Σύστημα τηλεχειρισμού στα φωτοβολταϊκά, εκκρεμεί ο διάλογος για τα τέλη των πνευματικών δικαιωμάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/09/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  

Αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την τοποθέτηση συστήματος τηλεχειρισμού (ripple control) στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στην εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023.  

Σύστημα τηλεχειρισμού στα φωτοβολταϊκά  

Τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την τοποθέτηση συστήματος τηλεχειρισμού (ripple control) στα φωτοβολταϊκά συστήματα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Εμπορίου.   

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Κυριάκος Χατζηγιάννη, Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, έκανε λόγο για «πισωγύρισμα» εκ μέρους της νέας Κυβέρνησης αναφορικά με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Έρχονται να επιβάλλουν ripple control για φωτοβολταϊκά οροφής με το οποίο αποκόπτεται η παραγωγή ενέργειας από τα νοικοκυριά και απαγορεύεται η δυνατότητα χρήσης αυτής της παραγωγής για τις καταναλωτικές ανάγκες των νοικοκυριών, σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννης, κάνοντας λόγο για «μια απόφαση πολιτική που δεν μπορεί να στηριχθεί από κανένα».  

«Ουαί και αλίμονο αν έρθουμε να αμφισβητήσουμε τις επενδύσεις που έχουν γίνει στις οροφές των σπιτιών», είπε. «Τι κλίμα θα δημιουργήσουμε στους πολίτες, ώστε κανείς να μην επιθυμεί να πάει προς την πράσινη μετάβαση και να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά;», διερωτήθηκε. 

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου ανέφερε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πανάκριβο, έχει συντριβεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και δεν αντέχουν τα νοικοκυριά. «Πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να επενδύσει» κατέληξε. 

Από την πλευρά του, ο Κώστας Κώστα, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, υπογράμμισε ότι «ο κόσμος σήμερα πληρώνει τον λογαριασμό της ανικανότητας και της ανευθυνότητας, για πολλά χρόνια, της πολιτείας». Τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης, γιατί, όπως είπε, «χάνουμε χιλιάδες κιλοβατώρες.  

Ακόμη, ο κ. Κώστα σημείωσε ότι η αγορά ηλεκτρισμού έπρεπε να είχε ανοίξει από το 2014 και δεν έχει ανοίξει ακόμα, προσθέτοντας ότι «δόθηκε μεταβατική περίοδος για μεταβατική αγορά από την οποία δυστυχώς κάποιοι κάνουν υπερκέρδη». «Τι κάναμε με την παραγωγή και χρήση υδρογόνου; Τι κάναμε με την εισαγωγή φυσικού αερίου και για τη μείωση των ρύπων; Τι κάναμε με την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος; Τίποτε απολύτως», τόνισε. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι «πρέπει να δούμε αν μπορούμε να αποκόπτουμε από μεγάλες μονάδες παραγωγής ΑΠΕ και όχι από τα σπίτια του κόσμου». Παράλληλα, σημείωσε τη θέση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας ότι μελετάται η αποκοπή στο ρεύμα που πάει στο σύστημα της ΑΗΚ και όχι στο ρεύμα που χρησιμοποιεί ο κόσμος για τις ανάγκες του σπιτιού του. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ χαρακτήρισε ως «θετική εξέλιξη» το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση με τους εμπλεκομένους και ότι έχει βρεθεί μια λύση, η οποία θα παρουσιαστεί το απόγευμα της Τετάρτης στην ΑΗΚ. 

Απαντώντας σε ερώτηση για τις μπαταρίες στα σπίτια, είπε ότι «αυτό θα έπρεπε να ήταν ο στόχος» προσθέτοντας ότι οι μπαταρίες είναι πανάκριβες έχουν χρόνο ζωής τα δύο χρόνια». Τόνισε ότι δεν προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να πετάξουμε 10.000 μεγαβατώρες για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023. 

Καταληκτικά, ο κ. Κώστα ανέφερε ότι η πολιτεία δεν έκανε κάτι και δεν προνόησε, προσθέτοντας ότι έχουν εξυπηρετηθεί διαχρονικά μεγάλα συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  

Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων και Καταχώρισης Αντιπροσωπευτικών Αγωγών για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμος του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ».  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρον εξέταση επί αναθεωρημένου κειμένου σε επόμενη συνεδρία.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ανησυχίες τραπεζών για δικαιώματα καταναλωτών 

Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Οι περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022 και Οι περί της Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η τροποποίηση του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου, ώστε να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις του αναφορικά με την επιβολή και είσπραξη των χρεώσεων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και αναφορικά με την άσκηση εποπτείας και ελέγχων από την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και  

(β) η εισαγωγή εφαρμοστικών διατάξεων του περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου του 2017 (Ν. 65(1)/2017, «ο Νόμος») για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51 του Νόμου.    

Ειδικότερα, οι «περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022» αποσκοπούν στη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τη Αρμόδιας Αρχής και στην εφαρμογή αποτελεσματικών και ταχειών διοικητικών διαδικασιών ενώπιόν της.    

Παράλληλα, οι «περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022» αποσκοπούν στην εκπόνηση εντύπων αιτήσεων για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων ενώπιον της Αρχής, και στον καθορισμό των πληρωτέων τελών που προκύπτουν από τον Νόμο και τους περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμούς του 2022.  

Εκκρεμεί ο διάλογος για τα τέλη των πνευματικών δικαιωμάτων 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμου του 2023. Απομένει η συζήτηση με τους εμπλεκόμενους για την είσπραξη των τελών των πνευματικών δικαιωμάτων, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, Κυριάκος Χατζηγιάννης, μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής. 

Αρχικά, ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε ότι η πολιτεία έφτιαξε ένα σύστημα συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων «στα μέτρα κάποιων συμφερόντων», το οποίο «για δέκα ολόκληρα χρόνια δεν λειτούργησε». 

Εν συνεχεία, ανέφερε ότι «πρέπει να υπάρξει μια διόρθωση, με τρόπο που δικαιωμένος να είναι ο καλλιτέχνης καθώς επίσης και ο χρήστης», υποδεικνύοντας ότι «δεν μπορεί οι εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων να συνεχίσουν να εισπράττουν χρήματα και να μην τα δίνουν εκεί που ο νόμος προβλέπει».  

Ακόμη, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι η Επιτροπή Εμπορίου ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου και των κανονισμών που εκκρεμούν, διευκρινίζοντας ότι η μόνη εκκρεμότητα είναι ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την είσπραξη των τελών. 

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι υπάρχει βαθμός δυσκολίας για να στηθεί σωστά η πρόταση αλλά αποτελεί μονόδρομο. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την