Νομοσχέδιο για επίδομα μονογονιών αναμένεται στη Βουλή μέχρι τέλος Μαΐου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου μονογονεϊκή οικογένεια η προϋπόθεση ένας γονέας να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο. 

Νομοσχέδιο για επίδομα μονογονιών αναμένεται στη Βουλή μέχρι τέλος Μαΐου 

Την κατάθεση νομοσχεδίου από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας που θα ρυθμίζει το θέμα του επιδόματος μονογονιών αναμένει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας μέχρι το τέλος Μαΐου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, Αντρέας Καυκαλιάς, σημειώνοντας παράλληλα ότι το θέμα θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής στις αρχές Ιουνίου. 

Το θέμα βρέθηκε στην ατζέντα της Επιτροπής, καθώς κατατέθηκε από τους Βουλευτές του ΑΚΕΛ, Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο Χριστόφια και Γιώργο Κουκουμά, πρόταση νόμου ώστε αφενός να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου «μονογονεϊκή οικογένεια» η προϋπόθεση ένας γονέας να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο. 

Αντίστοιχο περιεχόμενο φαίνεται ότι θα έχει και το νομοσχέδιο που προωθείται από την κυβέρνηση. Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, με το νομοσχέδιο θα γίνει τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν τη συμβίωση μονογονιών με άλλα πρόσωπα, με τα οποία δεν έχουν από κοινού τέκνα, ώστε να μη συνιστά η συμβίωση αυτή παράγοντα για διακοπή του επιδόματος μονογονιού, αλλά και για να μη λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του συμβίου για την παραχώρηση επιδόματος. 

«Η Επιτροπή στις αρχές του Ιούνη θα έχει στην ημερήσια διάταξη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και την πρόταση νόμου, με ζητούμενο το νομοσχέδιο ή η πρόταση νόμου ή και τα δύο να οδηγηθούν στην Ολομέλεια πριν το τέλος του Ιούνη για τελική ρύθμιση αυτού του ζητήματος», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς. 

Σε ερώτηση αν διαφοροποιείται το νομοσχέδιο από την πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι δεν είναι γνωστό ακόμα το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και πρόσθεσε ότι, επειδή τώρα ξεκινά η διαβούλευση, είναι ωφέλιμο να δοθεί χώρος και χρόνος για να εξελιχθεί αυτή, σημειώνοντας ότι και ο χρόνος που θα δοθεί είναι συγκεκριμένος, αφού το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί πριν το τέλος του ερχόμενου Μαΐου.

Ο κ. Καυκαλιάς σημείωσε, εξάλλου, ότι «το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει τερματισμό του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας σε περίπτωση συμβίωσης, παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού και για αυτό πρέπει να αλλάξει», προσθέτοντας ότι «η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ ακριβώς σκοπεύει στο να αρθεί αυτή η αναχρονιστική πρόνοια». 

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η συμπερίληψη των εργοδοτουμένων με σύμβαση αορίστου χρόνου που υπηρετούν στην ΑνΑΔ στο Ταμείο Ευημερίας των Υπαλλήλων της ΑνΑΔ, καθώς και η παροχή δυνατότητας διεξαγωγής διαχειριστικού ελέγχου του Ταμείου από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της ΑνΑΔ. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η επέκταση του θεσμού της εναλλαξιμότητας μεταξύ των διευθυντών και των λειτουργών όλων των διευθύνσεων και μονάδων της ΑνΑΔ.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά των σωρευμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών των ταμείων προνοίας των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ειδικό Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα