Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021

Μετά και την υιοθέτηση των απόψεων και παρατηρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, (επισυνάπτονται), οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2022 ανέρχονται σε €12.350.860 εκ των οποίων τα €8.963.050 αφορούν Δαπάνες Προσωπικού, €2.508.410 Λειτουργικές Δαπάνες και €879.400 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το 2021 ήταν €11.841.380 εκ των οποίων €8.674.550 αφορούσαν Δαπάνες Προσωπικού, €2.371.370 Λειτουργικές Δαπάνες και €795.460 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2021, οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2021 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €509.480. Ο υπό αναφορά Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €12.245.500 σε σύγκριση με €11.741.500 του προϋπολογισμού του 2021, εκ των οποίων τα €12.200.000 θα προέλθουν από κρατική χορηγία και τα €45.500 από άλλες πηγές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

25 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

27 Ιανουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα