Στην Ολομέλεια αρχές Ιανουαρίου Πόθεν Έσχες, συνεργάτες Προέδρου και Υπουργών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2023 

Ο περί Συμβούλων ή Άλλων Συνεργατών Καθορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας (Κριτήρια Επιλογής για την Παροχή Υπηρεσιών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023 

Ο περί Συμβούλων-Συνεργατών των Μελών της Κυβέρνησης Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του και

(β) η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διέπει την επιλογή συμβούλων ή άλλων συνεργατών από αξιωματούχους της Δημοκρατίας για την εξασφάλιση συμβουλευτικών, εξειδικευμένων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο.

Στην Ολομέλεια αρχές Ιανουαρίου Πόθεν Έσχες, συνεργάτες Προέδρου και Υπουργών

Στάσιμο παρέμεινε το θέμα του νομοσχεδίου του Πόθεν Έσχες Προέδρου, Υπουργών και Βουλευτών καθώς και το νομοσχέδιο των συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών, κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής. Στη συνεδρία εκφράστηκαν κάποιες νέες εισηγήσεις και συνεπώς τα δύο θέματα θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρία την ερχόμενη Τετάρτη και ο στόχος θα είναι η ολοκλήρωση των νομοσχεδίων και η παραπομπή τους στην Ολομέλεια του σώματος αρχές Ιανουαρίου. 

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας είπε πως στο θέμα του Πόθεν Έσχες μετά από εισήγηση που αλλάζει άρδην την όλη φιλοσοφία, παρέμεινε στάσιμο. 

Όπως είπε υπήρχαν ένα με δύο σημεία στα οποία έπρεπε να ληφθεί απόφαση, που ωστόσο δεν λήφθηκε και έτσι παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρία. Το ένα σημείο αφορά το σε ποιους θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες και πόσο συχνά, με τη επικρατούσα άποψη να ήταν πως τα στοιχεία στον πρώτο και στον πέμπτο χρόνο της θητείας στα ενδιάμεσα να μην δημοσιοποιούνται. Επίσης, το δεύτερο σημείο υπήρξε διαφοροποίηση στο ποιοι θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των οποίων τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες θα δημοσιοποιούνταν. 

Όσον αφορά το θέμα των συνεργατών, ο κ. Μουσιούττας είπε πως τέθηκε θέμα κατά πόσον στα κριτήρια πρόσληψης να πρέπει να περιληφθεί η ολοκλήρωση τριετούς σχολής και όχι τετραετές πανεπιστήμιο. Για αυτό το λόγο ζητήθηκε να βρίσκεται στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, και έτσι το θέμα έμεινε για να συνεχιστεί τότε. 

Τα σημεία διαφοράς που υπάρχουν είναι το κατά πόσον θα υπάρχει μέγιστος και ελάχιστος μισθός στους συνεργάτες. Το νομοθέτημα όπως έχει έρθει περιλαμβάνει ελάχιστο μισθό τις 25 χιλιάδες ετησίως. Στην Επιτροπή, η πλειοψηφία των μελών εισηγείται όπως υπάρχει και ελάχιστος μισθός 25 χιλιάδες και μέγιστος 31 χιλιάδες ετησίως. Η μειοψηφούσα άποψη του ιδίου είναι να παραμείνει ανοικτό εφόσον υπάρχει το συνολικό κονδύλι των 62 χιλιάδων ανά Υπουργείο και έτσι ο κάθε αρμόδιος να αποφασίζει το πώς θα κατανείμει το συγκεκριμένο κονδύλι, πάντα ελεγχόμενος από τη Βουλή.

Το άλλο θέμα, όπως είπε ο κ. Μουσιούττας ήταν το κατά πόσον θα υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις με την πλειοψηφία να υποστηρίζει πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν. 

Το τρίτο ζήτημα που υπήρξε κάποια διαφορά είναι αυτό της συγγένειας με την εισήγηση να ισχύσει ότι ισχύει και για τους Κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Η πλειοψηφία, είπε ο κ. Μουσιούττας, έχει αποφασίσει ότι θα μπορούν να προσλαμβάνονται μέχρι 3ου βαθμού συγγένειας στον οικείο αξιωματούχο και μέχρι 1ου βαθμού συγγένειας με άλλο αξιωματούχο. 

Αυτό που απομένει να κάνουμε είναι οι πλειοψηφούσες θέσεις που αν είναι διαφορετικές από το νομοθέτημα να ενταχθούν σε αυτό, ή ως έχει το νομοθέτημα να οδηγηθεί στην Ολομέλεια όπου ο κάθε Βουλευτής και το κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα της τροπολογίας. 

Ευχήθηκε τέλος, το νομοσχέδιο να πάρει την ερχόμενη Τετάρτη το δρόμο προς την Ολομέλεια για αρχές του Ιανουαρίου. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Το νέο χρόνο ο νόμος για πόθεν έσχες αξιωματούχων 

Stockwatch: Αναζητούν χρυσή τομή για συμβούλους

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης