 

Την εξαίρεση ακινήτων στα οποία υπάρχει επικαρπία από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς έγκρισης του αναπηρικού επιδόματος, αποφάσισε η Επιτροπή Εργασίας. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής, ανέφερε ότι μετά την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου από μέρους του, το Υφυπουργείο Πρόνοιας έχει φέρει αντίστοιχο νομοσχέδιο, ούτως ώστε, για «άτομα ανάπηρα ή μέλος της οικογένειας των αναπήρων, που έχουν δεχτεί οποιοδήποτε σπίτι από συγγενικό τους πρόσωπο, με επικαρπία, αυτό να μη λογίζεται στο οικογενειακό εισόδημα και να μην αποκόπτεται το αναπηρικό επίδομα», αφού, όπως είπε, δεν έχει κανένα κέρδος ο ανάπηρος. «Απλώς φαινόταν στο σύστημα ότι αυξανόταν η περιουσία του, χωρίς στην ουσία να την έχει, γιατί χρησιμοποιεί το σπίτι αυτός που έχει την επικαρπία». 

Όπως είπε, ήταν μια σημαντική στρέβλωση «την οποία διορθώνουμε με τη συμβολή και της Επιτροπής Εργασίας και της Εισαγγελίας και του Υφυπουργείου Πρόνοιας». 

Ο κ. Τρυφωνίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναδρομικότητα αυτής της νομοθεσίας από την 1 Ιανουαρίου, 2022, «γιατί έχουμε περιπτώσεις που έχει αποκοπεί το αναπηρικό επίδομα από αυτές τις ημερομηνίες». 

«Με τη σύμφωνη γνώμη και της κυβέρνησης και της εισαγγελίας, θα μπορούμε να πάμε αναδρομικά, ώστε όσοι έπαιρναν αναπηρικό, με τη νέα αίτηση θα επανέλθει και εκείνοι που έκαναν αίτηση και απορρίφθηκε και σε αυτούς θα επανέλθει», είπε. 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ρητά ότι δικαιούται επίδομα ανεργίας πρόσωπο ασφαλισμένο το οποίο κατά την ημέρα διακοπής της απασχόλησής του δεν λαμβάνει οποιαδήποτε συνταξιοδοτική παροχή από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων για την οποία δεν έχει καταβάλει οποιαδήποτε εισφορά, αλλά πρόκειται να λάβει τέτοια παροχή σε μελλοντικό χρόνο και μετά την περίοδο κατά την οποία καταβάλλεται επίδομα ανεργίας λόγω διακοπής της απασχόλησής του. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους, για να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία και  

(β) να θεσπιστεί υποχρέωση των εργοδοτών να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής και παρατεταμένη ορθοστασία των εργαζομένων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των σχεδίων νόμο ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα λειτουργίας Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ)  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) και τρόποι επίλυσής τους 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων