Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Με το προσχέδιο των πιο πάνω κανονισμών, προωθούνται αλλαγές στους βασικούς κανονισμούς με αφορμή τη διαφοροποίηση του οργανογράμματος της Αρχής, λόγω των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Αρχής και, συγκεκριμένα., με την κατάργηση της θέσης Προϊστάμενου της Αρχής, Κλίμακας Α13ii που θα ήταν υπεύθυνος όλων των μονάδων της Αρχής και δημιουργίας δύο Ανώτερων Λειτουργών ΕΑΣ, της ίδιας Κλίμακας, που θα είναι υπεύθυνοι λειτουργοί διευθύνσεων της Αρχής. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα