Επιτροπή Προσφύγων: Δηλώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα, μετατροπή τ/κ ακινήτων σε επαγγελματική στέγη και υποστελέχωση κατεχόμενων δήμων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση τις πιο πάνω πρότασης νόμου στην παρουσία εκπροσώπων αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα για έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατεχόμενες περιοχές από τους ιδιοκτήτες τους, ενώπιον του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ειδικότερα, με την έναρξη της νέας διαδικασίας θα παρασχεθεί και νέα προθεσμία, ώστε οι πιο πάνω ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αναφορικά με την έναρξη της πιο πάνω νέας διαδικασίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των αδήλωτων περιουσιών, αφού ένα ποσοστό γύρω στο 20% του συνόλου των ακίνητων περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, παραμένει μέχρι σήμερα αδήλωτο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι η δυνατότητα για δήλωση αυτής της περιουσίας υπήρχε, πλην όμως κανείς δεν το γνώριζε και υπήρξαν περιπτώσεις όπου δικαιούχοι αποτάθηκαν για δήλωση και τους λέχθηκε ότι δεν μπορούν να το πράξουν.

Εξήγησε ότι θα υπάρξει δημόσιο κάλεσμα για δήλωση από ενδιαφερόμενους για σκοπούς καταχώρησης. Ανέφερε ότι σε περίπτωση που μια περιουσία διεκδικείται από περισσότερους από έναν κληρονόμους, μπορεί να δηλωθεί για σκοπούς συμφέροντος.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν δήλωσε ότι από μελέτη του φορέα ισότιμης κατανομής βαρών διαφαίνεται ότι 20% της κατεχόμενης περιουσίας δεν είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο και με βάση το νόμο, υπάρχει και τώρα η δυνατότητα δήλωσης.

2. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση τις πιο πάνω πρότασης νόμου στην παρουσία εκπροσώπων αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και ‘Αλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε με την προσθήκη σχετικής πρόνοιας να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μισθωτές τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) ακινήτων.

Ειδικότερα, τα εν λόγω ακίνητα τα οποία είχαν παραχωρηθεί για οικιστική χρήση, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας συνεπεία της προσφυγιάς, έχουν αξιοποιηθεί και ως επαγγελματική στέγη, για βιοποριστικούς σκοπούς. Η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι το δικαίωμα το οποίο έχουν θεμελιώσει επί σειρά ετών οι πιο πάνω μισθωτές σε σχέση με την αξιοποίηση των Τ/Κ ακινήτων και ως επαγγελματική στέγη, σήμερα περιορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο εισηγητής της πρότασης Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ είπε ότι με την πρόταση αίρεται η αδικία για κατόχους οικίας να την μετατρέψουν σε επαγγελματικό υποστατικό.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν ανέφερε ότι με την πρόταση θα δικαιούται κάποιος που κατέχει πιστοποιητικό μίσθωσης να μετατρέψει το υποστατικό σε επαγγελματική στέγη, τηρουμένων των προνοιών του νόμου για την έκδοση άδειας.

Ο Βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή της ΔΗΠΑ είπε ότι με την πρόταση θα διορθωθούν πρόνοιες του νόμου ώστε οι κάτοχοι πιστοποιητικού μίσθωσης τ/κ περιουσίας να μπορούν να την αξιοποιήσουν για επαγγελματική στέγη αν το επιθυμούν.

Συνάντηση με τους Δημάρχους και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων Κερύνειας, Καραβά και Λαπήθου

Τα μέλη της Επιτροπής είχαν επίσης συνάντηση με τους δημάρχους των κατεχόμενων Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά για συζήτηση των κυριότερων προβλημάτων τους όπως αυτό της υποστελέχωσης.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν είπε ότι υπάρχει υποστελέχωση και ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση και επιπρόσθετα οι νεολαίες των κατεχόμενων Δήμων δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις νεολαίες των άλλων δήμων για διοργάνωση δράσεων και απορρόφηση χρηματοδότησης από τον οργανισμό νεολαίας.

Είπε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει τα προβλήματα και υποσχέθηκε να τα συζητήσει τον επόμενο μήνα.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον