Η μελέτη στατικής επάρκειας των τ/κ κατοικιών στην Επιτροπή Προσφύγων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/10/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Διενέργεια μελέτης στατικής επάρκειας πριν από την παραχώρηση ακινήτων σε δικαιούχους πρόσφυγες  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διενέργεια μελέτης στατικής επάρκειας πριν από την παραχώρηση ακινήτων σε δικαιούχους πρόσφυγες από τον Κηδεμόνα, μετά και την απόρριψη της αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας στον περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2023 από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο στις 26 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η μελέτη στατικής επάρκειας των τ/κ κατοικιών στην Επιτροπή Προσφύγων 

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διενέργεια μελέτης στατικής επάρκειας πριν από την παραχώρηση ακινήτων σε δικαιούχους πρόσφυγες από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, καθώς και το οικονομικό κόστος από τη διενέργεια μιας τέτοιας μελέτης ήταν τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.  

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ανέφερε ότι οι βουλευτές της Επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας γιατί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση.  

«Υπάρχουν επαρχίες στις οποίες έχει 2,5 χρόνια να γίνουν συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών για παραχώρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών», πρόσθεσε ο κ. Κέττηρος. «Ούτε η νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες ούτε η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να είναι η αιτία της καθυστέρησης», υπέδειξε.  

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, συνέχισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, επικαλέστηκαν το οικονομικό βάρος από τη διενέργεια μελέτης της στατικής επάρκειας, το ύψος της οποίας εκτιμάται περί τις €5.000 έως €6.000. Ακόμη, ανέφερε ότι το ΕΤΕΚ, που παρέστη στη συνεδρία, είπε ότι είναι υπερβολικό το ποσό των €5.000 για την αποτύπωση της στατικής επάρκειας.  

«Ζητάμε ασφάλεια και στέγαση για τον προσφυγικό κόσμο. Δεν είναι για πέταμα οι πρόσφυγες για να τους βάζουν σε ακατάλληλες κατοικίες. Όποια κατοικία είναι ακατάλληλη και υπό κατεδάφιση, να κατεδαφίζεται. Δεν θα ρισκάρουμε τη ζωή κανενός ανθρώπου, είτε είναι εκτοπισμένος είτε όχι», τόνισε ο κ. Κέττηρος.  

Εν συνεχεία, σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή («ΜΟΤ των κατοικιών») για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας όλων των κατοικιών σε όλους τους δήμους και όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Ακόμη, είπε ότι οι βουλευτές ζήτησαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών να αποταθεί το συντομότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών, να καταρτίσει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης και να εφαρμόσει τη νομοθεσία. «Δεν μπορούν να έρχονται ενώπιον της Βουλής και να υποβάλλουν ερωτήματα. Η εκτελεστική εξουσία και οι τεχνοκράτες έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη να απαντήσουν στα ερωτήματα», κατέληξε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Τα «έψαλλαν» για στατική επάρκεια τ/κ περιουσιών 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η παραχώρηση σύμβασης μίσθωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, για τμήμα οικιστικής μονάδας που βρίσκεται μερικώς σε γη κρατικής ιδιοκτησίας ή παραχώρηση σύμβασης μίσθωσης, με κριτήριο τον χρόνο θανάτου του δικαιούχου εκτοπισθέντος και το αν η συγκεκριμένη οικιστική μονάδα βρίσκεται σε κυβερνητικό οικισμό ή συνοικισμό αυτοστέγασης,  

(β) η αντικατάσταση των βασικών κανονισμών, ώστε να καθίστανται πιο κατανοητοί και να περιλαμβάνουν την εισαγωγή ρύθμισης για την παραχώρηση τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου σε συνοικισμό αυτοστέγασης, τη μεταβίβαση οικιστικής μονάδας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και τη ρύθμιση σχετικά με την εξακρίβωση της μόνιμης κατοικίας δικαιούχου σε περίπτωση που προσωρινά δεν διαμένει σε αυτήν,  

(γ) η αντικατάσταση των κανονισμών, ώστε να καταστούν πιο κατανοητοί, με την εισαγωγή ρύθμισης για μεταβίβαση του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την εξακρίβωση της μόνιμης κατοικίας δικαιούχου σε περίπτωση που προσωρινά δε διαμένει σε αυτή, καθώς και ρύθμισης της κληρονομικής διαδοχής του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας και 

(δ) η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, ώστε να ρυθμίζουν τη μεταβίβαση του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας, κατόπιν απόφασης του Κηδεμόνα, την κληρονομική διαδοχή του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας, με κριτήριο το χρόνο θανάτου του δικαιούχου προσώπου, καθώς και την εξακρίβωση της μόνιμης κατοικίας σε περίπτωση που δικαιούχος προσωρινά δεν διαμένει σε αυτή. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την επαναπροώθηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση και τη συνέχιση της εξέτασης των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον