Προβλήματα αλιείας και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/12/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα αλιείας και μέτρα αντιμετώπισής τους 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας σήμερα και η ανάγκη λήψης μέτρων για τη σωστή ανάπτυξή του.  

Σε δηλώσεις του, ο Βουλευτής ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, είπε ότι η αλιεία, όπως και η γεωργοκτηνοτροφία, φθίνει στον τόπο μας, την ίδια στιγμή που σε άλλες χώρες εκσυγχρονίζονται. 

«Ό,τι έχει να κάνει με τη σίτιση δεν μπορεί να υποβαθμίζεται ως επάγγελμα, γιατί οι δύσκολοι καιροί επιστρέφουν και κάθε κράτος οφείλει να μεριμνά για τις δικές του παραγωγές», ανέφερε. 

Ο κ. Πάζαρος παρουσίασε συνοπτικά τα προβλήματα που ανέφεραν οι ψαράδες για κάθε λιμάνι ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, είπε ότι υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούνται «από την κακή αντιμετώπιση και κακή συνεργασία από την Αρχή Λιμένων», φέροντας ως παράδειγμα το λιμανάκι του Λατσιού, όπου δεν επιτρέπει η Αρχή Λιμένων στους ιδιοκτήτες των βαρκών να τις βγάλουν από τη θάλασσα σε περίπτωση βλάβης ή για συντήρησή τους τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά τους επιτρέπει μόνο σε συγκεκριμένη περίοδο. 

Στον ποταμό Λιοπετρίου, πρόσθεσε, οι ψαράδες εξέφρασαν εντονότατα παράπονα για τις καθυστερήσεις του έργου ανάπλασης της περιοχής. «Παραμένει άγνωστο το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Υπάρχουν πληροφορίες για επαναπροκήρυξη των προσφορών, που αν αληθεύει, μιλάμε για πολύ μεγάλη καθυστέρηση που συνεπάγεται την οικονομική καταστροφή τους. Είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται για όλο αυτό, και θα πρέπει να αποζημιωθούν για την απώλεια των εισοδημάτων τους από ευθύνες άλλων», σημείωσε. 

Αναφορικά με το λιμάνι Ζυγίου, ο κ. Πάζαρος είπε ότι αναφέρθηκε ότι λαμβάνει βοήθεια για τις εργασίες του τερματικού του. Για το λιμάνι Λάρνακας, ανέφερε ότι η εκβάθυνση του συνεχίζεται, εκφράζοντας την ελπίδα οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν. 

Όπως είπε, τα περισσότερα προβλήματα διαφάνηκε ότι τα αντιμετωπίζουν οι ψαράδες του λιμανιού της Κάτω Πάφου, με σοβαρότερο το ότι δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα σκάφη με τα οχήματά τους όλο το 24ωρο, ενώ πρόκειται για επάγγελμα χωρίς σταθερό ωράριο και το αίτημά τους να τους παραχωρηθεί το καρνάγιο χωρίς περιορισμούς για ανακαίνιση των σκαφών τους. 

«Το πιο λυπηρό, όπως ανέφεραν οι ψαράδες της Πάφου, είναι ότι διαπιστώνουν πως ξοδεύονται χορηγίες του ευρωπαϊκού Ταμείου «Θάλασσα» που αφορούν την αλιεία, περί τα €57 εκ., για έργα που δεν σχετίζονται με το επάγγελμα της αλιείας ή τη θάλασσα, αλλά δαπανούνται για έργα άσχετα με το επάγγελμα, όπως πχ για επίστρωση πλατειών, έργα τα οποία, ναι μεν είναι αναγκαία, αλλά θα έπρεπε η πηγή των κονδυλιών τέτοιων έργων να ήταν από άλλα ταμεία», σημείωσε ο Βουλευτής ΔΗΣΥ. 

Οι οργανώσεις των επαγγελματιών ψαράδων ανέφεραν ακόμη ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διάθεση της αλιείας, λόγω του μεγέθους των σαργών και εισηγούνται την εξαίρεση της Κύπρου από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, αφού δεν μπορούν να συγκριθούν τα νερά της θάλασσας Κύπρου, με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πρόσθεσε. 

«Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θέλουμε όχι μόνο να κρατηθεί η αλιεία ως επάγγελμα, αλλά και να αναπτυχθεί, να εκσυγχρονιστεί. Θέλουμε να εξεταστούν τα αιτήματα όλων των ψαράδων κάθε περιοχής και θέλουμε απαντήσεις στα ερωτήματα τους αλλά και εισηγήσεις και μέτρα. Όπου τα υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια δημιουργούν τρίτα προβλήματα, να κατασκευαστούν νέα αλιευτικά καταφύγια και να μεταστεγαστούν για να συνεχίζουν το επάγγελμά τους», είπε. 

Πρόσθεσε ότι αν το Υπουργείο Γεωργίας δεν μεριμνήσει αμέσως να επιλύσει το θέμα με τις καθυστερήσεις στα έργα ανάπλασης της περιοχής του ποταμού Λιοπετρίου, «ο ΔΗΣΥ θα παρέμβει δυναμικά. Θέλουμε να τεθούν ενώπιον μας αυτά τα σημεία της νομοθεσίας που ανέφεραν οι επαγγελματίες ψαράδες ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν και να προωθηθεί η τροποποίησή τους εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο», κατέληξε. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η αναθεώρηση τελών που αφορούν στην εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και η διεξαγωγή δοκιμών από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου ώστε να συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021, όσον αφορά την περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). 

Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη του προαναφερόμενου Κανονισμού, η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC έχει αυξηθεί από το 0,2% στο 0,3%. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διάσταση απόψεων ΥΠΑΜ-ΥΠΟΙΚ για γυναίκες υπαξιωματικούς, ανάγκη αναθεώρησης ύψους ΕΕΕ, 800 διαζύγια τον χρόνο στην Κύπρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/02/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: Διάσταση απόψεων ΥΠΑΜ-ΥΠΟΙΚ στο θέμα των γυναικών υπαξιωματικών Διάσταση απόψεων μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών ως προς το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης και διάκρισης λόγω φύλου στην εργασία εις βάρος γυναικών

Οικονομικών

Διαφάνεια στη διαδικασία αποσπάσεων, απαλλαγή φορολόγησης εφάπαξ, €90 εκ. τα έσοδα από καζίνο και αύξηση εσόδων ΕΑΣ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 και Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023