Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η βαρύτητα έκαστου κριτηρίου επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία για τα έτη 2024 και 2025 και να επανέλθει στις υφιστάμενες ρυθμίσεις το έτος 2026.  

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους το 2024 μετά από παρέμβαση Νομικής Υπηρεσίας 

Οι αλλαγές που προωθεί η Επιτροπή Οικονομικών στις προαγωγές για το 2024 και το 2025, με βάση τις οποίες θα δίνεται μειωμένη βαρύτητα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για αυτά τα έτη, δεν πρέπει να επηρεάσουν τις θέσεις προαγωγής για τις οποίες υποβλήθηκαν ήδη προτάσεις στην ΕΔΥ, είπε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Ως εκ τούτου, το 2024 οι προαγωγές θα γίνουν με δύο τρόπους: για όσες έχουν ήδη υποβληθεί θα γίνει με βαρύτητα 45% στις αξιολογήσεις του 2023, ενώ για τις υπόλοιπες θα γίνει με βαρύτητα 15% στις αξιολογήσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι με πρόταση των Βουλευτών ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, προτείνεται η αξιολόγηση του 2023, που έγινε με το νέο σύστημα αξιολόγησης, να έχει μειωμένη βαρύτητα 15% αντί 45% που προβλέπεται στον νόμο για σκοπούς προαγωγής. Αντίστοιχα, το 2025 η βαρύτητα της αξιολόγησης θα ανέβει στο 30%, για να επιστρέψει στα όσα προβλέπει η νομοθεσία το 2026. 

Τα παραπάνω προτάθηκαν μετά από σωρεία παραπόνων που εκφράστηκαν από τους δημοσίους υπαλλήλους και τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησής τους. 

Κατά τη συνεδρίαση, ΕΔΥ, Υπουργείο Οικονομικών και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμφώνησαν με την πρόταση νόμου. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, Γιώργος Παπαγεωργίου, επανέλαβε τη συμφωνία της Επιτροπής με την πρόταση, σημειώνοντας ωστόσο προβληματισμό για να μη μεταφερθούν οι μονάδες που θα αφαιρεθούν από την αξιολόγηση στα άλλα κριτήρια. Επίσης, ανέφερε ότι για το 2024 έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις για 385 θέσεις προαγωγής. Σημείωσε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΔΥ, οι θέσεις αυτές ελέγχονται με βάση τα προσόντα που υπήρχαν την ημέρα κατάθεσης της πρότασης προαγωγής, ενώ δεν μπορούν να αποσυρθούν και να επαναϋποβληθούν. 

Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Αλεξία Καλησπέρα, είπε ότι δεν υπάρχει διαφωνία για την πρόταση, εκφράζοντας ωστόσο τις επιφυλάξεις ότι το θέμα άπτεται θεμάτων δημόσιας διοίκησης, για τα οποία η ευθύνη ανήκει στην εκτελεστική εξουσία, ενώ πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση στην πλήρωση των θέσεων μπορεί να έχει οικονομική επιβάρυνση, που μπορεί να οδηγεί σε παραβίαση του συντάγματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι από την πρόταση νόμου δεν μπορούν να επηρεαστούν διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει και επομένως εκείνες θα κριθούν με βαρύτητα 45% στην αξιολόγηση του 2023. 

Η Διευθύντρια του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, Έλενα Αζίνα είπε ότι, δεδομένης της σύγκλισης όλων ότι πρέπει να γίνουν διαφοροποιήσεις στο νέο σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών είναι θετικό στην πρόταση νόμου, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν σε τεχνοκρατικό επίπεδο σε σχέση με το θέμα, ελπίζοντας ότι δεν θα διακινδυνεύσουν δικαστικώς οι θέσεις και δεν θα υπάρξουν νομικά ζητήματα. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων συμφώνησαν με την πρόταση νόμου, εκφράζοντας επιφύλαξη για το γεγονός ότι το 2024 κάποιες θα γίνουν με βάση το 45% βαρύτητα και κάποιες με 15%, αφού δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικά η νομοθεσία. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, στην παρέμβασή του, σημείωσε ότι επιχειρείται μια προσέγγιση «να κάνουμε μια ρύθμιση και ό,τι έρθει και ό,τι μας βρει», σημειώνοντας ότι δεν είναι σοβαρή η προσέγγιση από την εκτελεστική εξουσία. «Υπάρχει βαθύς προβληματισμός σ’ εμάς κατά πόσο αυτό που πάμε να κάνουμε όχι απλά δεν θα επιλύσει το πρόβλημα, θα επιφέρει σοβαρότερα προβλήματα στη συνέχεια», είπε, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει πειστική τοποθέτηση από την εκτελεστική εξουσία και τη Νομική Υπηρεσία για το θέμα. «Γίνεται προσπάθεια να ρυθμιστεί τώρα το ζήτημα, να ικανοποιήσουμε τις αντιδράσεις που δικαίως έχουν καταγραφεί, επειδή δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας, και βλέπουμε και κάνουμε», είπε. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ζήτησε να καταγραφεί ότι όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στηρίζουν την πρόταση νόμου, καθώς, όπως είπε, η Επιτροπή λαμβάνει ανώνυμα μηνύματα από εργαζόμενους που έχουν διαφορετική άποψη. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, επισήμανε τη συμφωνία επί της αρχής με την πρόταση νόμου της κυβέρνησης, της ΕΔΥ, της Εισαγγελίας, και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εξέφρασε ανησυχία για τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας για τις προτάσεις προαγωγής που έχουν ήδη υποβληθεί, ζητώντας να βρεθεί τρόπος να λυθεί το ζήτημα. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, αναφέρθηκε στην επιφύλαξη της Νομικής Υπηρεσίας για προαγωγές που είναι ήδη σε εξέλιξη, που θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. «Τίθεται ένα νομικό ζήτημα που αναμένουμε να ξεκαθαρίσει από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας», είπε. 

Στην Επιτροπή συζητήθηκε επίσης πρόταση των ομάδων ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ για καταρτισμό ξεχωριστού καταλόγου υποψηφίων για διατμηματική προαγωγή, μετά την αξιολόγηση σε εξεταστικό κέντρο, στην περίπτωση εναλλάξιμων θέσεων. 

ΕΔΥ και Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού σημείωσαν την αντίθεσή τους με την πρόταση, σημειώνοντας ότι δημιουργείται εξαίρεση από τη φιλοσοφία της διατμηματικής προαγωγής.  

Αντίθετα, η ΠΑΣΥΔΥ είπε ότι η πρόταση κινείται στη σωστή βάση, καθώς δέχεται πλήγμα ο θεσμός της εναλλαξιμότητας, αφού κάποιος δεν θα έχει κίνητρο να μετακινηθεί, θα μένει για να πληρώνει τα εξειδικευμένα χρόνια πείρας και οι υπόλοιποι διοικητικοί δεν θα μπορούν να διεκδικούν ισότιμα. «Δεν ζητούμε καθολική εξαίρεση, αλλά ξεχωριστό κατάλογο υποψηφίων», σημείωσε. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί η διαβούλευση. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Σε νέους σκοπέλους οι προαγωγές στο δημόσιο 

Stockwatch: Κίνδυνος για προαγωγές δύο ταχυτήτων στο δημόσιο 

Stockwatch: Νέες αντιδράσεις για αξιολόγηση δημοσίων – Δεν θέλουν αλλαγές 

Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 και Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η άρση του περιορισμού αναφορικά με τη μέγιστη χρονική διάρκεια της απόσπασης και ανανέωσης αυτής, για υπάλληλους της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, ώστε αυτές να ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. 

Προβληματισμοί για άρση ορίων στις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων 

Προβληματισμούς για τις συνέπειες του προτεινόμενου προς ψήφιση μέτρου άρσης των ορίων ανανέωσης των αποσπάσεων των δημοσίων υπαλλήλων προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και αντίστροφα, εξέφρασαν Βουλευτές και συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Επιτροπή Οικονομικών. 

Η προτεινόμενη νομοθεσία είχε πάει προς ψήφιση στην Ολομέλεια την Πέμπτη, ωστόσο, με πρόταση του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδη επανήλθε προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι αποσπάσεις από ημικρατικούς οργανισμούς προς το δημόσιο και αντίστροφα, έχουν ισχύ τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα τρία, ενώ με την πρόταση θα μπορεί ο υπάλληλος να μένει σε απόσπαση εσαεί. 

Ο κ. Τρυφωνίδης σημείωσε ότι δεν διαφωνεί με την κατάργηση του ορίου στις αποσπάσεις, αλλά σημείωσε ότι μένει ανοιχτή η θέση στον οργανισμό από τον οποίο έφυγε ο υπάλληλος. Αντίθετα, όταν πρόκειται να πάρει προαγωγή, προάγεται από τον οργανισμό στον οποίο είχε αρχικά προσληφθεί, ενώ συνεχίζει να εργάζεται σε άλλη θέση. 

Πρότασή του, είναι, μετά την εξαετία, να δημιουργείται η θέση την οποία καλύπτει με απόσπαση, αφού υπάρχει η ανάγκη της απόσπασης, και να ελευθερώνεται η θέση που έχει στον οργανισμό από τον οποίο προέρχεται και να δημιουργείται εκεί μια θέση. Διαφορετικά, σε περίπτωση που προαχθεί, να πρέπει να επιστρέφει στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται. 

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΔΥ, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την πρόταση, καθώς ο υπάλληλος που αποσπάται διατηρεί την αρχική του θέση στον οργανισμό που προσλήφθηκε. Έθεσαν ζήτημα νομιμότητας και συνταγματικότητας, καθώς, είπαν, δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να αφήσει τη θέση του επειδή αποσπάστηκε. 

Όσον αφορά το ζήτημα δημιουργίας θέσης στη νέα υπηρεσία, είπαν ότι αυτό είναι θέμα εκτελεστικής εξουσίας, ενώ υπογράμμισαν ότι αν δημιουργηθεί η θέση, ο αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει να τη διεκδικήσει ισότιμα με άλλους υποψηφίους. 

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι δεν συμφωνούν με την εισήγηση του κ. Τρυφωνίδη. 

Ο Ανδρέας Ηλία, ΓΓ της ΟΗΟ-ΣΕΚ είπε ότι θέση της συντεχνίας είναι ότι εκεί που υπάρχει μακροχρόνια απόσπαση και καταδεικνύεται ανάγκη «θα διεκδικούμε δημιουργία θέσεων». 

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ είπε ότι «παραβιάζεται η λογική και η κανονικότητα», καθώς «σε ένα κανονικό κράτος θα έπρεπε ο σχεδιασμός να είναι εκεί που διορίζεσαι να εκτελείς τα καθήκοντα σου και να είναι η εξαίρεση αν για κάποιο διάστημα πρέπει να πας αλλού». Αντίθετα, σημείωσε, το μέτρο της απόσπασης «χρησιμοποιείται για βόλεμα». Σημείωσε ότι τιμωρούνται οι Οργανισμοί, όταν δίνεται προαγωγή σε άτομα τα οποία δεν προσφέρουν τελικά στους οργανισμούς, καταγγέλλοντας κομματικές παρεμβάσεις και καταλήγοντας ότι στο τέλος δεν είναι κερδισμένη η κυβερνητική μηχανή. 

Εκπρόσωπος της Συντεχνίας Ισότητα ζήτησε ο εργαζόμενος με πολύχρονη απόσπαση να ερωτάται ο ίδιος πριν γίνει αυτό, καθώς θα έχει αντίκτυπο στην απόκτηση πείρας, επηρεάζοντας την ανέλιξή του. 

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ ανέφερε ότι είναι θετικό το ότι θα υπάρχει η αναγκαιότητα ανανέωσης της απόσπασης κάθε τρία χρόνια. Επιπλέον, συμφώνησε με την ΕΔΥ ότι ο εργοδοτούμενος πρέπει να διατηρεί την οργανική του θέση και τα δικαιώματα που είχε εκεί που διορίστηκε. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι το θέμα δεν άπτεται της νομοθετικής εξουσίας, αλλά της εκτελεστικής. 

Αντίστοιχα, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την προσέγγιση του κ. Τρυφωνίδη, καθώς υπάρχει εξαρχής διαδικασία για να μετακινηθεί κάποιος, υπάρχουν κανονισμοί, τρόπος χειρισμού και «θα μας ανησυχούσε ότι θα δημιουργηθούν επιπρόσθετες θέσεις», ανέφερε. 

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι δημιουργείται «σοβαρότατη πρόκληση και στρέβλωση, δημιουργούνται αδικίες μεταξύ υπαλλήλων». Σημείωσε ότι «δεν διαφωνούμε να παραμένει ο υπάλληλος όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά όταν προαχθεί στον οργανισμό που προέρχεται να μένει εκεί για να εργαστεί και να αποδώσει για την προαγωγή που πήρε». 

Όπως ανέφερε, «δυστυχώς και το Τμήμα Προσωπικού και η Νομική Υπηρεσία πρόβαλαν συνταγματικά κωλύματα». Κάλεσε τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Οικονομικών να εγκύψουν στο θέμα «για να λύσουμε στρεβλώσεις που δεν προάγουν ισονομία και παραγωγικότητα στον δημόσιο και ημικρατικό τομέα». 

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε να διευκολυνθούν οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να εξοφλήσουν τις καθυστερημένες οφειλές τους το αργότερο σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αντί σε 54 δόσεις που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία,  

(β) η τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού και να επεκταθεί η περίοδος της καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας και 

(γ) η παραχώρηση δυνατότητας στον Έφορο Φορολογίας να εξετάζει αιτήσεις για ρύθμιση φορολογικών οφειλών που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, νοουμένου ότι ο αιτητής έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις που όφειλε μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.  

Είσπραξη €608 εκ. ληξιπρόθεσμων οφειλών από το 2017, νέα δυνατότητα ρύθμισης 

Από το 2017 μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί €608 εκ. από 41.600 φορολογούμενους, με τη διαδικασία της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, δήλωσε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, κατά τη συζήτηση πρότασης νόμου για επέκταση της ευχέρειας που του δίνεται να εντάξει σε ρύθμιση άτομα που δεν πρόλαβαν να το κάνουν μέχρι σήμερα. 

Ο κ. Μαρκίδης ανέφερε ότι από την υφιστάμενη νομοθεσία για ρύθμιση εκπρόθεσμων οφειλών, ωφελήθηκαν 42.300 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι αιτήσεις των 41.600 ολοκληρώθηκαν και εισπράχθηκαν γύρω στα €608 εκ. Έμειναν κάτω από 700 αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την τελευταία να ολοκληρώνεται το 2029, και αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση θα εισπραχθούν ακόμα €16 εκ. 

Όπως υπογράμμισε, το 70% των αιτητών επέλεξαν εξόφληση με μία δόση, επωφελούμενοι την έκπτωση 95% σε τόκους και επιβαρύνσεις. «Σήμερα, το 2024, φαίνεται ότι είναι λίγοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και μεμονωμένα», είπε, προσθέτοντας ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% επιλέγει μία δόση, η θέση του είναι ότι «είμαστε θετικοί να ξανανοίξει το σχέδιο μεμονωμένα, δίνοντας ευχέρεια στον Έφορο, επειδή δεν υπολογίζουμε να είναι μαζικές οι υποβολές αιτημάτων». 

Ο Έφορος πρότεινε να συγκεραστούν οι προτάσεις νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδη, με την πρόταση του Βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ηλία Μυριάνθους, ζητώντας να μπει ένα ανώτατο χρονικό όριο για την υποβολή αιτήσεων, που μέσα από τη συζήτηση συμφωνήθηκε να καθοριστεί στο τέλος του 2027. 

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά φορολογίες από το 2015 και πριν, καθώς και την περίοδο 2016-2019 για λόγους που είχαν να κάνουν με τον κορωνοϊό. Ο κ. Μαρκίδης διευκρίνισε ότι για περιπτώσεις πέραν των παραπάνω, ο Έφορος μπορεί να προχωρεί σε ρυθμίσεις με καταβολή μέχρι και 36 δόσεων, ωστόσο δεν διαγράφονται οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις. 

Όσον αφορά την πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ, για ρύθμιση με καταβολή μέχρι και 120 δόσεων, ο Έφορος εξέφρασε την αντίθεσή του, θεωρώντας ότι είναι υπερβολικά τα 10 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% πληρώνει με μια δόση. Σημείωσε ότι όσο πιο μακροχρόνια είναι η ρύθμιση, τόσο μικρότερες οι πιθανότητες αποπληρωμής. Πρόσθεσε, ότι ο νόμος δίνει την ευχέρεια να ανασταλούν και ποινικές διώξεις αν ενταχθεί κάποιος σε ρύθμιση, σημειώνοντας ότι πολλοί εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα «για να είμαστε υποχρεωμένοι να αναστείλουμε τη δίωξη», ενώ επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει το Τμήμα για διαδικασίες για αιτήσεις που πέρασαν πολλά χρόνια. 

Οι Βουλευτές συνεχάρησαν την εμφανή πρόοδο στην ταχύτητα εξέτασης των φορολογικών δηλώσεων, καθώς έχουν ήδη εκκαθαριστεί οι δηλώσεις του 2021 και αναμένεται εντός του 2024 να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις του 2022. 

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι με την πρόταση δίνεται η ευχέρεια στον Έφορο Φορολογίας να εντάσσει στις ληξιπρόθεσμες οφειλές άτομα που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν είχαν την ευχέρεια τότε να πληρώσουν στο κράτος και να ωφεληθούν με αφαίρεση έως και 95% των τόκων και επιβαρύνσεων. 

«Θα δοθεί και η ευχέρεια στον κόσμο να διευθετήσει οφειλές στον Έφορο Φορολογίας και στο κράτος να εισπράξει τα χρήματα που του οφείλουν οι πολίτες. Δεν θα ανοίξει το σχέδιο, θα είναι για μεμονωμένες περιπτώσεις», είπε. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, ανέφερε ότι φάνηκε ότι η πρότασή του μπορεί να οδηγήσει σε κοινή πρόταση νόμου με τον κ. Τρυφωνίδη, για να επανέλθει η συγκεκριμένη ρύθμιση «για να μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν αιτήσεις προς τον Έφορο Φορολογίας για ένταξη στη συγκεκριμένη διαδικασία και αποπληρωμή δόσεων», με ανάλογη έκπτωση. 

Σημείωσε ότι αναμένει ότι η πρόταση θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια αμέσως μετά το Πάσχα, στις 13/5, που αναμένεται να είναι και η τελευταία Ολομέλεια με νομοθετική εργασία. Επισήμανε ότι είναι θετική κατάληξη από όλες τις πλευρές. «Θα μπορέσουν αρκετοί που δεν κατάφεραν λόγω κορωνοϊού ή λόγω πολέμου στην Ουκρανία να ρυθμίσουν και να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις», είπε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Εισπράξεις €608 εκατ. από ληξιπρόθεσμους φόρους- Ανοίγει νέο σχέδιο 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε για τα μέλη του εναλλάξιμου προσωπικού, το οποίο ήδη χαρακτηρίζεται από την κινητικότητα που δημιουργεί η διατμηματική προαγωγή και υπηρετεί σε διάφορες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η συμπερίληψη εξειδικευμένης πείρας στα οικεία σχέδια υπηρεσίας, να καταρτίζεται ξεχωριστός κατάλογος υποψηφίων μετά τη σχετική αξιολόγηση στο εξεταστικό κέντρο. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους, Δασμούς και Άλλα Μέτρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους, Δασμούς και Άλλα Μέτρα Νόμου, ώστε να θεσπιστεί διαδικασία συλλογής πληροφοριών για διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από άλλα κράτη μέλη και  

(β) η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε η τήρηση του τραπεζικού απορρήτου να μην ισχύει στις περιπτώσεις πληροφοριών που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την είσπραξη των απαιτήσεων σχετικά με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των νομοσχεδίων στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.  

Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και διορθώσεις στο οργανόγραμμα αυτής, καθώς και ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και ευελιξίας της Αρχής. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

Ο περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων 

Η Επιτροπή εξέτασε την αποδέσμευση κονδυλίων προς το Υπουργείο Άμυνας, της Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό και τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. 

Ενέκρινε 30 ηλεκτρικά και 5 υβριδικά οχήματα αξιωματούχων η Επιτροπή Οικονομικών 

Κονδύλι για μερική ανανέωση του στόλου των οχημάτων αξιωματούχων ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ύψους €1,66 εκ. Από τα 60 οχήματα αξιωματούχων θα αντικατασταθούν τα 35, με 25 ηλεκτρικά σαλούν, 5 ηλεκτρικά SUV και 5 υβριδικά τύπου plug-in. 

Εκπρόσωπος της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας είπε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, μετά από ακύρωση προηγούμενου διαγωνισμού, με τον οποίο θα αγοράζονταν μόνο υβριδικά. Σημείωσε ότι εκτός από την αλλαγή σε ηλεκτρικά, αποφασίστηκε και η επιλογή οχημάτων μικρότερης κατηγορίας. Ανέφερε, επίσης, ότι με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ποσόστωση των οχημάτων που προμηθεύεται η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα στα τρία οχήματα που αγοράζει πρέπει να είναι «καθαρό». 

Ερωτηθείς από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Ονούφριο Κουλά για το κόστος αγοράς και συντήρησης, είπε ότι τα ηλεκτρικά σαλούν στοιχίζουν €48.730 έκαστο, με κόστος συντήρησης για τα πρώτα πέντε χρόνια €1.500. Το κόστος των ηλεκτρικών SUV ανέρχεται σε €44.000. Στην τιμή αγοράς συμπεριλαμβάνεται και ένας φορτιστής. 

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χάρη Γεωργιάδη για το ποιους αφορούν τα οχήματα, είπε ότι θα αποσυρθούν 35 οχήματα αξιωματούχων χρονολογίας από το 2006 μέχρι το 2015, τα οποία έχουν ψηλό κόστος συντήρησης. Δεδομένου ότι οι Υπουργοί χρησιμοποιούν οχήματα κατασκευής του 2020, είπε ότι η πρακτική είναι να πάρουν οι Υπουργοί τα νέα οχήματα και τα δικά τους να δοθούν σε άλλους αξιωματούχους. 

Ερωτηθείς αν υπήρξε ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό, απάντησε ότι ενδιαφέρθηκαν τρεις εταιρείες που πληρούσαν τις προδιαγραφές και η ανάθεση έγινε με βάση το κριτήριο χαμηλότερης τιμής. Είπε ότι τα 25 ηλεκτρικά σαλούν αφορούν το μοντέλο VW ID7 και τα 5 SUV το Toyota bZ4X. Για τα υβριδικά εκκρεμεί ακόμη ο διαγωνισμός. 

Με την ανανέωση του στόλου, θα μείνουν σε λειτουργία οχήματα κατασκευής από το 2018 και μετά, σημείωσε. 

Ερωτηθείς από τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστο Χριστοφίδη για το ποιοι αξιωματούχοι δικαιούνται όχημα, είπε ότι για αποκλειστική χρήση δικαιούται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, οι Υπουργοί, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου, ο Γενικός Ελεγκτής, η Πρώτη Κυρία, οι Πρώην Πρόεδροι Δημοκρατίας και Βουλής, καθώς και ο αρχηγός της ΚΥΠ και της Εθνικής Φρουράς. Επιπλέον, για μη αποκλειστική χρήση δικαίωμα οχήματος έχουν οι Γενικοί Διευθυντές και οι Επίτροποι, σημειώνοντας ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της εκτελεστικής εξουσίας να αποφασίζει. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Πράσινο για αγορά 35 ηλεκτρικών λιμουζινών για αξιωματούχους 

Stockwatch: «Πήρε» €1.2 εκατ. η ΑΗΚ για αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες 

Stockwatch: Τέλος οι λιμουζίνες για αξιωματούχους – «Έρχονται» 35 ηλεκτρικά 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον