Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση μητέρας η οποία θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή επιδόματος μητρότητας και η οποία απεβίωσε πριν από ή κατά τη διάρκεια του τοκετού ή κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ο πατέρας, εάν δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή επιδόματος πατρότητας, να δικαιούται το επίδομα μητρότητας κατά τόσες εβδομάδες όσες και οι εναπομείνασες εβδομάδες επιδόματος μητρότητας που θα δικαιούτο η μητέρα, εάν δεν είχε αποβιώσει. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς

Ημερολόγιο

28 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα