Τρομακτικές διαστάσεις λαμβάνει η χρήση ναρκωτικών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/03/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών από άτομα νεαρής ηλικίας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών από άτομα νεαρής ηλικίας ή/και ανηλίκους, καθώς και ο χειρισμός και τα μέτρα πρόληψης και καταστολής του φαινομένου.

Τρομακτικές διαστάσεις λαμβάνει η χρήση ναρκωτικών, είπε η αν. Πρόεδρος Επ. Νομικών

Τρομακτικές διαστάσεις λαμβάνει η διακίνηση και η χρήση ναρκωτικών ουσιών, δήλωσε η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής, Φωτεινή Τσιρίδου, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που παρουσιάστηκε εντός της Επιτροπής γίνεται χρήση ουσιών από ανήλικους «σε ποσοστό 9% στα παιδιά σε ηλικίες από 14 έως 18 ετών».

Η κ. Τσιρίδου, δήλωσε έπειτα από τη συνεδρία της Επιτροπής, ότι έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές στην Κύπρο και εκατομμύρια κόσμου σε όλον τον πλανήτη, εξαιτίας των ναρκωτικών ουσιών. Πρόσθεσε ότι τα ναρκωτικά είναι ένα πρόβλημα πρωτίστως κοινωνικό, υγείας και μετά πρόβλημα παραβατικότητας και καταστολής, σημειώνοντας ότι «είναι με αυτόν τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται».

«Θέλαμε να ενημερωθούμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης για το φαινόμενο αυτό, γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις. Ιδιαίτερα από την τελευταία έρευνα που είδαμε, ότι μέσα στους ανήλικους υπάρχει χρήση από 9% των παιδιών από 14 έως 18 ετών», είπε η κ. Τσιρίδου. Πρόσθεσε ότι φαίνεται ότι ένας στους πέντε από αυτούς τους ανήλικους έκαναν καθημερινή χρήση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα πολυπαραγοντικό και πολυσύνθετο.

Η κ. Τσιρίδου είπε ακόμη ότι εντός της Επιτροπής αναφέρθηκε ότι θα γίνει νέα έρευνα από τους αρμόδιους φορείς για να ελεγχθούν ξανά οι αριθμοί, εντός Απριλίου. Ανέφερε, εξάλλου, ότι θα εξεταστεί κατά πόσον έχουν φέρει αποτελέσματα τα σχέδια δράσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

«Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε είναι ότι χρειάζεται, οπωσδήποτε, μία καλύτερη συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ)», είπε η κ. Τσιρίδου, προσθέτοντας ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζήτησαν περισσότερη συνεργασία με την ΥΚΑΝ.

Δήλωσε ότι είναι επάναγκες σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχει σύμβουλος/ψυχολόγος για να μπορεί να εντοπίζει αυτά τα ζητήματα, σημειώνοντας ότι «σίγουρα δεν είναι απλό να βρίσκεται αυτό το βάρος στους ώμους των εκπαιδευτικών μας».  Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να γίνεται καλύτερη φύλαξη των σχολείων.

Σημείωσε ότι η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του ζητήματος λέγοντας ότι αυτή “είναι μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες που ταλανίζουν την κοινωνία μας».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε από πλευράς του, ότι με πρωτοβουλία της κ. Τσιρίδου συζητήθηκε για πολλοστή φορά στο Κοινοβούλιο η κοινωνική μάστιγα της χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση συγκεκριμενοποιήθηκε στα ζητήματα που αφορούνσ τη χρήση από τα νερά άτομα, δυστυχώς, και μαθητές.

«Η κατάσταση είναι από ανησυχητική μέχρι επικίνδυνη και επειδή πλέον η πληγή έχει κακοφορμίσει, οι διαπιστώσεις δεν είναι αρκετές», είπε ο κ. Δαμιανού, προσθέτοντας ότι «αναμένουμε από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας, που προσπαθούν μεν, να φροντίσουν ούτως ώστε και στα ζητήματα πρόληψης και στα ζητήματα καταστολής, αλλά κυρίως στα ζητήματα αποκατάστασης να ανεβάσουν στροφές».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νομού:

Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη άσκηση στη Δημοκρατία των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση της Δημοκρατίας με διαδικασία παράβασης που άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη ορθής μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε ποινικές υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν σε Επαρχιακό Δικαστήριο που δεν είναι το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο να παραπέμπονται στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο και

(β) η κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να τερματιστεί η προ πεντηκονταετίας προσωρινή και ως σήμερα εν ισχύι ρύθμιση για τους ασκούντες ποινική δικαιοδοσία για κατάργηση της κατά τήπον αρμοδιότητας.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο, Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή, για περίοδο που δεν υπερβαίνει την 1η Ιανουαρίου 2026, η κράτηση παιδιών που καταδικάζονται σε ποινή κράτησης σε ειδικό χώρο κράτησης εντός φυλακών μέχρι την έναρξη λειτουργίας χώρου κράτησης παιδιών.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Τέλος, η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, εξέτασε τους ακόλουθους κανονισμούς:

Οι περί Φυλακών – Θέση Αρχιδεσμοφύλακα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Οι περί Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας – Θέση Νομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας – Θέση Νομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Οι περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου – Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα