Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2022 και συναφείς κανονισμοί

Λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες νέες θέσεις της ΕΑΗΥ έχουν καταρτιστεί (Γενικοί) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 16 και 37 και Σχέδια Υπηρεσίας για τις εξής θέσεις οι οποίες περιλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό του 2022:

(ί) Διευθυντή Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (ΠΜ ίσος με Κλ. Α15(i))

(ίί) Ανώτερου Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Κλ. Α13(ίί))

(ίίί) Λογιστή Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Κλ. Α9, Α11 και Α12)

(ίν) Φαρμακοποιού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Κλ. Α9, Α11 και Α12)

(ν) Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Κλ. Α8, Α1Ο και Α11)

(νί) Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Κλ. Α8 και Α9)

(νίί) Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Κλ. Α2, Α5 και Α7)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα