Ο περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του Συντάγματος, έτσι ώστε να παραχωρείται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει Επιτρόπους και μέλη Επιτροπών με τη σύμπραξη της Βουλής, η οποία με νόμο θα καθορίζει την διαδικασία και τον τρόπο διορισμού των.

Σκοπός επίσης είναι η δυνατότητα καλύτερου συντονισμού και ομαλής λειτουργίας του κράτους , η οποία θα διασφαλίζεται με βάση την Αρχή της Λαϊκής κυριαρχίας , της Δημοκρατικής Αρχής και της έλλειψης κατάχρησης εξουσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα