Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση του πλαισίου πάταξης της παράνομης εργοδότησης παράνομα διαμένοντων αλλοδαπών, του ελέγχου των εργοδοτών και της πρόληψης της εκμετάλλευσης υπηκόων τρίτης χώρας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Μεταναστευτικό, Παράνομη εργοδότηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

2 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα