Εξοπλιστικές δαπάνες 2%, διαχείριση γηπέδου Λεμεσού και νομοσχέδιο για διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Χρημ. Επιτρόπου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Προϋπολογισμού του 2024 Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024 και ειδικότερα η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο ποσού ύψους €8.699.935.388.  

Ειδικότερα, εξετάστηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας, του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Δεσμεύτηκε για εξοπλιστικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ ο ΥΠΑΜ στην Επ. Οικονομικών 

Τη δέσμευση του για αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών στο 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε βάθος πενταετίας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας, μιλώντας κατά την παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το 2024, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα €553,1 εκατομμύρια. 

«Είναι προτεραιότητα η άμυνα και είναι δέσμευση το 2%, προσπαθώντας να το υλοποιήσουμε στο βάθος της πενταετίας», υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας, ενώπιων των μελών της Επιτροπής Οικονομικών στην οποία παρευρέθηκαν και τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας. 

Αυτός ο στόχος χρειάζεται έναν προγραμματισμό, όπως είπε, έτσι ώστε «να υλοποιηθούν συμβάσεις αμυντικού χαρακτήρα οπλικών συστημάτων και ειδικά σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί διότι βρισκόμαστε στα χρόνια της οικονομίας του πολέμου» και «όλοι τρέχουν να αγοράσουν, οι εταιρείες και οι βιομηχανίες αντιλαμβανόμενες τις ανάγκες ανεβάζουν τις τιμές και έχουν τρέξει τις ημερομηνίες παράδοσης (των εξοπλισμών) πάρα πολύ μπροστά στο χρόνο». 

Ο κ. Γιωργάλλας τόνισε ότι το ΥΠΑΜ, «αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η ΕΕ για συνεργασίες – ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε ήδη – προβαίνουμε σε κοινές αγορές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες». 

Ανέφερε επίσης ότι «την ίδια ώρα σε αυτά που μας αφορούν και στην προσπάθεια να εκσυγχρονίσουμε το οπλοστάσιο της ΕΦ αντικαθιστώντας τα παλαιά που δεν μπορούμε πλέον να τα συντηρήσουμε με κάποιο τρόπο ή δεν θα μπορούμε να τα συντηρήσουμε σε βάθος χρόνου, έχουμε κάνει τον σχεδιασμό μας» στον οποίο προνοείται τι θα πρέπει η ΕΦ να κάνει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια για να μπορέσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτού του ύψους τους προϋπολογισμούς «να φτιάξουμε αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας, την άμυνα». 

«Δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, είναι ανάγκη», τόνισε ο Υπουργός Άμυνας και σημείωσε πως «αν δεν το κάνουμε, τότε θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στον κυπριακό λαό γιατί δεν θα διασφαλίζουμε αυτά τα οποία είναι και δικό μας στόχος, η ασφάλεια, η ειρήνη, η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Αναφέρθηκε σε στόχους για αξιοποίηση των πόρων με «τον πλέον ορθολογικό τρόπο» και στην πολιτική για επίτευξη των στόχων που στηρίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες δράσεων. 

Είπε ότι ο πρώτος πυλώνας δράσεων αφορά στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Άμυνας για την ενδυνάμωση και ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύος και στρατιωτικών ικανοτήτων της ΕΦ με στόχο την αποτελεσματική άμυνα της Κύπρου και επαρκή ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών στο σύνολο τους. 

Ο κ. Γιωργάλλας σημείωσε ότι η Κύπρος συμμετέχει σε αμυντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ, με την αξιοποίηση κυπριακών βιομηχανιών και πρόσθεσε ότι η δημιουργία εθνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, μπορεί να προσφέρει λύσεις και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. 

Ανέφερε ότι ως Υπουργείο Άμυνας «τηρούμε ενεργό και ουσιαστική παρουσία σε όλα τα όργανα, δράσεις και προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και της PESCO» και σημείωσε ότι «ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται οι συνεργασίες μας (διμερείς, τριμερείς και τετραμερής) με χώρες της περιφέρειας, κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικούς διεθνείς δρώντες στην περιοχή». 

Είπε ακόμη ότι στο πλαίσιο της πολιτικής «για σύναψη ισχυρών συνεργασιών και αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου εντάσσεται και η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα, η οποία τέθηκε σε ακόμα πιο γερές βάσεις, μετά και την 1η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2023» και πρόσθεσε ότι «σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εμβάθυνση των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη ψήφιση του νομοσχεδίου East Med Act». 

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για προσαρμογή και αύξηση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας της ΕΦ στην κλιματική αλλαγή με περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της αναδυόμενης και υπολογίσιμης πλέον κλιματικής απειλής, ενώ σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα ανέφερε ότι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ψηφιακή μετάβαση του ΥΠΑΜ και της ΕΦ με στόχο «την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των ενόπλων μας δυνάμεων στο νέο απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας». 

Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «για να συμβάλουμε στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας, την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο επίτευξης των ευρύτερων ενεργειακών στόχων της Κύπρου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα». 

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εφαρμογή, σε έξι στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). 

Ανέφερε ότι στον τρίτο πυλώνα δράσεων περιλαμβάνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή μετάβαση του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, «με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των ενόπλων μας δυνάμεων στο νέο απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας». 

Σε ό,τι αφορά στην Κυβερνοασφάλεια, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, προβαίνουμε στις απαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό την αναβάθμιση της θωράκισης των αδιαβάθμητων πληροφοριακών του συστημάτων. 

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΜ, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι το ΥΠΑΜ έχει δημιουργήσει νέα Διεύθυνση Γενικών Προμηθειών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων η οποία στεγάζει τους τομείς έρευνας και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και Αμυντικής Βιομηχανίας, ενώ αναφέρθηκε στη συνέχιση στη βάση σχεδιασμού της αναβάθμισης των υποδομών της ΕΦ. 

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι στο τρέχον έτος το ΥΠΑΜ έχει στηρίξει οικονομικά και διοικητικά τη συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων σε 21 έργα έρευνας και ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Άμυνας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. 

Σε σχέση με την πρωτοβουλία της Κύπρου για ανθρωπιστικό διάδρομο προς την Λωρίδα της Γάζας, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «είμαστε στην φάση διερεύνησης διαφόρων πραγμάτων» και πρόσθεσε ότι αν και «είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ευτυχώς βρίσκει ανταπόκριση», όπως διαφάνηκε και στο συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ. 

Αναφέρθηκε επίσης στην εξωστρέφεια της αμυντικής πολιτικής με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών ώστε να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πρόσθεσε ότι «έχουμε αναπτύξει διμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας με ευρωπαϊκές χώρες» και «αναπτύξαμε και διευρύναμε συνεργασίες με περιφερειακές χώρες». 

Εξάλλου, ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος, Γεώργιος Τσιτσικώστας τόνισε πως «η βελτίωση της ΕΦ είναι ένα δεδομένο και βασίζεται στο έργο πολλών ανθρώπων στο παρελθόν, αλλά η βελτίωση δεν πρέπει ποτέ να εξετάζεται μεμονωμένα». 

Ο Αρχηγός είπε ότι η βελτίωση «είναι συγκριτικό μέγεθος και έχει σχέση με το πόσο βελτιώνεται ο αντίπαλος μου σε ό,τι έχει σχέση με το εξοπλιστικό αλλά όχι μόνο», προσθέτοντας ότι έχει σχέση και με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού». 

Ανέφερε επίσης ότι «έχει ανοίξει το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΦ» και «κάνουμε περισσότερα πράγματα, έχουμε διεθνείς συνεργασίες που δεν είχαμε στο παρελθόν» και πρόσθεσε πως «όσο περισσότερα πράγματα γίνονται τόσο περισσότερο κοστίζουν». 

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού του προσωπικού, θέμα που είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τα οικονομικά. 

Αναφορικά με τους κανονισμούς για προαγωγές και μεταθέσεις, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι μελετάται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανέλιξη των αξιωματικών του στρατού καθώς και η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου ώστε τα κριτήρια να είναι πιο συγκεκριμένα και μετρήσιμα σε μια νέα διαβάθμιση κρίσης για βαθμό αξιωματικού Συνταγματάρχη και άνω. 

Αναφερόμενος στους συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ), ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι «προσπάθεια είναι να φύγουμε από το σημερινό καθεστώς των συμβάσεων και να πάμε σε εργοδότηση η οποία για κάποιους θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και για κάποιους άλλους θα είναι μετάλλαξη σε άλλες υπηρεσίες», ενώ «σε κάποιους άλλους που δεν θα πληρούν τα κριτήρια και θα πρέπει βγουν ξανά έξω στην αγορά εργασίας, θα δίδεται η δυνατότητα να επιμορφωθούν σε κάποια αντικείμενα για να μπορέσουν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας». 

«Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τον θεσμό των ΣΥΟΠ ώστε αυτός να είναι ελκυστικός για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε μέσα και να προσελκύσουμε άλλους», υπογράμμισε. 

Σε σχέση με τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Λουκά είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η καταβολή του επιδόματος στους Συμβασιούχους υπαξιωματικούς οι οποίοι το δικαιούνται. 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «βρισκόμαστε στην περίμετρο πολεμικών συρράξεων και θα πρέπει οι αποφάσεις μας να διέπονται από σοβαρότητα, ωριμότητα και συνέπεια», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο την σχέση και τη συνεργασία μας με την Ελλάδα και θα εκκινήσουμε στην προσπάθεια για την υλοποίηση της συμφωνίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου συντονισμού και διαβούλευσης και αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024 να έχουμε την πρώτη συνάντηση στη Λευκωσία». 

«Στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα ημιεπαγγελματικό ευέλικτο στρατό και σε αυτό το επίπεδο η προσπάθεια είναι να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού ξεκινώντας από τη βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ», ανέφερε και εξέφρασε την ελπίδα «σύντομα να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια του σχεδιασμού για τους συμβασιούχους οπλίτες». 

Αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων στην βελτίωση των κανονισμών που διέπουν την ανέλιξη των αξιωματικών και υπαξιωματικών «προκειμένου να εμπεδώσουμε την αξιοκρατία και την διαφάνεια τόσο στις προαγωγές, στην ανέλιξη όσο και στις μεταθέσεις του προσωπικού». 

Οι δηλώσεις των Βουλευτών  

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ και Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι ο προϋπολογισμός του ΥΠΑΜ «είναι υψηλότερος από τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως εστιάζεται, πέραν από την επίλυση σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τόσο τις εγκαταστάσεις όσο και το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό της ΕΦ, κυρίως στα θέματα της περαιτέρω αναβάθμισης του εξοπλισμού της ΕΦ έτσι ώστε να μπορεί να επιτελεί το έργο της τόσο σε επίπεδο αξιόμαχου ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στο επίπεδο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της ΕΦ». 

Ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ αλλά και η Επιτροπή Άμυνας «θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες τους για να στηρίξουμε και να υποβοηθήσουμε όσο το δυνατό το έργο και του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ». 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας ευχαρίστησε το ΥΠΑΜ και την ΕΦ για τη συνεργασία που έχουν και «για τις όποιες δράσεις γίνονται για το αξιόμαχο και την αποτρεπτική ισχύ της ΕΦ σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα» και πρόσθεσε ότι στον προϋπολογισμό «καταγράφουμε τη συνέχιση και την υλοποίηση πολιτικών που άρχισαν να υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια με σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την διοικητική μεταρρύθμιση που άρχισε πριν μερικά χρόνια και με την πρώτη κατάθεση του προϋπολογισμού αμυντικής θωράκισης με μια μείωση των €10 εκ.». 

Ο κ. Κάρουλλας εξέφρασε την ελπίδα ο προϋπολογισμός αυτός να αυξηθεί στα επίπεδα που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της ΕΦ και πρόσθεσε πως «είναι καίριας σημασίας η συνεχής ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και ειδικά με τις ΗΠΑ». 

«Αναμένουμε να καταγράψουμε τη συνεχή ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της έμπρακτης συνεργασίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με στόχο τη συνεχή ενίσχυση του αξιόμαχου και της αποτρεπτικής ισχύος της ΕΦ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αναμένει τον σχεδιασμό για υλοποίηση της δήλωσης της Κυβέρνησης ότι οι δαπάνες θα ανέλθουν στο 2% του ΑΕΠ (€600 εκ. ανά έτος). 

Ανέφερε επίσης ότι αναμένει τον σχεδιασμό αντικατάστασης των ρωσικών οπλικών συστημάτων, ενώ σε σχέση με το προσωπικό, είπε ότι καταγράφει την δήλωση για συνεχή εκσυγχρονισμό των ζητημάτων αυτών και την δήλωση σε σχέση με τους ΣΥΟΠ και ΣΥΠ. 

Ο κ. Κάρουλλας είπε ότι οι ΣΥΟΠ χρειάζονται κίνητρα, ενώ ανέφερε ότι είναι σημαντικό το κτίσιμο πυραμίδας προσωπικού με βάση την δομή των δυνάμεων και πρόσθεσε ότι «ο όποιος εκσυγχρονισμός λαμβάνει υπόψη τις συμμαχίες με φίλιες χώρες και πρότυπα του ΝΑΤΟ». 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι «η Εθνική Φρουρά πρέπει να παραμείνει ως μια αξιόμαχη και επιχειρησιακά ικανή δύναμη αποτροπής της όποιας ξένης επιβουλής, της όποιας εχθρικής ενέργειας και ικανή δύναμη προστασίας των πολιτών» και πρόσθεσε πως «το ΑΚΕΛ διαχρονικά αντιμετωπίζει τα θέματα της Άμυνας και της Εθνικής Ασφάλειας με σοβαρότητα, σύνεση και συναίνεση, εντός και εκτός της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας και μακριά από μικροπολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες». 

«Χωρίς δημοσιοποίηση ευαίσθητων θεμάτων ή προβλημάτων, χωρίς να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε πολιτικά λάθη και παραλήψεις, ασκώντας κριτική εκεί όπου χρειάζεται χωρίς τυμπανοκρουσίες και συμβάλλοντας θετικά σε κάθε προσπάθεια είτε βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, είτε εμπέδωσης της αξιοκρατίας στην Εθνική Φρουρά, ανεξάρτητα αν είμαστε στην αντιπολίτευση», πρόσθεσε. 

Ο κ. Κώστα είπε ότι κατά τη συνεδρία το ΑΚΕΛ ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας την κατάθεση περαιτέρω τροποποιήσεων των Κανονισμών των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών για να εκσυγχρονιστεί το κανονιστικό πλαίσιο και να διορθωθούν τα λάθη και να αρθούν οι αδικίες και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ είχε εντοπίσει αυτά τα «λάθη και αδικίες» και «φωνάζαμε ότι θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, αλλά δυστυχώς ψηφίστηκαν μετά από την απόρριψη των τροπολογιών μας». 

Αναφέρει επίσης ότι απαιτείται η τροποποίηση των Κανονισμών των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, έτσι ώστε οι προαγωγές να γίνονται στη βάση περαιτέρω μετρήσιμων κριτηρίων, για να εμπεδωθεί η αξιοκρατία και να τονωθεί το ηθικό των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και πρόσθεσε ότι «οι ΣΥΟΠ αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλει το Υπουργείο να επιλύσει άμεσα» 

Ανέφερε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι εδώ και καιρό το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τη δημιουργία Συνδέσμου ΣΥΟΠ και ότι αναμένει το κλείσιμο του πεδίου βολής Τσερίου» και πρόσθεσε «μετά τη μηχανογράφηση και χαρτογράφηση όλων των επιταγμένων τεμαχίων γης, ακόμα αναμένουμε να δούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης για το αν οι ιδιοκτήτες τους θα αποζημιωθούν» 

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι το ΑΚΕΛ εξέφρασε ανησυχία για τα πρόσφατα θανατηφόρα και άλλα σοβαρά ατυχήματα στην ΕΦ, ζήτησε ενημέρωση για το θέμα της αναβάθμισης των γυναικών υπαξιωματικών και την αυστηρή εφαρμογή των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή για να σταματήσουν οι ευνοιοκρατικές τοποθετήσεις κληρωτών. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι το ΔΗΚΟ εκφράζει ικανοποίηση και στηρίζει όπως πάντα την ΕΦ και την άμυνα του τόπου, προσθέτοντας ότι «σε ένα κόσμο που είναι ρευστός και μεταβαλλόμενος και επικίνδυνος η ενίσχυση των αμυντικών μας ικανοτήτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας». 

«Επίσης στηρίζουμε και απαιτούμε από τον ΥΠΑΜ και την Κυβέρνηση την περαιτέρω ενίσχυση Κύπρου και Ελλάδας», πρόσθεσε. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε ικανοποίηση «για το μεγάλο έργο που επιτελείται στο Υπουργείο Άμυνας και την ΕΦ» και συνεχάρη τον Υπουργό, όλα τα στελέχη του Υπουργείου, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες και ΣΥΟΠ για τη «μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν για την αύξηση της αποτρεπτικής δύναμης της Εθνικής Φρουράς». 

«Θα εργαστούμε μαζί με τον Υπουργό, τον Γενικό διευθυντή, τα στελέχη του Υπουργείου, ούτως ώστε να λύσουμε διαχρονικά προβλήματα που συσσωρεύθηκαν σε διάφορους τομείς, όπως το θέμα των γυναικών υπαξιωματικών, των ΣΥΟΠ όπου πρέπει να δώσουμε κίνητρα και μισθολογική αύξηση για να παραμένουν στην υπηρεσία και να ανελίσσονται, αλλά και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί, ταυτόχρονα με την ειδική μνεία στην αύξηση της ασφάλειας και υγείας τόσο μέσα στα στρατόπεδα, όσο και στους χώρους άσκησης των οπλιτών», πρόσθεσε. 

Ανέφερε ότι η ΔΗΠΑ θα συμβάλει «θετικά και εποικοδομητικά γιατί η ασφάλεια του τόπου είναι το πρώτιστο και είμαστε μαζί με το Υπουργείο Άμυνας για να την αυξήσουμε και να την ενισχύσουμε». 

Αξιολογείται η διαχείριση του γηπέδου Λεμεσού, είπε η Έφ. Κρατικών Ενισχύσεων 

Το θέμα της διαχείρισης του γηπέδου της Λεμεσού είναι υπό αξιολόγηση, δήλωσε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, σημειώνοντας παράλληλα ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2024 το γραφείο της θέλει να έχει ολοκληρωμένο τον φάκελο της μελέτης εξωτερικού εμπειρογνώμονα για να σταλεί στην συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση.  

Η κ. Μιχαηλίδου μιλούσε στη συζήτηση του προϋπολογισμού του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το 2024 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. 

Για τη διαχείριση του γηπέδου της Λεμεσού, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανέφερε ότι το θέμα «ευρίσκεται υπό αξιολόγηση» και ότι το Γραφείο της υποστηρίζει τη συμβατότητα της κρατικής ενίσχυσης. Επιπλέον, είπε ότι έχει ζητηθεί γνωμάτευση από εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Διευκρίνισε ότι το κόστος της μελέτης του εξωτερικού εμπειρογνώμονα ανέρχεται στις €5.000 και θα το καταβάλει ο ΚΟΑ. 

«Μέχρι το Α’ τρίμηνο του 2024 θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένο τον φάκελο της μελέτης του εξωτερικού εμπειρογνώμονα, δηλαδή πριν από τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου ΔΣ του ΚΟΑ, για να τον στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι θεωρεί απομακρυσμένο το ενδεχόμενο απόρριψης του φακέλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή εμπιστεύεται την αξιολόγηση που είχε κάνει το Γραφείο της τον Μάιο του 2022. 

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ήγειρε το θέμα της υποστελέχωσης του γραφείου της λόγω των πολλών αποσπάσεων. Όπως εξήγησε, το προσωπικό είναι μειωμένο, λόγω μιας απόσπασης που δεν έχει αντικατασταθεί και μιας απόσπασης που έχει ανανεωθεί για ένα έτος αντί για τρία. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι το Γραφείο υιοθετεί τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών για πλήρωση των ήδη εγκεκριμένων θέσεων, κάνοντας λόγο για διαδικασίες που είναι «ατελείωτες».  

«Ο προϋπολογισμός μας ίσως είναι ο χαμηλότερος», τόνισε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, προσθέτοντας ότι «ακόμη και το κονδύλι για αύξηση των μισθών που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό είναι πολύ πιθανόν να μην το χρειαστούμε γιατί δεν θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός του 2024». Είπε ακόμη ότι το Γραφείο δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, όπου τα ποσά στον προϋπολογισμό είναι αυξημένα. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, εκτός από την αύξηση του ενοικίου κατά 6%. Η αύξηση στο κονδύλι των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως εξήγησε, οφείλεται στο ότι ζητείται η γνώμη εμπειρογνωμόνων σε κάποια σοβαρά θέματα.  

Επιπλέον, η κ. Μιχαηλίδου εξέφρασε την πρόθεση του Γραφείου για διοργάνωση συνεδρίου εντός του 2024, στο οποίο θα προσκληθούν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σκοπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης. «Το Γραφείο καλείται να αντεπεξέλθει σε νέα, προσωρινά πλαίσια που είναι επιπρόσθετα στα νομικά πλαίσια», υπέδειξε η Έφορος, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος του Γραφείου είναι η καλλιέργεια της κουλτούρας των κρατικών ενισχύσεων στις αρμόδιες αρχές. Ως προς αυτό, επεσήμανε ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, προσθέτοντας ότι «υπάρχει συνεργασία και συμμόρφωση στις υποδείξεις. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στις διαδικασίες ανάθεσης, που πρέπει να γίνουν πιο ξεκάθαρες στον νόμο, αλλά είναι ένα θέμα που το Γραφείο δεν είναι ακόμα έτοιμο να συζητήσει, εξήγησε.  

Αναφερόμενη στο Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι αυτό είναι αξιόπιστο και ασφαλές, προσθέτοντας ότι λειτουργεί η πρώτη φάση του και ότι σε αυτό καταχωρίζονται οι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.  

Ο Χρίστος Χριστοφίδης, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, ζήτησε εξηγήσεις από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για δαπάνες €151.000. Ακόμη, ρώτησε αν υπάρχει κατάλογος ενισχύσεων που εγκρίθηκαν και απορρίφθηκαν, ενώ ζήτησε να πληροφορηθεί για τυχόν εξελίξεις στο ζήτημα της παραχώρηση της διαχείρισης του γηπέδου της Λεμεσού. 

Απαντώντας στον κ. Χριστοφίδη, η Στέλλα Μιχαηλίδου εξήγησε ότι το ποσό των €151.000 δεν αφορά μόνο τις αποσπάσεις δύο ατόμων, αλλά αφορά και τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες. Ακόμη, είπε ότι απεστάλη σημείωμα στους Βουλευτές αναφορικά με τις ενισχύσεις που εγκρίθηκαν και απορρίφθηκαν. Από το 2020 και εξής είναι σαφώς αυξημένες οι αποφάσεις του γραφείου, καθώς και οι κοινοποιήσεις του γραφείου το 2021, λόγω του κορωνοϊού, πρόσθεσε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Κρατικές ενισχύσεις €90 εκατ. το δεκάμηνο του 2023 

Υλοποίηση σε μεγάλο βαθμό εισηγήσεων του γραφείου της, λέει η Επ. Διοίκησης 

Υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι εισηγήσεις που υποβάλλει το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέφερε στη Βουλή η αρμόδια Επίτροπος, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη. Συγκεκριμένα, είπε ότι η ανταπόκριση του Γραφείου της σε ατομικές παρεμβάσεις που αφορούν συγκεκριμένα παράπονα πολιτών έφτασε το 87% για το 2021 και το 86% για το 2022. Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, η ανταπόκριση έφτασε το 51% και το 53% για το 2021 και το 2022 αντιστοίχως, πρόσθεσε. 

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον Προϋπολογισμό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, η κ. Λοττίδη ανέφερε ότι η ανταπόκριση του Γραφείου της σε ατομικές παρεμβάσεις που αφορούν συγκεκριμένα παράπονα πολιτών έφτασε το 87% για το 2021 και το 86% για το 2022. «Αυτοί είναι μεγάλοι αριθμοί της υλοποίησης των εισηγήσεών μας για τέτοιες παρεμβάσεις», υπέδειξε.  

Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, συνέχισε η Επίτροπος Διοικήσεως, η ανταπόκριση έφτασε το 51% και το 53% για το 2021 και το 2022 αντιστοίχως, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σε ποσοστό 25% δρομολογείται η υλοποίηση των εκθέσεών μας, ενώ για ένα ποσοστό 15% ξέρουμε σίγουρα ότι δεν θα υλοποιηθεί, λόγω δυστοκίας στην υλοποίηση», όπως είπε. Αυτές οι περιπτώσεις περισσότερο αφορούν συστημικές παρεμβάσεις, διευκρίνισε.   

Απαντώντας σε ερώτημα για τις εκστρατείες διαφώτισης που διεξάγει το γραφείο της, η Επίτροπος Διοικήσεως ανέφερε ότι οι εκστρατείες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό αφορούν κυρίως ΑμεΑ, την προσβασιμότητά τους και την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων. Πέρυσι, όπως εξήγησε, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 ετών λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, διοργανώθηκε διεθνές συνέδριο όπου τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, τον ρατσισμό, τα ΑμεΑ και την καθημερινότητα των πολιτών.  

«Έχουμε 7 διακριτές αρμοδιότητες. Κάθε φορά επιλέγουμε ένα θέμα από τις αρμοδιότητές μας και κάθε χρόνο θα υπάρχουν εκστρατείες διαφώτισης αναφορικά με αυτές», ανέφερε καταληκτικά η κ. Λοττίδη. 

Μιλώντας νωρίτερα στη συζήτηση του προϋπολογισμού του Γραφείου της, η Επίτροπος Διοικήσεως ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός αφορά ως επί το πλείστον μισθοδοσία, ενοίκια και λειτουργικές δαπάνες. Σημείωσε ότι υπάρχει μικρή αύξηση λόγω του διορισμού νέων λειτουργών, καθώς και πλασματική αύξηση ύψους €110.000 που αφορά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και δεν έχει καταβληθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Απαντώντας σε ερώτηση του Χρύση Παντελίδη, Αναπληρωτή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Βουλευτή του ΔΗΚΟ, για εκκρεμή αιτήματα του Γραφείου, η κ. Λοττίδη υπέδειξε την ανάγκη για θέσεις ανώτερης βαθμίδας, λόγω της αναβάθμισης του Γραφείου από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι θα δρομολογήσει αυτό το αίτημα. 

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, ρώτησε την Επίτροπο Διοικήσεως αν έχει υποβάλει την έκθεσή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακόμη, υπέβαλε ερωτήματα για τις ευθύνες του Γραφείου της για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος καθώς και για το ποσοστό υλοποίησης των εισηγήσεων του Γραφείου της από την Πολιτεία. 

Απαντώντας στον κ. Δημητρίου, η κ. Λοττίδη ανέφερε ότι οι εκθέσεις του Γραφείου της για τα έτη 2021 και 2022 έχουν εκτυπωθεί αλλά δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως εξήγησε, «είναι διαδικαστικό το θέμα».  

Αναφερόμενη στη διαχείριση του μεταναστευτικού, η Επίτροπος Διοικήσεως επεσήμανε ότι το Γραφείο της παρακολουθεί τις αναγκαστικές επιστροφές μεταναστών «σχεδόν κάθε εβδομάδα», προσθέτοντας ότι «κάθε παρατήρησή μας υλοποιείται». Ακόμη, ανέφερε ότι δεν έχει παρατηρηθεί σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διευκρινίζοντας ότι οι παρεμβάσεις του Γραφείου της είναι δειγματοληπτικές και εστιάζονται σε μη συνεργάσιμους μετανάστες.  

Μιλώντας για τις εισηγήσεις του Γραφείου της, η κ. Λοττίδη τόνισε ότι αυτές υλοποιούνται «σε μεγάλο βαθμό». Οι προσωπικές εισηγήσεις υλοποιούνται κατά 87%, οι εκθέσεις μας κατά 51%, σημείωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή της. 

Ο Χρίστος Χριστοφίδης, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, ρώτησε την Επίτροπο Διοικήσεως πότε συνήλθε η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ΑμεΑ και αν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις.  

Επιπλέον, ζήτησε διευκρινίσεις για ένα κονδύλι €15.000 το 2022, από το οποίο εκταμιεύθηκαν €357 για εκστρατείες διαφώτισης. «Δεν υπάρχει ανάγκη διαφώτισης της κυπριακής κοινωνίας για θέματα ρατσισμού; Γιατί δεν αξιοποιήθηκε εξ ολοκλήρου το κονδύλι;» ρώτησε. «Πρέπει να βρεθεί τρόπος για την αποδοτική λειτουργία της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε. 

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, υπέβαλε ερώτημα για το κονδύλι των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ακόμη, αναφερόμενος στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τα ΑμεΑ, τόνισε ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να συμμετέχουν και άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, όπως είπε. 

Απαντώντας στον κ. Πασιουρτίδη αναφορικά με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τα ΑμεΑ, η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη ανέφερε ότι συμφωνεί πως αυτό είναι το περιεχόμενο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, πλην όμως εξήγησε ότι η ΚΥΣΟΑ, η οποία συμμετέχει στην Επιτροπή, αρνήθηκε τη συμμετοχή άλλων οργανώσεων ΑμεΑ, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να εξαρτάται από την ΚΥΣΟΑ. 

Αναφερόμενη στις εκστρατείες διαφώτισης, η Επίτροπος Διοικήσεως εξήγησε ότι όπου χρειάζεται γίνονται μεταφράσεις από το ΓΤΠ, ενώ οι μεταφράσεις μικρότερων κειμένων γίνονται από λειτουργούς του Γραφείου της. «Μπορεί να υποβληθεί παράπονο στο Γραφείο μας σε οποιαδήποτε γλώσσα», διευκρίνισε.  

Μιλώντας για το θέμα του φρουρού στο Γραφείο της, η κ. Λοττίδη έκανε λόγο για μεμονωμένα περιστατικά επίθεσης κατά λειτουργών του Γραφείου, άρα υπάρχει ανάγκη φρούρησης.  

Επιπλέον, εξήγησε ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης και ένα συνέδριο που είχαν διοργανωθεί καλύφθηκαν από ένα άλλο κονδύλι, και ότι τα €357 αντλήθηκαν ως επιπλέον ποσό. Για το αχρησιμοποίητο κονδύλι, η Επίτροπος Διοικήσεως είπε ότι το Γραφείο της θα στείλει γραπτή απάντηση στους Βουλευτές. 

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι συμφωνεί με τον κ. Χριστοφίδη ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία «είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο συμβουλευτικής», όπως είπε. 

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2023 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως νόμου ώστε μεταξύ άλλων να διευρυνθεί το πεδίου εφαρμογής του καθώς επίσης να επιτευχθεί η κατάλληλη οργανωτική δομή και προϋποθέσεις διακυβέρνησης, στη βάση καλών πρακτικών,  

(β) η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη κύριας κατοικίας με την τροποποίηση των σχετικών όρων και ορισμών και 

(γ) η παροχή στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης της δυνατότητας να αγοράζει χαρτοφυλάκιο δανείων τα οποία εμπίπτουν στο βασικό νόμο και να προχωρεί σε πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε νομικά πρόσωπα που δύναται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.  

Ο ΥΠΟΙΚ παρουσίασε στη Βουλή το νομοσχέδιο για διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Χρημ. Επιτρόπου 

«Καλή διάθεση» από κόμματα και εμπλεκόμενους φορείς δήλωσε ότι διαπίστωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος παρουσίασε το νομοσχέδιο που διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο Σύνδεσμος Τραπεζών καθώς και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς και Διαχείρισης Πιστώσεων ανέφεραν ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για το ότι στην περίμετρο δανείων περιλαμβάνονται τα τερματισμένα δάνεια και δάνεια που σχετίζονται με επαγγελματική στέγη, καθώς και το κριτήριο επιλεξιμότητας που αφορά στο ύψος της αρχικής πιστωτικής διευκόλυνσης (και όχι το τρέχων υπόλοιπο του δανείου) μέχρι €350.000. 

Το νομοσχέδιο διευρύνει την περίμετρο των δανείων για τα οποία ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα μπορεί να εξετάζει παράπονα ή να διορίσει μεσολαβητή. Πλέον, πέραν των τραπεζικών ιδρυμάτων, περιλαμβάνονται και τα δάνεια που βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και τα δάνεια που εξασφαλίζονται από επαγγελματική στέγη. Για τα τερματισμένα δάνεια πλέον θα δίνεται ευκαιρία έξι μηνών σε δανειολήπτη και πιστωτή να βρουν μια συναινετική λύση. Το κριτήριο επιλεξιμότητας για το ύψος των πιστωτικών διευκολύνσεων είναι το αρχικό υπόλοιπο του δανείου ύψους μέχρι €350.000 

Τα κόμματα της συμπολίτευσης χαιρέτισαν το νομοσχέδιο. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξέφρασαν επιφυλάξεις, ενώ οι Οικολόγοι επιμένουν στο αναφαίρετο δικαίωμα της προσφυγής στη Δικαιοσύνη. 

Στις δηλώσεις του, ο κ. Κεραυνός είπε ότι το νομοσχέδιο ισορροπεί σε μια σωστή βάση και δίνει διεξόδους, ενώ σημείωσε ότι οι επιμέρους παρατηρήσεις που εκφράστηκαν θα εξεταστούν. 

«Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια κατάληξη σε αυτό το θέμα που ταλαιπωρεί την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική ζωή του τόπου», ανέφερε προσθέτοντας ότι από την ερχόμενη βδομάδα μπαίνει σε εφαρμογή και το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης. 

Τόσο στις δηλώσεις του όσο και ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Οικονομιών αναφέρθηκε στη συμπερίληψη τερματισμένων δανείων λέγοντας ότι υπάρχουν παρά πολλά παράπονα από δανειολήπτες ότι δεν είχε γίνει δυνατό να βρεθεί μια συναινετική λύση. «Δίνουμε ακόμη μια ευκαιρία σε αυτούς που έχουν τερματισμένα δάνεια μέσα σε έξι μήνες να υποβάλουν αίτηση στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο» για εξεύρεση λύσης τόνισε, σημειώνοντας ωστόσο ότι αν αυτό δεν γίνει εφικτό υπάρχει ο δρόμος της δικαστικής διαδικασίας. 

Πάντως, ο κ. Κεραυνός επανέλαβε τις επισημάνσεις που εκφράζουν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τρόικα αλλά και οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι «απαιτούν να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο για τις εκποιήσεις διαφορετικά είναι δυνατόν να προκύψουν δυσάρεστες εξελίξεις στην οικονομία μας». 

Εκ μέρους της ΚΤΚ, ο Κλεάνθης Ιωαννίδης, επικεφαλής της Διεύθυνσης Κρίσεων, είπε ότι το νομοσχέδιο ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό και ότι οι πρόνοιες του είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας. 

Λέγοντας ότι έξι από τα οκτώ σχόλια της ΚΤΚ έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, ο κ. Ιωαννίδης εξέφρασε ωστόσο επιφυλάξεις που αφορούν στο θέμα του μέγιστου ποσού των επιλέξιμων δανείων όσον αφορά την αγοραία αξία της επαγγελματικής στέγης, αλλά και για την συμπερίληψη των τερματισμένων δανείων. 

«Δεν είμαστε δογματικοί αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθεί η περίμετρος», είπε αναφερόμενος στα τερματισμένα δάνεια. 

Σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία των τερματισμένων δανείων παρουσιάζει καθυστερήσεις πέντε ή επτά ετών, ο κ. Ιωαννίδης πρόσθεσε πως «δίνοντας μία τρίτη και τέταρτη ευκαιρία δημιουργείται κουλτούρα ότι πάντα θα υπάρχει η τρίτη και η τέταρτη ευκαιρία. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, αλλά επειδή υπάρχει μια πραγματικότητα για την κουλτούρα αποπληρωμής πρέπει να περιοριστεί η συγκεκριμένη περίμετρος». 

Ο Διευθυντής στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, Μιχάλης Κρονίδης, ανέφερε μεν πως το νομοσχέδιο είναι προς την κατεύθυνση, εκφράζοντας δε προβληματισμό επί τριών σημείων. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για την συμπερίληψη επαγγελματικής στέγης χωρίς να τεθεί ανώτατο όριο στις αξίες, αφού το κριτήριο επιλεξιμότητας συνδέεται με το αρχικό ποσό του δανείου, τη συμπερίληψη των τερματισμένων δανείων, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε δικαστικές διαδικασίες, αλλά και για την πρόνοια ότι η τράπεζα έχει υποχρέωση να υποβάλει πρόταση αναδιάρθρωσης. 

Αν και παρουσιάστηκαν θετικοί ως προς το νομοσχέδιο, τόσο ο Διευθυντής της κρατικής ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγοράς Πιστώσεων Ανθή Εξαδάκτυλου, εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη συμπερίληψη της επαγγελματικής στέγης και των τερματισμένων δανείων. 

Το Κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις είπε πως ως θέση αρχής είναι υπέρ της ενίσχυσης των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών και της ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ρητή πρόνοια για αναστολή της εκποίησης μέχρι την εξέταση του παραπόνου. 

Εκπρόσωπος του κινήματος κατά της ασυδοσίας των τραπεζών εξέφρασε τη διαφωνία του με την οροφή των €350.000 της αξίας της αρχικής διευκόλυνσης, αλλά και στο ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δεν μπορεί να παρέμβει όταν μια υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης διερωτήθηκε για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών επί των επιφυλάξεων της ΚΤΚ, ενώ όπως και ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, εξέφρασε ερωτηματικά για το ύψος των δανείων που θα περιληφθούν στην περίμετρο. Η Σάββια Ορφανίδου διερωτήθηκε αν ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα πρέπει να ενισχυθεί σε προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αναμενόμενο αυξημένο φόρτο εργασίας. 

Απαντώντας ο κ. Κεραυνός είπε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να ενισχύσει το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για ό,τι χρειαστεί, ενώ απαντώντας στις επιφυλάξεις για την συμπερίληψη των τερματισμένων δανείων είπε ότι αυτό έγινε διότι υπάρχουν παράπονα ότι δεν εφαρμόστηκε ο Κώδικας της ΚΤΚ.  «Για αυτό είπαμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Αν ενοχλεί πολλούς να το αφαιρέσουμε», πρόσθεσε. 

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Γιώργος Λουκαΐδης εξέφρασε ερωτηματικά για τον όγκο των τερματισμών δανείων, ενώ ο Άριστος Δαμιανού διερωτήθηκε γιατί να μην παραπέμπει το ίδιο το Δικαστήριο μια διαφορά για εξώδικη διευθέτηση για περίοδο δύο μηνών με αναστολή της εκποίησης, και αν στη συνέχεα δεν εξευρεθεί διευθέτηση η υπόθεση να επιστρέφει στο Δικαστήριο. Εξάλλου, ο Ανδρέας Καυκαλιάς διερωτήθηκε αν το νομοσχέδιο αυτό απαντά τους προβληματισμούς αν δίνεται μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα των ΜΕΔ και επιλύεται το θέμα του πραγματικού υπολοίπου. 

Πάντως σε δήλωση που εξέδωσε ο κ. Δαμιανού είπε το νομοσχέδιο δεν επιλύει το πρόβλημα και εξέφρασε ικανοποίηση ότι ο ΥΠΟΙΚ είναι έτοιμος να συζητήσει εμπλουτισμό του νομοσχεδίου. 

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας η Πρόεδρος της επιτροπής και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου καλωσόρισε το νομοσχέδιο λέγοντας ότι «θα ανακουφίσει χιλιάδες συμπατριωτών μας» μέσω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. 

«Ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι λύνεται εν μια νυχτί το πρόβλημα των ΜΕΔ, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά, ένα βήμα που θα λύσει για χιλιάδες συμπατριωτών μας προβλήματα που φαινόντουσαν ανυπέρβλητα μέχρι σήμερα», είπε. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε ικανοποίηση για την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ο οποίος θα εξετάζει υπερχρεώσεις και καταχρηστικές ρήτρες και πρόσθεσε ότι εισήγηση του κόμματος είναι και η συμπερίληψη των αγροτεμαχίων. 

Εκ μέρους των Οικολόγων ο Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι μετά την απόρριψη της πρότασης νόμου για απρόσκοπτη προσφυγή των δανειοληπτών στο Δικαστήριο ο,τιδήποτε θα είναι υποδεέστερο. Σημείωσε ακόμη ότι όλες οι πρόνοιες του νομοσχεδίου βασίζονται στην συναίνεση μεταξύ των δύο πλευρών. 

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί εκ νέου την ερχόμενη Πέμπτη, με την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου να δηλώνει ότι στόχος είναι η προώθηση του στην Ολομέλεια για ψήφιση πριν το κλείσιμο της Βουλής για την διακοπή των Χριστουγέννων. 

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022, η Επιτροπή αποφάσισε την προώθησή του ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Αυξημένη λογοδοσία και διαφάνεια  

Εξάλλου, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΟΙΚ, το νομοσχέδιο βασίζεται στην φιλοσοφία ότι με αυξημένες αρμοδιότητες είναι αναγκαίο να υπάρξει αυξημένη λογοδοσία. Προωθείται η αλλαγή σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα που θα είναι επταμελές με 3 εκπρόσωπους Υπουργείων, δύο από το Υπουργείο Οικονομικών και ένα από το Υπουργείο Εμπορίου, 3 εκπρόσωπους του χρηματοοικονομικού τομέα και 1 εκπρόσωπο του συνδέσμου καταναλωτών 

Προωθείται ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων ΔΣ και του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με το ΔΣ να εκδίδει οδηγίες για διοικητικά και διαχειριστικά θέματα, ενώ η αρμοδιότητα για τα παράπονα και διορισμό μεσολαβητή διατηρείται στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο. Πλέον θα υποβάλλεται έκθεση προς τον Υπουργό κάθε έξι μήνες. Εξάλλου καθήκοντα εξέτασης παραπόνων ορίζονται και για τον Βοηθό Επίτροπο μέχρις ενός ποσού δανείων τα οποία θα καθορίζονται από το ΔΣ του Φορέα. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Εταιρείες και τράπεζες διαφωνούν με ρυθμίσεις εκποιήσεων 

Stockwatch: Με ενστάσεις η ΚΤ στη συζήτηση για ρυθμίσεις εκποιήσεων 

Stockwatch: Πέρασε το πρώτο τεστ για ν/σ εκποιήσεων η κυβέρνηση 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας ποσοστού ύψους τριάντα τοις εκατόν (30%) που επιβάλλεται σε τόκους οι οποίοι λαμβάνονται από ή πιστώνονται σε κατοίκους της Δημοκρατίας να μειωθεί στο δεκαεπτά τοις εκατόν (17%). 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους Τομείς του Αργού Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την επιβολή προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης επί των πλεοναζόντων κερδών του έτους 2023 στις οντότητες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξαγωγής ή εξόρυξης αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου ή γαιάνθρακα, της διύλισης πετρελαίου ή της παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης, τα οποία προέκυψαν από τις υψηλές τιμές ενέργειας κατά την περίοδο 2022-2023. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμου του 2023 Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμου του 2023, ώστε να προβλεφθεί ανακατανομή πιστώσεων ύψους €60.764 μεταξύ άρθρων, και παράλληλη δημιουργία τριών άρθρων χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος του εν λόγω προϋπολογισμού. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων 

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων που αφορούν τη Νομική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ζητούν €7 εκατ. για νομικούς οίκους εξωτερικού 

Stockwatch: Θεμέλια για ανακατανομή φορολογικών βαρών 

Stockwatch: Έρχεται νομοσχέδιο για καλύτερη εφαρμογή κυρώσεων 

Stockwatch: Πληρώνει τα «σπασμένα» μεγάλων συμβολαίων το κράτος

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα