Πρόταση νόμου ΑΚΕΛ για επίδομα μονογονιού, συζήτηση για επίδομα τέκνου ζητά ο ΔΗΣΥ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός μεν να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου «μονογονεϊκή οικογένεια» η προϋπόθεση ότι ο ένας γονέας πρέπει να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου δε να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο. 

Πρόταση νόμου ΑΚΕΛ για επίδομα μονογονιού 

Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί παροχής επιδόματος τέκνου νόμου κατέθεσε το ΑΚΕΛ και συζητήθηκε στην Επιτροπή Εργασίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Βουλευτή του κόμματος, Ανδρέα Καυκαλιά να εξηγεί ότι ζητούν όπως καταργηθεί ο τερματισμός της παροχής του επιδόματος μονογονιού σε περίπτωση που αυτή ή αυτός συμβιώνει με άλλο άτομο. 

Η επιλογή ενός μονογονιού να συμβιώσει με άλλο άτομο δεν σημαίνει ότι αυτό το άτομο επιμερίζεται και τις ευθύνες της φροντίδας των παιδιών του μονογονιού, αφού δεν έχει καμιά νομική υποχρέωση για την φροντίδα τους, είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία. 

Οι αναφορές στην συζήτηση από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ότι αρνείται να δώσει οδηγίες σε λειτουργούς να ελέγξουν εάν δύο πρόσωπα συμβιώνουν και ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο συνιστά σοβαρό αναχρονισμό, καταδεικνύουν την ορθότητα της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ, πρόσθεσε. 

Προφανώς, είπε, είναι κοινή  διαπίστωση ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παραβιάζει τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή. Νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, ανέφερε ο κ. Καυκαλιάς, συμφώνησαν να δώσουν πίστωση χρόνου στην εκτελεστική για να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση – νομοσχέδιο μέχρι τον Μάρτιο του 2024 , ώστε να μην προκύψουν ζητήματα συνταγματικότητας, ως προς την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, κι εκεί θα ληφθούν τελικές αποφάσεις. 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου μονογονεϊκών οικογενειών, Αργεντούλα Ιωάννου δήλωσε ότι συμφωνούν απολυτα με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για την κατάργηση αυτής της προϋπόθεσης για την λήψη του επιδόματος και θεωρούν ότι η συμβίωση ως λόγος διακοπής του επιδόματος μονογονιού είναι αντισυνταγματική γιατί παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, υποδείξεις της ΕΕ ότι η πολιτεία δεν πρέπει να παίρνει τιμωρητικά μέτρα για την ζωή των μονογονιών κι επιπρόσθετα δεν  ενισχύει αλλά αντίθετά αντιστρατεύεται της όποιας δημογραφικής πολιτικής, ώστε να δίνονται κίνητρα στους ανθρώπους να αποκτούν νέεα παιδιά. 

Η διακοπή του επιδόματος, συνέχισε, δεν συμβάλλει στην ανάγκη ενίσχυσης των φτωχών μονογονεϊκών οικογενειών, αφού οι πλείστοι μονογονιοί είναι γυναίκες και συνακόλουθα παιδιά που πλήττονται από την διακοπή του επιδόματος. 

Αναμένουμε, είπε, ότι η κυβέρνηση θα επανέλθει για να βελτιώσει συνολικά την επιδοματική πολιτική για στους μονογονιούς, όπως είναι οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι αναφέρεται και στο ΕΕΕ και στο επιδομα μονογονιου και σημειώνοντας ότι πάγιο αίτημα του συνδέσμου, το οποίο συζήτησε και με την Υφυπουργό Πρόνοιας, είναι πως θα πρέπει να ενισχυθούν οι φτωχές μονογονεϊκές οικογένειες. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:  

Stockwatch: Έρχονται αποφάσεις για επίδομα μονογονιού 

Reporter: Με συγκατάθεση Λοττίδου η πρόταση Νόμου για το επίδομα τέκνου σε μονογονιούς χωρίς προϋποθέσεις 

Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση του πλαισίου πάταξης της παράνομης εργοδότησης παράνομα διαμένοντων αλλοδαπών, του ελέγχου των εργοδοτών και της πρόληψης της εκμετάλλευσης υπηκόων τρίτης χώρας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Νέα «όπλα» κατά αδήλωτης εργασίας 

Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφάλειας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η πληρέστερη εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/59/Ευτατόμ για τη θέσπιση ομοιόμορφων βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των ατόμων που υποβάλλονται σε επαγγελματική έκθεση, σε ιατρική έκθεση και σε έκθεση του κοινού, έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, προς συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετική προειδοποιητική επιστολή.    

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Συζήτηση για επίδομα τέκνου ζητά ο ΔΗΣΥ, πρόταση νόμου ΑΚΕΛ για επίδομα μονογονιού 

Ο ΔΗΣΥ ζήτησε όπως αυταπάγγελτα εγγραφεί θέμα προς συζήτηση για την διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης του επιδόματος τέκνου, ιδίως για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δήλωσε η Βουλευτής του κόμματος, Φωτεινή Τσιρίδου. 

Σε δηλώσεις στη Βουλή η κ. Τσιρίδου πρόσθεσε ότι στις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας, η αύξηση 5% που ανακοινώθηκε δεν είναι ικανοποιητική για τις πολυμελείς οικογένειες. Ο ΔΗΣΥ, συνέχισε, έθεσε το θέμα και κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού και ζητεί από την κυβέρνηση να μελετήσει ενδελεχώς, η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και η στήριξη του θεσμού της οικογένειας, αποτελούν βασικούς άξονες πολιτικής για τον ΔΗΣΥ, σημείωσε. Η υπογεννητικότητα αποτελεί ίσως την κυρίαρχη μακροπρόθεσμη πρόκληση  και απειλή για την οικονομία μας, κατέληξε η κ. Τσιρίδου. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα