Τα προβλήματα των ηλικιωμένων στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Βουλής Γερόντων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/10/2023, πραγματοποίησε την προπαρασκευαστική συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων. 

Τα προβλήματα των ηλικιωμένων στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Βουλής Γερόντων 

Τα πολλαπλά προβλήματα των ηλικιωμένων ανέδειξε έκθεση που συζητήθηκε στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής συνεδρίας της Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων ενόψει της 24ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων.   

Σε ανακοίνωση του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού αναφέρεται ότι κατά τη συνεδρία αναφέρεται ότι η προπαρασκευαστική συνεδρία αφορούσε στην έκθεση που παρουσιάστηκε με θέμα: «Η ακρίβια, οι δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των ηλικιωμένων και οι ευθύνες της πολιτείας». 

Προστίθεται ότι η έκθεση ανέδειξε τα πολλαπλά προβλήματα των ηλικιωμένων ενώ οι αρμόδιοι Φορείς ήταν σε θέση να τοποθετηθούν επί αυτών καθώς και να ενημερώσουν για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. 

Αναφέρεται επίσης ότι οι θέσεις των Φορέων στα ζητήματα της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας πρόκειται να παρουσιασθούν αναλυτικότερα στην 24η Σύνοδο της Βουλής Γερόντων παρουσία των 56 βουλευτών της, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου,  στις 10 Νοεμβρίου 2023 υπό την Προεδρία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Σε δήλωσή του για το θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς ανέφερε ότι διαπιστώθηκε πως «πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να φτάσουμε σε θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά στις φιλικές προς την τρίτη ηλικία πολιτικές». 

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, πολιτικές που να στοχεύουν μεταξύ άλλων σε αύξηση των συνολικών εισοδημάτων των συνταξιούχων, ώστε κανένας συνταξιούχος να μην διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας, μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας, για τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, διόρθωση της στρέβλωσης στο πέναλτι του 12% στις συντάξεις στο 63ο έτος, άρση των διακρίσεων στη σύνταξη χηρείας αντρών, δημιουργία Κρατικών Κέντρων Αποκατάστασης για τις ανάγκες αποθεραπείας των ατόμων τρίτης ηλικίας και λειτουργία του Κόκκινου Κουμπιού για ενίσχυση της παραμονής των ηλικιωμένων στα σπίτια τους και αποφυγή της ιδρυματοποίησης ηλικιωμένων. 

Επίσης, όπως ανέφερε, εκσυγχρονισμό του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου, καθώς και ετοιμασία νομοθεσίας για την Κοινοτική Φροντίδα, ώστε να διασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, ποιότητας ζωής και φροντίδας στις στέγες ηλικιωμένων, αύξηση του επιδόματος για ιδρυματική φροντίδα, ενίσχυση των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, βελτίωση των κριτηρίων παραχώρησης του πασχαλινού επιδόματος, ώστε να το δικαιούνται περισσότεροι συνταξιούχοι και ενίσχυση του θεσμού της Κοινωνικής Κάρτας. Δωρεάν χρήση του λεωφορείου από τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

«Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αποτελεί καθρέφτη μιας κοινωνίας, αμείλικτο κριτή του Κοινωνικού Κράτους», σημείωσε ο κ. Καυκαλιάς. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων στον βασικό Νόμο προς ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εκ μέρους των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας τόσο προς τους εργοδότες, όσο και προς τα άτομα που αναζητούν εργασία και συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος για εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση μητέρας η οποία θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή επιδόματος μητρότητας και η οποία απεβίωσε πριν από ή κατά τη διάρκεια του τοκετού ή κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ο πατέρας, εάν δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή επιδόματος πατρότητας, να δικαιούται το επίδομα μητρότητας κατά τόσες εβδομάδες όσες και οι εναπομείνασες εβδομάδες επιδόματος μητρότητας που θα δικαιούτο η μητέρα, εάν δεν είχε αποβιώσει. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας οι οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει κατά πολύ λίγο τα προβλεπόμενα στον νόμο ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια παροχής των εν λόγω επιδομάτων, με αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια του δικαιώματος παροχής των επιδομάτων αυτών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον