Προτάσεις για αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο και δέσμη μέτρων για προάσπιση της δημοκρατίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/03/2024, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου:

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου να εφαρμόζεται διαδικασία πρόσληψης παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει αυτή της Α8 και

(β) η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε αφενός η γραπτή εξέταση για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία να διεξάγεται κάθε δύο έτη, αντί κατ’ έτος και αφετέρου η αποδοχή διορισμού σε θέση από επιτυχόντα υποψήφιο να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση άλλης θέσης που προκηρύσσεται εντός της περιόδου των δύο ετών που έπονται της ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης.

Προτάσεις για αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο

Προτάσεις νόμου σχετικά με αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Τις προτάσεις νόμου κατέθεσαν αφενός ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Δημητρίου, και αφετέρου ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας.

Η μία πρόταση προνοεί ώστε για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου, να εφαρμόζεται διαδικασία πρόσληψης παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει αυτή της Α8.

Όσον αφορά τη συζήτηση που έγινε για την πρόταση αυτή, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο κ. Μουσιούττας είπε πως «διαφάνηκε ότι υπάρχει θετικό πνεύμα για προώθηση του θέματος, ούτως ώστε να εφαρμοστεί, όμως η περίοδος εφαρμογής θα αποφασιστεί αφού δουν κάποια τεχνικά θέματα», τοποθετώντας την εφαρμογή των αλλαγών την επόμενη χρονιά.

Ο κ. Μουσιούττας, αναφερόμενος στις δύο πτυχές της πρότασης που ο ίδιος κατέθεσε στην Επιτροπή, σημείωσε ότι τέθηκε ζήτημα αντισυνταγματικότητας από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας, όσον αφορά μία από αυτές. Συγκεκριμένα, είπε ότι προτάθηκε, όταν ένας υποψήφιος αποδεχτεί μία θέση στην δημόσια υπηρεσία, να αφαιρείται από τον κατάλογο για άλλες, εξηγώντας ότι «το συχνό φαινόμενο που υπάρχει σήμερα ένας να παίρνει μία θέση δικαιωματικά και ακολούθως, όταν προτείνεται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη θέση σε άλλο τμήμα, να έχει το δικαίωμα να πάει σε αυτές, δημιουργεί αλυσίδα προβλήματα στην λειτουργία της δημόσια υπηρεσίας που αφορούν την παραγωγικότητα».

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, που λέει ότι το στοιχείο αυτό είναι αντισυνταγματικό, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι θα ζητήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και την άποψη των νομικών συμβούλων της Βουλής. «Διερωτόμαστε πώς θα μπορέσει να δουλέψει φυσιολογικά η δημόσια υπηρεσία, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι συχνές μετακινήσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Μουσιούττας συνέχισε λέγοντας ότι η πρόταση που κατέθεσε προβλέπει εξετάσεις για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία κάθε δύο χρόνια και όχι κάθε ένα, σημειώνοντας ότι αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα είναι οικονομικά ασύμφορο και για τους υποψηφίους, που καλούνται κάθε χρόνο να πληρώνουν €50-€100 για συμμετοχή στις εξετάσεις. Σημείωσε, όμως, ότι η αλλαγή αυτή θα μειώσει και τον διοικητικό χρόνο που απαιτείται για να γίνονται κάθε χρόνο εξετάσεις.

«Αυτό το έχουν δει με κάποιο θετικό μάτι κάποιοι από το συμμετέχοντες, κάποιοι άλλοι με αρνητικό», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Μουσιούττας. Είπε, τέλος, ότι θα τεθούν χρονοδιαγράμματα, «ώστε το συντομότερο δυνατό να έρθουν οι αρμόδιοι, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και το Τμήμα Προσωπικού, για να μας πουν την τελεσίδικη θέση τους».

«Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η παραγωγικότητα στη δημόσια υπηρεσία», υπογράμμισε ο Βουλευτής, καταλήγοντας ότι «δεν πρέπει να μπαίνουν προσκόμματα, έστω και με νομοθεσία, που ακριβώς να διευκολύνουν η παραγωγικότητα να μην μπορεί να αυξηθεί».

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Εμπόδια στις αλλαγές για προσλήψεις στο δημόσιο

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προάσπιση της δημοκρατίας

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση αναφορικά με τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προάσπιση της δημοκρατίας.

Το κεντρικό στοιχείο αυτής της δέσμης μέτρων είναι μια νομοθετική πρόταση που θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών, στόχος των οποίων είναι να επηρεαστούν πολιτικές, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο δημοκρατικός χώρος. Περιλαμβάνει επίσης δύο συστάσεις που αποσκοπούν στην προώθηση ελεύθερων, δίκαιων και ανθεκτικών εκλογών και στη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής.

Στόχος αυτής της δέσμης μέτρων είναι να αντιμετωπιστεί η απειλή των εξωτερικών παρεμβάσεων με μεγαλύτερη διαφάνεια, και να ενθαρρυνθεί παράλληλα η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στις δημοκρατίες μας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν τη στήριξή τους ως προς τα προτεινόμενα μέτρα.

Ο εκπρόσωπος του μη κυβερνητικού οργανισμού Oxygen for Democracy, Γιώργος Ησαΐα, επεσήμανε πως, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες lobbying, η δέσμη μέτρων επικεντρώνεται στις δραστηριότητες για λογαριασμό τρίτων χωρών και ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γίνουν οι όποιες απαραίτητες ρυθμίσεις στην εθνική νομοθεσία (π.χ. διεύρυνση της ερμηνείας του όρου «ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος», ούτως ώστε να περιλαμβάνει και κράτη, πρεσβείες, εθνικές αποστολές κ.α.).

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής, ο κ. Ησαΐα ενημέρωσε την Επιτροπή πως το γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ετοιμάζει μία ολιστική δράση Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, η οποία να ανταποκρίνεται στις εισηγήσεις της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα