Ο περί Συμβούλων ή Άλλων Συνεργατών Καθορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας (Κριτήρια Επιλογής για την Παροχή Υπηρεσιών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διέπει την επιλογή συμβούλων ή άλλων συνεργατών από αξιωματούχους της Δημοκρατίας για την εξασφάλιση συμβουλευτικών, εξειδικευμένων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο. Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά ειδικότερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους υπουργούς και υφυπουργούς, στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ή σε άλλους αξιωματούχους της Δημοκρατίας οι οποίοι στο πλαίσιο πολιτικών διορισμών διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Σύμβουλοι-συνεργάτες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Λουκαϊδης

Ημερολόγιο

25 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

29 Φεβρουαρίου, 2024

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα