Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να τερματιστεί η προ πεντηκονταετίας προσωρινή και ως σήμερα εν ισχύι ρύθμιση για τους ασκούντες ποινική δικαιοδοσία για κατάργηση της κατά τήπον αρμοδιότητας.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη για την επαναφορά της Αρχής του Φυσικού Δικαστή, η οποία προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο του 1960 και στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 155.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

29 Απριλίου, 2024

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

10 Μαΐου, 2024

Η αναπομπή υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα