Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να τερματιστεί η προ πεντηκονταετίας προσωρινή και ως σήμερα εν ισχύι ρύθμιση για τους ασκούντες ποινική δικαιοδοσία για κατάργηση της κατά τήπον αρμοδιότητας.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη για την επαναφορά της Αρχής του Φυσικού Δικαστή, η οποία προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο του 1960 και στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 155.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα