Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του τροποποιητικού νομοσχεδίου, με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί Τμήματος Φορολογίας Νόμο του 2014 μέχρι 2021», είναι ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας να διενεργείται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Επίσης, με το παρόν τροποποιητικό νομοσχέδιο και δεδομένου ότι, οι θέσεις του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας μεταφέρθηκαν από την κατηγορία θέσεων αξιωματούχου στην κατηγορία θέσεων δημοσίου υπαλλήλου, διαγράφονται συγκεκριμένα άρθρα του Νόμου που ρυθμίζουν θέματα που προκύπτουν από το διορισμό του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Διαγράφονται επίσης τα άρθρα που συνιστούν επανάληψη ή/και ήδη καλύπτονται από διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων και Κανονισμών. Τέλος, προστίθενται πρόνοιες, για τη συνέχιση ισχύος πράξεων που εκδόθηκαν.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

25 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα