Επιτροπή Θεσμών: Εξορθολογισμός υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου πόθεν έσχες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου παρουσία της επικεφαλής της Γραμματείας της Ειδικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες της Βουλής. Η εν λόγω πρόταση νόμου, που τροποποιεί τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο, συνιστά ενοποίηση αριθμού προτάσεων νόμου οι οποίες είχαν κατατεθεί και συζητηθεί κατά την απελθούσα Βουλευτική Περίοδο. Ειδικότερα, στο κείμενο της πρότασης νόμου περιλήφθηκαν πρόνοιες των εν λόγω προτάσεων που έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή υπό την παρούσα σύνθεσή της.

Η εν λόγω πρόταση νόμου αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες και στην πλήρωση κενών και άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του. Κατά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη σε ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις συζητήσεις που έγιναν για το θέμα σε πέντε συνεδρίες της επιτροπής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι χρήζει αναθεώρησης το κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ώστε να ενσωματωθεί πρόνοια που αφορά στην υποβολή της προβλεπόμενης για τα υπόχρεα πρόσωπα δήλωσης ηλεκτρονικά και στη διασφάλιση ομοιομορφίας των υποβαλλόμενων στοιχείων της. Συζητήθηκαν επίσης επιμέρους θέματα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του όλου συστήματος ελέγχου της ορθότητας του περιεχόμενου της δήλωσης και έγινε συζήτηση επί θεσμικών συνταγματικών ζητημάτων που άπτονται της ανάγκης διασφάλισης της διάκρισης των εξουσιών στο πλαίσιο της επιχειρούμενης τροποποίησης του νόμου.

Η Επιτροπή επιφυλάχτηκε να επανέλθει μετά την αναθεώρηση του σχεδίου νόμου και την υποβολή νέου κειμένου σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ηλεκτρονικά και με νέα στοιχεία οι δηλώσεις πόθεν έσχες

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή παρόμοιας διαδικασίας πρόσληψης για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου με αυτές που ισχύουν για τις θέσεις για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η μισθολογική κλίμακα δεν υπερβαίνει αυτή της Α8.

Η Επιτροπή θα επανέλθει σε προσεχή συνεδρία της, ώστε να εξετάσει τυχόν προτεινόμενες τροπολογίες από μέλη του σώματος, προτού προωθήσει την εν λόγω πρόταση νόμου προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε