Σε ένα μήνα νέο προσχέδιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/10/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Διαφύλαξη εύφορη γεωργικής γης και περιοχών αναδασμού  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι τρόποι διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών αναδασμού από τις εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταϊκών.  

Σε ένα μήνα νέο προσχέδιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια 

Σε ένα μήνα αναμένεται να κατατεθεί η τροποποιημένη υπουργική εντολή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας να αναμένει την υποβολή σχετικού προσχεδίου προκειμένου να τοποθετηθεί.  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της συνέχισε τη συζήτηση αναφορικά με τρόπους διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών αναδασμού από τις εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταϊκών. 

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια ακολουθήθηκε μια κοντόφθαλμη και λανθασμένη πολιτική εις βάρος της γεωργικής γης με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων ακόμη και εντός των γεωργικών αναδασμών, για τους οποίους το κράτος είχε δαπανήσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ».  

Ακόμη, υπενθύμισε ότι στη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας τον περασμένο Ιούνιο οι βουλευτές είχαν ενημερωθεί ότι βρισκόταν σε εξέλιξη και θα ολοκληρωνόταν μέχρι τον Σεπτέμβριο η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής εντολής, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών πάρκων. «Η δέσμευση ήταν ότι στη νέα εντολή θα εισάγονταν απαγορευτικές πρόνοιες για χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές αναδασμού και σε εύφορη αρδευόμενη γεωργική γη», πρόσθεσε. 

Ο κ. Γαβριήλ είπε ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε σήμερα ότι η νέα εντολή παρατείνεται και θα είναι έτοιμη σε ένα περίπου μήνα. Όπως εξήγησε, σύμφωνα με το προσχέδιο που έχει ετοιμαστεί, εντός εύφορης γεωργικής γης και αναδασμών θα εξετάζονται αιτήσεις για φωτοβολταϊκά κατά περίπτωση και μόνο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνω σε θερμοκήπια.  

«Η εντολή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η ασυδοσία που επικράτησε τα τελευταία χρόνια μάς υποχρεώνει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας. «Αναμένουμε το τελικό περιεχόμενο της νέας εντολής και θα τοποθετηθούμε σε ένα μήνα, σε συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας», συμπλήρωσε. 

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Γαβριήλ ανέφερε ότι έχει εκδοθεί άδεια για ένα αγροτικό φωτοβολταϊκό, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος μετά την αποπεράτωση του αγροτικού φωτοβολταϊκού για να φανεί κατά πόσο είναι έτσι. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, σημείωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πόση εύφορη γεωργική έκταση έχει μετατραπεί σε φωτοβολταϊκά πάρκα και παρέπεμψε στους αρμοδίους για απάντηση στο ερώτημα. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο νομοσχέδιο: 

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να βελτιώσει γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση και την κυκλοφορία, την εμπορία και διάθεση και την παρασκευή και χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Τέλος, η Επιτροπή συζήτησε την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 – έγγραφο COM/2023/0411. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα